„Rodzina” świętowała jubileusz 15-lecia

20 lipca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 15-lecia istnienia Stowarzyszenia Integracyjnego „Rodzina”.

 

 

 15 lat, a  ten sam jeden cel – POMAGAĆ INNYM!

W imieniu swoim, zarządu i 60-ciu podopiecznych zaproszonych gości powitała Pani Kazimiera Chrobot Prezes Stowarzyszenia „Rodzina”. Oprócz Członków Stowarzyszenia w uroczystości udział wzięli m.in.; Poseł na Sejm RP Pan Piotr Polak, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Dorota Więckowska, Pan Marek Pikuła Wójt Gminy Lututów, Pan Marek Zgadzaj Przewodniczący Rady Gminy w Lututowie, wiceprzewodniczący RG Pan Józef Grzegorek wraz z radnymi, Pani Henryka Sokołowska Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” i Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Wieruszowie, Kierownik GOPS w Lututowie Pani Alina Stefanowska, wicestarosta wieruszowski Stefan Pietras, przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw, wiceprzewodnicząca RPW Irena Dundziak, darczyńcy, sponsorzy, osoby wspierające organizację i lokalne media.
Minutą ciszy uczczono członków Stowarzyszenia „Rodzina”, którzy odeszli do wieczności: Śp. Dorotę Przybył – niepełnosprawną córkę Pana Jana Przybył członka Zarządu, ŚP. Stanisława Leszczyńskiego- męża Pani Skarbnik Elżbiety Leszczyńskiej, Śp. Barbarę Chojka – pierwszego prezesa „RODZINY”, Śp.Stanisławę Siemicką – wieloletniego członka Stowarzyszenia, Śp. Danutę Alasińską – wieloletniego członka Stowarzyszenia.

W swoim przemówieniu Pani Prezes Kazimiera Chrobot podziękowała zarządowi za wspaniałą współpracę. Wiele ciepłych słów skierowała do   instytucji, firm i osób prywatnych, które z zaangażowaniem pomagają i wspierają działalność Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego „Rodzina” w Lututowie docenił darczyńców i uhonorował osoby wspierające organizację wręczając Im ordery, odznaczenia i podziękowania.

Każdy jubileusz jest świętem, w trakcie którego dokonuje się oceny osiągnięć oraz wyznacza się nowe cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń.
Krótki rys z prac i dokonań Stowarzyszenia przedstawiła Pani Ola Kalus przybliżając powstanie i działalność Stowarzyszenia.
Na ręce Pani Prezes i całego zarządu składano życzenia i podziękowania za „Wielkie Serce” od władz samorządowych parlamentarzystów i instytucji współpracujących na co dzień ze Stowarzyszeniem. Były kwiaty, prezenty, wiele życzeń, podziękowań i gratulacje ze strony gości, którzy wyrazili swój podziw i uznanie dla działalności Stowarzyszenia „Rodzina”.
To wielka radość i przywilej mieć wokół siebie ludzi, którzy swoją postawą i zaangażowaniem ofiarują  Wielkie Serce potrzebującym.

Lista Odznaczeń z okazji 15- lecia z zachowaniem procedur według gradacji, czyli już wcześniej posiadanych odznaczeń.
I. Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek do Kapituły Medalu św. Brata Alberta należącej do Fundacji
Brata Alberta z Radwanowic 1 32-064 Rudawa –za szczególne zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych w tym dzieci dla
Człowieka wielkiego serca i czynu Zygmunta Owczarka .Kapituła tegoż odznaczenia zbiera się raz w roku oczekujemy na pozytywną wiadomość,

II. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił o uhonorowanie działalności władz Stowarzyszenia na rzecz Społeczeństwa i Państwa. Złożył wnioski za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Pani Kazimiera Chrobot – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
2. Pan Wacław Zabłocki- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
3. Pan Marek Pikuła –Srebrny Krzyż Zasługi,
4. Pani Aleksandra Kalus –Brązowy Krzyż Zasługi,
5. Pani Łucja Parzyjagła – Brązowy Krzyż Zasługi,
6. Pan Jan Przybył – Brązowy Krzyż Zasługi,
Odznaczenia te przeszły weryfikację na poziomie województwa, lecz zostaną wręczone w późniejszym terminie.

Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego „Rodzina” postanowił ufundować Kryształy 3D –
„Dobroć i serce na dłoni” za szczególną pomoc i oddanie sprawom Stowarzyszenia dla:
Pana Starosty Wieruszowskiego –Andrzeja Szymanka,
Pani Henryki Sokołowskiej – Prezesa Stowarzyszenia Integracyjnego „Klubu Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Wieruszowie,
Pani Skarbnik Gminy Lututów Magdaleny Kałuża.

