Burmistrz Wieruszowa kupił „relikt” za duże pieniądze?!

Gdyby był potrzebny gminie „zabytek”, można by nad tym przejść do porządku dziennego, ale zakup tego „rekliktu” za 940 000 zł., który, jak wynika z ekspertyz jest w „opłakanym” stanie, to przesada, to marnotrawstwo, to  nieodpowiedzialne zarządzanie publicznymi środkami.Tak mówią podatnicy i mieszkańcy.

Jak Informowaliśmy w artykule pn. „Burmistrz Wieruszowa, tanio sprzedaje, drogo kupuje? !”

http://www.powiatowy.pl/2019/07/burmistrz-wieruszowa-tanio-sprzedaje-drogo-kupuje/

wystąpiliśmy do Urzędu Miejskiego w Wieruszowie o udostępnienie informacji publicznej na temat  zakupu działki z zabudowaniami.

Otrzymaliśmy pakiet dokumentów a w nim:

– protokół uzgodnień z dnia 30 lipca

– zarządzenie nr 91/2019  Burmistrza Wieruszowa z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie nabycia do zasobów mienia Gminy Wieruszów nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ewid. 736 o pow. 0,0654 ha i nr ewid. 735/3 o pow. 0,3080 ha, położonej w Wieruszowie

– Opinia nr 3 /2019 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27 czerwca  2019 r.

– Opinia techniczna – na temat ustalenia stanu technicznego budynku usługowego w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 2A  –  data  czerwiec 2019 r.

– Operat szacunkowy  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym położonym w m. Wieruszów ul. Kępińska 2A. datowany na 1 lipca 2019 r.

Kilka spostrzeżeń na temat chronologii zdarzeń i dokumentów.

Już 24 czerwca 2019 r.  podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej i Budżetu podnoszony jest temat umocowania w wydatkach majątkowych Gminy Wieruszów  nowego zadania pn. Zakup nieruchomości w celu utworzenia Centrum Aktywności Społecznej. Podczas tego posiedzenia burmistrz powiedział ( cytat – zapis oryginalny na podstawie nagrania z obrad komisji)