III. Zarząd Stowarzyszenia złożył wnioski do Zarządu Miejskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Wieruszowie na Odznakę „Przyjaciel Dziecka” dla:
1. Pana Jacka Baka,
2. Pana Zdzisława Obały,
3. Pana Wacława Zabłockiego

IV. Zarząd Stowarzyszenia złożył wnioski do Zarządu Stowarzyszenia „Klubu Otwartych Serc” w Wieruszowie o wyróżnienie medalem „Otwarte Serce” :
1. Pana Eugeniusza Grzybka,
2. Panią Mariannę Kanturską,
3. Pana Krzysztofa Świerczyńskiego.

Medal SIKOS Z WIERUSZOWA „Otwarte Serce” otrzymali:
1. Pani Elżbieta Leszczyńska Skarbnik Stowarzyszenia
2. Pani Marianna Kanturska członek Stowarzyszenia
3. Pan Eugeniusz Grzybek właściciel INSTAL_BUD Sieradz

Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina” wyraził bezgraniczną wdzięczność Sponsorom i Darczyńcom w postaci specjalnie przygotowanych imiennych podziękowań dla:

1. Pana Zygmunta Owczarka, wł. ZAWMAK Świątkowice.
2. Pana Marka Kapicy Prezesa SDM w Wieluniu.
3. Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego Pana Andrzeja Żórawia
4. Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Wieruszowskiego Panią Irenę Dundziak
5. Wójta Gminy Lututów Pana Marka Pikuły
6. Przewodniczącego Rady Gminy Lututów Pana Marka Zgadzaja
7. Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Lututowie Pana Józefa Grzegorka jednocześnie Prezesa Zarządu SDM w Wieluniu.
8. Pana Zdzisława Obały wł. Piekarni w Lututowie
9. Pana Prezesa RBS Mariana Fity.
10. Jacka Baka wł. BAKONY
11. Leszka Błaszczyka wł. Zkł. Mięsnego Wędliny z Popieliny
12. Eugeniusza Grzybka właściciela INSTAL_BUDU z Sieradza
13. Sławomira Różańskiego wł.PHU Radnego Rady Gminy w Lututowie
14. Leszka Różańskiego –Zakłady Mięsne Świątkowice
15. Zdzisław Różańskiego – „-„
16. Magdaleny Kałuża
17. Romana Forjasa wł.PHU.ROMEX
18. Anny PODGÓRNIAK Skarbnika Gminy Lututów
19. Państwa W.R. Świerczyńskich ROL-GAZ
20. Redaktor Naczelnej Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego Pani Anny Świegot
21. Pani Renaty Pagacz Dyr. S P.IM. Lututów
22. Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia Pani Agaty Bączyńskiej
23. Pani Ewy Górka Sklep ROLNIK
24. Pana Michała Krzaka
25. Pani Barbary Kosiary –sklep AGD Lututów
26. Państwa Gabrieli i Jana Dudków
27. Pana Roberta Kalety -SANTI
28. Pani Aliny Stefanowskiej Kierownik GOPS-u
29. Pani Elżbiety Orzeł

Przyjmijcie Państwo od Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego i portalu www.powiatowy.pl podziękowanie za okazane serce i dobrą wolę.

Po programie artystycznym, w którym wystąpiły utalentowane artystycznie osoby z terenu Gminy Lututów (Natalka Leszczyńska recytowała wiersz „Dobroć”, Zuzia Bartoszek zaprezentowała się w interpretacji piosenki Beaty Bednarz „Anioły są wśród Nas” i w piosence Anny Jantar „Żeby szczęśliwym być”, Wiktoria Śliwińska zadeklamowała wiersz „Podziel się sercem z innymi” oraz „Nigdy nie traćmy nadziei”) i   kapela „Lututowianie” zaproszono na poczęstunek, lampkę szampana i tort jubileuszowy. Przy pięknych dekoracjach i apetycznych stołach konwersacji nie było końca. Wspaniała atmosfera i życzliwość towarzyszyła podczas jubileuszowej gali. Wszyscy świetnie się bawili, integrując się z podopiecznymi i Ich rodzinami.

Dziękuję z głębi serca za wszystkie dobre czyny, dobre słowa i nadzieję, że dzięki dobroci, ofiarności mogliśmy tak wiele osiągnąć. W prawdziwym zaangażowaniu zmienimy naszą rzeczywistość na bardziej przyjazną i dostępną dla tych, którzy spotykają w swoim życiu i na swojej drodze bariery intelektualne, fizyczne, architektoniczne, kulturowe i wiele, wiele innych – mówiła Pani Kazimiera Chrobot Prezes Stowarzyszenia „Rodzina”.

ITP i powiatowy.pl G R A T U L U J E wspaniałej uroczystości, życzymy wielu pięknych jubileuszy. Niech nigdy nie zabraknie członkom Stowarzyszenia „Rodzina” w Lututowie energii w dążeniu do wyznaczonych celów, wytrwałości w wykonywaniu zadań, a osiągane sukcesy niech zawsze  będą bodźcem do dalszego działania.  Tego z całego serca  życzymy.

Anna Świegot

E. Tomaszek

Rys historyczny Stowarzyszenia „Rodzina”
Stowarzyszenie Integracyjne „Rodzina” w Lututowie decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 17 czerwca 2004 roku.
Nasz numer KRS- 0000210227
Jubileusz 15-lecia jest nie tylko dobrą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i osiągnięć Stowarzyszenia, ale również wyzwaniem na przyszłość. Przedstawiciele organizacji mają nadzieję że ich działania będą wciąż  skutecznie i trwale wywierać wpływ na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych .
Oto główne zadania statutowe :
JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNEGO ,,RODZINA’’
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Integracyjne ,, Rodzina ‘’ – zwane dalej ,, Stowarzyszeniem ‘’ – posiada osobowość prawną .
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miejscowość Lututów, ul. Klownowska 8 98-360 Lututów.
§ 3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
3. Stowarzyszenie może zajmować się działalnością edukacyjno –oświatowo -sportową.

§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w Przepisach szczególnych.
§ 5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnych profilach działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania.
§ 6
Celem stowarzyszenia jest przyjście z pomocą i otoczenie szczególną troską osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz członków rodzin dysfunkcyjnych, dzieci wiejskich, dzieci samotnych, odrzuconych, skrzywdzonych, i wykorzystywanych przez najbliższych, sierot naturalnych i społecznych, dzieci zagrożonych alkoholizmem, narkomanią
i prostytucją.
§ 7
1. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez organizowanie:
a) wypoczynku w czasie przerw nauki szkolnej;
b) wyjazdów rekreacyjnych do ciekawych kulturowo miejsc;
c) trzydniowych spotkań w okresie całego roku;
d) imprez sportowych i rozrywkowych;
e) okolicznościowych domowych odwiedzin;
f) pomocy rehabilitacyjnej;
2. Organizowanie spotkań terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, poświęconych min.:
a) odkrywaniu prawdy o sobie, uświadomienie sobie poczucia własnej wartości
b) i godności, nauka zasad życia w społeczeństwie, świat ludzkich uczuć;
c) poczucie winy, a poczucie krzywdy;
d) problemy zagrożeń: alkohol, przemoc, narkotyki, seks, subkultury młodzieżowe;
e) problemom dojrzewania psychicznego, fizycznego, biologicznego;
f) dorastanie do dojrzałej miłości;
g) używki, a wolność.
3. Organizowanie edukacji dzieci przedszkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży szkolnej.
Krótki rys historyczny:
Początki działalności wiążą się z Klubem Otwartych Serc z Wieruszowa.
Rodzice, opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z grup wymienionych
w Statucie z terenu Gminy Lututów postanowili założyć własną organizację.
Zwrócono się o pomoc do Pani mgr Barbary Chojka- nauczycielki historii w Zespole Szkół
Rolniczych w Lututowie ,która opracowała Statut Stowarzyszenia.
Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia :
Prezes: Barbara Chojka
Wiceprezes: Łucja Parzyjagła
Skarbnik: Elżbieta Nowińska
Sekretarz: Aleksandra Kalus
Członek Zarządu: Jan Przybył
Do celów kontrolnych powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący: Wacław Zabłocki
Członek komisji: Jadwiga Kowalska
Członek komisji: Janina Siwik
Na podstawie użyczenia otrzymano pomieszczenia od Urzędu Gminy do dyspozycji Stowarzyszenia. Z kolei Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie przekazało bezpłatnie sprzęt rehabilitacyjny, meble i pomoce dydaktyczne.Organizowano zajęcia rehabilitacyjne i sportowe ,a także spotkania integracyjne przeważnie w Gminnym Ośrodku Kultury lub stadionie . Głównymi motorami działań w tym czasie byli Pan Wacław Zabłocki oraz Aleksandra Kalus wymyślali i nadzorowali działalność podopiecznych podczas prac usprawniających manualnie ,były wycieczki do lasu, wspólne grillowanie, zabawa karnawałowa. Rodzice zajęli się przygotowywaniem posiłków .Pani Prezes Łucja Parzyjagła we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizowała pomoc rzeczową i żywnościową. Zorganizowano wycieczkę do Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Muzeum Regionalnego w Wieluniu, do Bolesławca i Brzezin. Zajęcia usprawniające i rehabilitacyjne prowadzili : mgr.Okolewska, mgr Rafał Górecki,mgr Agnieszka Szczepańska