…. pani skarbnik wywołała temat przy zmianach w budżecie . Jak państwo wiecie budynek położony przy drodze 450,  położony przy skrzyżowaniu 450 i ul Kępińskiej kiedyś nazywany „Złota Bramą”,  tak, potem były tam, przedsiębiorca uruchomił produkcję, dowiedzieliśmy się, że jest do zbycia. Tak. Tam jest kilka podmiotów zainteresowanych tym. Mieszkaniec Wieruszowa codziennie przebywający w Stanach Zjednoczonych, nawiązaliśmy kontakt, obejrzeliśmy ten budynek. Ten budynek to jest 500 m kwadratowych, 3000 powierzchni, jeżeli chodzi o wszystko przylegające, mamy zrobioną ekspertyzę tego budynku i mamy chyba wstępną wycenę, tak. Szacowana jest na ok. 1 mln złotych. Na razie nasze rozmowy z Panem właścicielem tego budynku oscylują w granicach 940 000 zł. Natomiast dlaczego ten budynek. Obejrzeliśmy i rzeczywiście, można go zaadoptować na wiele potrzeb. Przypomnę, że nie mamy tego typu centrum aktywności, nie mamy swoich budynków, które można by dedykować na potrzeby seniorów, oczywiście oprócz Domu Kultury i innych naszych ośrodków. Tutaj spotkaliśmy się z różnego rodzaju subiekcjami dotyczącymi adaptacji na te cele, które są pod budynkiem Urzędu Miasta. Generalnie uważaliśmy, że przy zgodzie jednej z Wspólnot będziemy mogli ten cel osiągnąć no, ale nie uzyskaliśmy takiej zgody ze strony wspólnoty i muśmy gdzieś ten obiekt …. Ale generalnie jak spojrzymy na to, że tam można stworzyć centrum, już nie będę mówił, że ten budynek w dużej części jest na poziomie zero, więc można go szybko przystosować do osób starszych, do osób niepełnosprawnych. Teraz pojawia się kolejna taka rzecz jak konieczność przeniesienia filii bibliotecznej ze szkoły im. Marszałka Piłsudskiego, też moglibyśmy ją przenieść do garaży, ale tam nie ma  pomieszczeń związanych z sanitariatami, tak i to miejsce byłoby najbardziej odpowiednim. Nie tylko myślę o seniorach, również myślę o młodych ludziach, gdzie lepiej by można było to wyeksponować. Tak naprawdę są, jak się spojrzy na ten duży poziom zero i poddasze, które też jest nie mówiąc o piwnicach. Także wstępna wycena, uważa się, że nie jest oczywiście, przez specjalistów i że ona jest przystająca no i parking. Stan techniczny jest dobry w sumie tego budynku. Oczywiście są tam zalecenia co trzeba zrobić, trzeba ocieplić, zresztą jaki jest front każdy widzi, na pewno trzeba zmienić dach, ale nie mówimy tu więźbach, ale o poszyciu z dachówki na blachę. Są tam zalecenia, zresztą mamy tu gdzieś, państwu przekażemy, ja rekomenduje Państwu nabycie tego bo jest nam ciasno, Tych naszych emerytów, musimy gdzieś tam prosić inne instytucje, patrz parafie. Zresztą już jakby ta informacja poszła w obieg, zresztą ja nigdy nie robiłem żadnych tajemnic, to jakby wszyscy są zadowoleni. Naprawdę budynek jest dobry w solidnym stanie, on też żeby była jasność pochłonie koszty, ale liczymy na to, że będą uruchamiane różne programy z których można będzie przez lata korzystać……  Można tam zastosować foto- woltanikę, tak więc generalnie nie jest to rudera. Jest tam rzeczywiście dużo do zrobienia, można to bardzo ładnie zaadoptować, wyeksponować i przekazać mieszkańcom.

Trzech obecnych członków komisji pozytywnie zagłosowało za wprowadzeniem zmian w budżecie w tym 1 000 000 na zakup wyżej omawianej posesji ze środków pochodzących z lat ubiegłych. Następnie co dziwne pozytywnie zaakceptowano opnie na temat zakupu tego obiektu, jak już wcześniej podjęto decyzje finansowe. Kolejność powinna chyba być odwrotna.  Podobnie sprawy miały miejsce na posiedzeniu Rady Miejskiej w 27 czerwca 2019 roku. Z tym tylko, że za proponowanymi zmianami w budżecie jak i za opinią głosowało jednomyślnie 10 radnych ( pozostali nieobecni).

W tym momencie rodzi się pytanie dlaczego na posiedzeniu komisji i rady nie udostępniono radnym dokumentów a szczególnie „Opinii technicznej”  budynku? Dlaczego radni bezrefleksyjnie wierzą w słowa burmistrza?  Dlaczego pozwalają na zakup obiektu, który jest w fatalnym stanie i nie jest wart tych pieniędzy. Dlaczego nie powiedziano jakie będą koszty remontu kapitalnego i jego utrzymanie w przyszłości. Funkcjonowanie tam w jakimś zakresie bez remontu jest niemożliwe bo zagraża bezpieczeństwu ludzi.

Co więc jest takiego w tym dokumencie, którego radni pewnie nie otrzymali do dziś a z pewnością nie  przed sesją Rady Miejskiej, a gdyby nawet to i tak nie zagłosowaliby inaczej.

Opinia techniczna  – strona 6.

Zakres niezbędnych robót do wykonania w celu doprowadzenia budynku do stanu i warunków bezpiecznego użytkowania.