W roku 2006 po rezygnacji z funkcji Prezesa Stowarzyszenia mgr Barbary Chojka zwrócono się z prośbą o przyjęcie tejże funkcji przez mgr Kazimierę Chrobot, która była Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r.w Lututowie. Na Walnym Zebraniu zatwierdzono w/w kandydaturę.
W Krajowym Rejestrze Sądowym z datą 15 listopada 2006 roku Pani Kazimiera Chrobot figuruje jako Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Rodzina” w Lututowie.
Jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem funkcji Pani Prezes wystąpiła z wnioskiem o dofinansowane ze środków PEFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie na kwotę 3,5 tys. złotych. Otrzymano 2.214 zł na dwudniową wycieczkę do Warszawy.
Rok 2007.
Było wspaniale, zwiedziliśmy Stare Miasto, Zamek Królewski, Łazienki , Cmentarz na Powązkach , byliśmy podczas zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz w Muzeum Wojska Polskiego na plenerowej ekspozycji broni z okresu II wojny światowej.
Rozpoczęliśmy współpracę z Bankiem Żywności w Łodzi celem realizacji programu PEAD w województwie łódzkim. Prezes Stowarzyszenia osobiście z kierowcą autobusu jechała po żywność do Łodzi by przekazać ją pracownikom GOPS-u do przydziału potrzebującym rodzinom niepełnosprawnych oraz biednym i zaniedbanym środowiskowo.
Przyjęto ramowy harmonogram działań Stowarzyszenia :
1.Spotkania integracyjne z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.
2.Konkursy plastyczne i wokalne aktywizujące i integrujące środowisko wokół
podopiecznych.
3.Bale integracyjne- Karnawałowy i Jesienny pod nazwą „Pożegnanie lata- powitanie
jesieni”.
4.Powitanie Wiosny przy grillu na stadionie z konkursami sprawnościowymi i zabawami ze
śpiewem.
5.Wycieczki turystyczne do atrakcyjnych miejsc w Polsce i Unii Europejskiej w miesiącu
maju ; przed sezonem turystycznym z uwagi na niższe koszty.
6.Coroczne wyjazdy na baseny termalne w Uniejowie.
7.Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dla podopiecznych.
8.Uczestnictwo w Regionalnej Imprezie Integracyjnej „Być Razem” organizowanym
przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie.
9.Uczestnictwo w Święcie Wolontariatu .
10.Uczestnictwo w Powiatowym Przeglądzie Folklorystycznym.
11.Pozyskiwanie sponsorów do zadań pomocowych.
12.Pomoc formalna w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności.
13.Pomoc finansowa i materialna.
14.Uczestnictwo w odwiedzinach domowych, w szpitalu, ostatniej drodze podczas
uroczystości pogrzebowych, uroczystości państwowych itp.
15.Godne laudacje.
16.Rodzina to bliskość i wzajemny szacunek.
17. Typowanie darczyńców do Konkursu Powiatu Wieruszowskiego „Dobroczyńca Roku”.
Rok 2008
Oprócz w/w przedsięwzięć realizowaliśmy projekt „Małe przedszkole w każdej wsi” w Niemojewie, którego pokłosiem było doposażenie przedszkola przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 7 971,80 złotych oraz dotacja na zatrudnienie nauczyciela.
Podczas Walnego Zebrania 4 kwietnia 2008 r. uzupełniliśmy Statut „Rodziny” o niezbędne zapisy , które kwalifikowały Stowarzyszenie do Organizacji Pożytku Publicznego czyli do odpisu 1% od podatku dochodowego darczyńców na rzecz naszej organizacji.
Z dniem 10 .IV. 2008 r. decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia otrzymaliśmy status OPP. Wytypowano Pana Wacława Zabłockiego do Rady Organizacji Pozarządowych
w Wieruszowie.
Przy współpracy z PCPR (dotacja 2970 zł) w Wieruszowie zorganizowano wycieczkę turystyczno – rehabilitacyjno- rekreacyjną do Zakopanego i Liptowskiego Mikulasza na Słowacji. Otrzymywano również coroczne dofinansowania z RBS w Lututowie oraz Urzędu Gminy do wszystkich wyjazdów turystycznych . W pamięci uczestników pozostał ścięte wichurą połacie lasów na Słowacji oraz wspaniałe termy gdzie zrelaksowano się i opalono po podróży .

Rok 2009
Wycieczka do Gdańska- Gdyni- Sopotu-Malborka.
Z Biurem Turystycznym „Kolumb” na trzydniowej eskapadzie zwiedziliśmy Westerplatte , Trójmiasto ze wszystkimi atrakcjami oraz Zamek Krzyżacki w Malborku.
Monitorowano udział zainteresowanych członków Stowarzyszenia w zajęciach
w Domu Pomocy Społecznej w Osieku.
Dostarczano formularze i prowadzono działalność informacyjną dotyczącą
pozyskania środków na likwidację barier architektonicznych , komunikacyjnych
i społecznych we współpracy z PCPR w Wieruszowie .
6.Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w X Regionalnej Imprezie Integracyjnej
„Być Razem” w Wieruszowie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Integracyjne
„Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie.
Prowadzono Zespół Wychowawczo-Przedszkolny w Niemojewie Gmina Lututów.
Koordynowano i nadzorowano działalność w/w Zespłu
Podjęto działania w celu pozyskania funduszy na nowe przedsięwzięcie w 2010 roku:
Wycieczkę do Uniejowa i Łodzi, dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
Prowadzono wywiady środowiskowe i sugerowano pomoc finansową z GOPS-u
w Lututowie dla rodzin ubogich z osobami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi
społecznie oraz zaniedbanymi środowiskowo.
Złożono 4 wnioski nominacyjne na „Dobroczyńcę Ziemi Wieruszowskiej 2009r”.
Uczestniczono w spotkaniu świątecznym w Łodzi zorganizowanym przez Bank
Żywności.
Rok 2010
Wycieczka podopiecznych i ich opiekunów do Uniejowa.
Relaksacyjna kąpiel na basenach termalnych ,zwiedzanie Uniejowa i ognisko integragyjne
z pieczeniem kiełbasek i zabawami w Kasztelu Rycerskim.
Rok 2011
Dwudniowa wycieczka do Łodzi i Uniejowa
Zwiedzanie zabytków, spacer ul. Piotrkowską, pobyt w Palmiarni.
Rehabilitacja ruchowa na basenach termalnych w Uniejowie.
Udzielono pomocy rodzinie dysfunkcyjnej.
Zakupiono artykuły szkolne i udzielono pomocy wielodzietnej rodzinie niepełnej.
Złożono 5 wniosków na Dobroczyńcę Ziemi Wieruszowskiej.
Aktywni działacze Stowarzyszenia brali udział w wycieczce SIKOS z Wieruszowa
do Głuchołaz i Słowacji.
Rok 2012
Niepełnosprawni członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli jak corocznie w spotkaniu świątecznym: niepełnosprawnych ,samotnych , niezaradnych życiowo i biednych organizowanym przez GOPS Lututowie.
We współpracy z Gminą Lututów , Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie
po raz kolejny zorganizowano wycieczkę na baseny termalne tym razem w Oleśnie.
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod nazwą „Radość Świąt”.
Wytypowano działaczy organizacji do odznaczeń.
Członkowie organizacji otrzymali odznaczenia i podziękowania .
Złożono 2 wnioski nominacyjne na „Dobroczyńcę Ziemi Wieruszowskiej
2011 roku.
Uczestniczono w uroczystości Dobroczyńca Roku 2011 Ziemi Wieruszowskiej.
Rok 2013
Zorganizowano we współpracy z GOK- iem w Lututowie spotkanie osób
niepełnosprawnych i ich rodzin połączone ze śniadaniem Wielkanocnym, a z okazji
Bożego Narodzenia podzielono się symbolicznie opłatkiem przy tradycyjnych
potrawach wigilijnych w obecności zaproszonych gości: Ks.Proboszcza Piotra
Szkudlarka, Prezesa RBS Mariana Fity.
Zorganizowano wyjazd do Opery Wrocławskiej na operę W. A. Mozarta „Zaczarowany
Flet” Niezapomniane wrażenia natury estetycznej!
We współpracy z Gminą Lututów , Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie
po raz kolejny zorganizowano wycieczkę na baseny termalne w Uniejowie.
Pozyskano sponsorów dla zaopatrzenia w dodatkową żywność na wycieczkę-
Piekarnię Obała & Mielczarek z Lututowa , Piekarnię „BAKONA’ oraz
Masarnię „ZŁOTEX” w Złoczewie.
Rozstrzygnięto konkurs wokalny pod nazwą „Rodzinne kolędowanie”.
Złożono 4 wnioski nominacyjne na „Dobroczyńcę Ziemi Wieruszowskiej
2012 roku.
Uczestniczono w uroczystości Dobroczyńca Roku 2012 Ziemi Wieruszowskiej.
Pozyskano materiały biurowe od sponsora.
Rok 2014
Dwudniowa wycieczka do Zakopanego .Nocleg w miejscowości Murzasichle w drewnianym
domu z kominkiem i drewnianymi meblami , za oknem przepiękna panorama Tatr.
Piesza wędrówka nad Morskie Oko, kolejką zębatą na Gubałówkę, zwiedzanie Cmentarza na
Pęksowym Bzysku i cudownego drewnianego kościółka.
Spotkanie Andrzejkowe.
Konkurs plastyczny „Najpiękniejszy łańcuch choinkowy”
Rok 2015
Trzydniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej.
Zwiedzano Kudowę Zdrój w tym Muzeum Zabawek, Kaplicę Czaszek oraz Polanicę .
W trzecim dniu wyjazd na Słowację.
Tam też wypoczywano na basenach termalnych.
Kolejny raz we wrześniu Uniejów- termy.
Prezes Stowarzyszenia K.Chrobot i Wiceprezes otrzymały odznaki TPD „Przyjaciel Dziecka”.
Bal „Barwy Jesieni” z konkursami i zabawami integracyjnymi.
Opieka nad osieroconą rodziną sponsora Pana Zygmunta Owczarka , ufundowanie przez w/w ok.30 paczek z żywnością i wędlinami.
Nominowane do odznaczeń TPD ;Wójta Gminy Lututów Marka Pikułę, właściciela „ZAWMAK” Zygmunta Owczarka ,Elżbietę Adamczyk członka Stowarzyszenia
ROK 2016
Czterodniowa wycieczka do Ustronia Morskiego .Odpoczynek nad Bałtykiem; plażowanie, ognisko integracyjne i dyskoteka, baseny termalne .Wycieczka do Kołobrzegu i rejs statkiem pirackim Santa Maria.
Nominacja do odznaczeń „Otwarte Serce”
Piknik „Rodziny” na stadionie „Orlik” w Lututowie( grill, bigos, ciepłe i zimne napoje).
Termy Uniejów.
Wycieczka do ZOO we Wrocławiu, zwiedzanie Muzeum Farmacji i Manufaktury Cukierków, przyglądano się grze światła , wody i dźwięku.
Bal „Barwy Jesieni”.
Udział delegacji w Święcie Niepodległości.
Pozyskano materiały biurowe od właściciela INSTAL-BUDU Eugeniusza Grzybka.
Rok 2017

Zorganizowano Spotkanie Integracyjne z okazji Karnawału połączone z profesjonalną
zabawą dyskotekową w GOK-u. Członkowie Zarządu odwiedzili w domu 2 osoby chore i samotne.
Wycieczka do teatru w Opolu na spektakl „Szalone Nożyczki”
Zorganizowano spotkanie osób Niepełnosprawnych i ich rodzin połączone ze śniadaniem Wielkanocnym zawierającym tradycyjne potrawy świąteczne i ciasta oraz rozstrzygnięciem konkursu z nagrodami na najpiękniejszą pisankę wielkanocną we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie .Udział w konkursie brali podopieczni DPS w Osieku. Na uroczystości obecny dyr. DPS w Osieku Paweł Szandała. W spotkaniu udział brali: Wójt Gminy Lututów, sponsorzy oraz emeryci z terenu Gminy.
We współpracy z Gminą Lututów , Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie zorganizowano 4-dniową wycieczkę do Ustronia Morskiego. Relaksowano się nad morzem była dyskoteka, ognisko integracyjne, baseny termalne oraz wycieczka statkiem po morzu.
Zorganizowano wyjazd na baseny termalne w Uniejowie we współpracy z Wójtem
Gminy Lututów.
Pozyskano sponsorów dla zaopatrzenia w dodatkową żywność na wycieczkę-
Piekarnię Obała & Mielczarek z Lututowa , Piekarnię „BAKONA’,SDM w Wieluniu,
masarnię w Brzozowcu.
Uczestniczono w Święcie Wolontariatu Zorganizowanym przez Powiatową Radę
Współpracy Organizacji Pozarządowych w Wieruszowie.
Wyróżnienia za działalność na rzecz niepełnosprawnych otrzymali : Pan Marian Fita
Prezes RBS Lututów – odznakę TPD „Przyjaciel Dziecka” oraz Jan Przybył – członek
Zarządu odznakę j/w.
Zorganizowano Spotkanie Plenerowe pod nazwą Pożegnanie Lata , Powitanie Jesieni
na Stadionie Sportowym połączone z pieczeniem kiełbasek i zabawami integracyjnymi.
z konkursami oraz tańcami.
Przygotowano Spotkanie Wigilijne z tradycyjnymi potrawami dla członków
Stowarzyszenia ich rodzin oraz sympatyków, kierownictwa placówek
oświatowych z Lututowa, Władz Gminy, Kierownika GOPS-u, Dyrektora RBS.
Angażowano podopiecznych do uczestnictwa w konkursach z nagrodami.
Członkowie Stowarzyszenia ufundowali upominki świąteczne dla
rodziny doświadczonej losowo, a także Pan Zygmunt Owczarek ufundował bogate
paczki żywnościowe tj. wysokogatunkowe wędliny, owoce cytrusowe oraz słodycze
dla słabo sytuowanych tym naszych podopiecznych w ilości 20 sztuk.
Pozyskano materiały biurowe od sponsora Eugeniusza Grzybka.
Uczestniczono w Jasełkach w Przedszkolu w Lututowie.
Zarząd Stowarzyszenia ufundował przepiękne kryształy 3D dla Naszych Sponsorów:
Pana Zygmunta Owczarka, Pana Mariana Fity- prezesa RBS Lututów, Pana Jacka Baka-
Właściciela „Bakony”, Pana Zdzisława Obały właściciela Piekarni, Pana Eugeniusza
Grzybka właściciela „Instal-bud” w Sieradzu, Pana Jana Przybyła – członka Zarządu
oraz Pana Radosława Świerczyńskiego z Masarni w Brzozowcu
Podziękowano Pani Elżbiecie Leszczyńskiej za prowadzenie księgowości Stowarzyszenia, za słodkości z okazji spotkania opłatkowego , Pani Łucji Parzyjagła oraz członkom jej rodziny za pomoc w przygotowaniu Zabawy Karnawałowej, oraz spotkania opłatkowego, Pani Marii Kanturskiej za ustawiczną pomoc przy organizacji wyjazdów, spotkań integracyjnych, Pani Zofii Ogorzelskiej za ofiarowanie ciast i pomoc, Pan i Elżbiecie Morga za pomoc w przygotowaniu posiłków oraz innym członkom za pomoc na wycieczce przy przygotowaniu posiłków. Powitano nowych członków stowarzyszenia.
Rok 2018
Całościowe sprawozdanie
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Integracyjnego
„Rodzina”w Lututowie z dnia 28 marca 2019 roku za rok sprawozdawczy 2018.
W minionym roku Stowarzyszenie Integracyjne „RODZINA” zrealizowało następujące przedsięwzięcia:
1. Niepełnosprawni członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu świątecznym: niepełnosprawnych ,samotnych , niezaradnych życiowo i biednych organizowanym przez GOPS Lututowie.
2.Monitorowano udział zainteresowanych członków Stowarzyszenia w zajęciach
w Domu Pomocy Społecznej w Osieku.
3. Zorganizowano Spotkanie Integracyjne z okazji Karnawału połączone z profesjonalną
zabawą dyskotekową w świetlicy Zespołu Szkół Rolniczych.
4. Członkowie Zarządu odwiedzili w domu 2 osoby chore i samotne.
5.Zorganizowano spotkanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin połączone ze śniadaniem Wielkanocnym zawierającym tradycyjne potrawy świąteczne i ciasta oraz rozstrzygnięciem konkursu z nagrodami pod nazwą „Wiosna wokół mnie” pod patronatem Powiatu Wieruszowskiego.
Pozyskano od w/w kwotę 500 zł na nagrody w tymże konkursie.
6.W uroczystości uczestniczył Starosta Powiatu Wieruszowskiego Pan Andrzej Szymanek oraz
Wójt Gminy Lututów Pan Marek Pikuła oraz liczni sponsorzy: Zygmunt Owczarek, E.Grzybek,
Jacek Bak i dyrektorzy placówek oświatowych ,a także kierownik GOPS- u .
7. We współpracy z Gminą Lututów , Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie
zorganizowano 5-dniową wycieczkę do Kazimierza-Kozłówki-Lublina –Zamościa-Sandomierza.
Mieszkaliśmy w pięknym 4* Hotelu, każdy dzień pobytu wzbogacał uczestników w wiedzę
historyczną o naszej Ojczyźnie oraz wrażenia wizualne i estetyczne.

8.Zorganizowano wyjazd na baseny termalne w Uniejowie we współpracy z Wójtem
Gminy Lututów.

9. Dostarczano formularze i prowadzono działalność informacyjną dotyczącą
pozyskania środków na likwidację barier architektonicznych , komunikacyjnych
i społecznych we współpracy z PCPR w Wieruszowie .
10. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Regionalnej Imprezie Integracyjnej
„Być Razem” w Wieruszowie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Integracyjne
„Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie.
11.Pozyskano sponsorów na imprezy integracyjne-
Piekarnię Obała & Mielczarek z Lututowa , Piekarnię „BAKONA”, masarnię
w Brzozowcu
12.Uczestniczono w Święcie Wolontariatu Zorganizowanym przez Powiatową Radę
Współpracy Organizacji Pozarządowych w Wieruszowie.
Wyróżnienia za działalność na rzecz niepełnosprawnych otrzymali : Pan Zygmunt
Owczarek oraz Prezes K.Chrobot.
Pan Jacek Bak –właściciel „Bakony” został uhonorowany „Medalem Otwarte Serce”
13.Zorganizowano BAL Jesienny z konkursami oraz nagrodami oraz profesjonalną dyskoteką, a także wspaniałą ucztę przy pięknej jesiennej dekoracji( kolorowe liście, dynie, owoce leśne, jarzębina itp…
14.Przygotowano Spotkanie Wigilijne z tradycyjnymi potrawami dla członków
Stowarzyszenia ich rodzin oraz sympatyków stowarzyszenia, kierownictwa placówek
oświatowych z Lututowa, Władz Gminy- Pana Wójta Marka Pikuły, Przewodniczącego Pana Marka Zgadzaja ,Wiceprzewodniczącego Pana Józefa Grzegorka, Kierownika GOPS-u, Dyrektora RBS.

14.Niepełnosprawni otrzymali multum słodkości od Pani Agaty Bączyńskiej-Kierownik Gminnego
Ośrodka Zdrowia,Pań Dyrektor ze szkoły i przedszkola i E.Grzybka –właściciela „Instal_Budu”

15.Członkowie Stowarzyszenia ufundowali upominki świąteczne dla
rodziny doświadczonej losowo, a także Pan Zygmunt Owczarek ufundował bogate
paczki żywnościowe tj. wysokogatunkowe wędliny, owoce cytrusowe oraz słodycze
dla słabo sytuowanych tym naszych podopiecznych w ilości 30 sztuk.
16.Uczestniczono w smutnej uroczystości pogrzebowej naszych członkiń
Śp. Stanisławy Siemickiej i Danuty Alasińskiej.
17. Zwołano Walne Zebranie w związku z podsumowaniem działalności i udzieleniem
absolutorium Zarządowi.
18. Podjęto działania w celu pozyskania funduszy na nowe przedsięwzięcie w 2018 roku.

19.Pozyskano materiały biurowe od sponsora Eugeniusza Grzybka.

20.Uczestniczono w Jasełkach w Przedszkolu w Lututowie.

21.Zarząd Stowarzyszenia ufundował upominki dla Zygmunta Owczarka –naszego sponsora, Pana Wacława Załockiego- fotografa i dokumentalisty oraz Rodziny Kanturskich- za dobroć dla dzieci z rodzin niepełnych.
22.Prowadzono rozmowy z rodzinami podopiecznych.
23.Odwiedzano w domach rodzinnych niektórych podopiecznych.
24.Prowadzono sprawozdawczość.
25.Podziękowano Pani Elżbiecie Leszczyńskiej za prowadzenie księgowości
Stowarzyszenia, za słodkości z okazji spotkania opłatkowego , Pani Łucji Parzyjagła oraz członkom jej rodziny , Pani Marii Kanturskiej za ustawiczną pomoc przy organizacji wyjazdów, spotkań integracyjnych, Pani Zofii Ogorzelskiej za ofiarowanie ciast i pomoc, Pan i Elżbiecie Morga za pomoc w przygotowaniu posiłków oraz innym członkom za pomoc na wycieczce przy przygotowaniu posiłków i pracach porządkowych po skończonych imprezach szczególnie paniom z Łęk. Powitano nowych

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „„Rodzina” świętowała jubileusz 15-lecia

  1. Anonim pisze:

    Dziękujemy za przybycie i artykuł.