 1. W celu wyeliminowania zawilgocenia ścian fundamentowych należy wykonać odkrycie ścian fundamentowych a po ich oczyszczeniu wykonać pionową izolację przeciw wilgociową. Przy wykonanym odkryciu ścian fundamentowych wykonać ocieplenie ścian.
 2. Zagrzybione i zawilgocone tynki piwnic i parteru odbić a po wysuszeniu wykonać odgrzybienie. Po wykonaniu powyższych czynności wykonać nowe tynki.
 3. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana do wymiany. Podobna sytuacja dotyczy naświetli metalowych.
 4. W pomieszczeniach kotłowni wszystkie przejścia instalacyjne dostosować do wymogów p. poz.
 5. Na parterze budynku zlikwidować progi na ciągach komunikacyjnych. Przy wymianie posadzek rozważyć ocieplenie posadzek na gruncie.
 6. Drewno konstrukcji dachu skażone biologicznie wymienić , a całość konstrukcji zabezpieczyć przeciwogniowo do stanu NRO oraz przeciw owadom i grzybom preparatami chemicznymi.
 7. Wykonać ocieplenie dachu lub stropu nad parterem.
 8. Wykonać nowe pokryci lub przełożyć istniejące.
 9. Odprowadzić wodę opadową z rus spustowych od budynku.
 10. Zlikwidować nierówności (zapadnięcia) na dojściu do rampy.
 11. Naprawić tynki gzymsu
 12. Wymienić instalacje.
 13. Rozważyć ocieplenie budynku.

Wnioski końcowe.

W wyniku przeprowadzonych oględzin budynku stwierdzić należy, że elementy konstrukcyjne budynku ( poza więźbą) nie wykazują uszkodzeń mogących świadczyć o przekroczeniu stanów granicznych nośności są w stanie dobrym i mogą być bezpiecznie użytkowane.

Szczegółowych badań i pomiarów nie przeprowadzono bo zamówiona ekspertyza z pewnością  tego nie przewidywała. Na ile te prace remontowe wycenią specjaliści burmistrza nie wiadomo, moi specjaliści mówią o kwotach powyżej 1,5 mln. złotych.

Teraz kilka słów o drugim dokumencie. Operat szacunkowy. Co do wyceny gruntów nie można mieć zastrzeżeń ponieważ wartość rynkową nieruchomości gruntowej wyceniono na 486 000 zł.

Całość natomiast na 1 154 000 zł., czyli budynek wyceniono na kwotę 668 000 zł. Choć stwierdzono, że zużycie budynku wynosi ponad 50%.

Opracowanie to zawiera pewne błędy a dobór nieruchomości w metodzie porównawczej nie jest chyba zbyt właściwy,  ponieważ wielkość działek, powierzchnia użytkowa, wiek budynków, przeprowadzone remonty i jedna z nieruchomości usytuowana  w miejscowości oddalonej o ok. 100 km od Wieruszowa, znacznie odbiegają parametrami od nieruchomości wycenianej. Decyzje o zakupie zapadają wcześniej niż przygotowywane dokumenty, których się nie udostępnia radnym. W rejestrze umów brak danych na temat kosztów wykonania ekspertyz. W tej sprawie złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dochodzę więc  do wniosku,  że dalsze działania w tym i innym  zakresie stają się niezbędne i powinny zostać dokładnie zbadane przez inne instytucje.

Koszty zakupu plus koszty remontu jak twierdzą znawcy tematu swobodnie wystarczyłyby na  wybudowanie nowego funkcjonalnego obiektu tym bardziej,  że gmina posiada działki np. przy Fabrycznej czy też Alei Solidarności.

Natomiast na stronie urzędu ogłasza się,  że zgoda Rady Miejskiej w Wieruszowie na zakup nieruchomości, pozwoliła na sfinalizowanie transakcji, oraz podpisanie przez burmistrza Wieruszowa aktu notarialnego. A zatem  wszystko jasne Państwo radni.

Teraz jest pytanie skąd rada wysupła kolejne środki na remont kapitalny? Deficyt budżetu wynosi obecnie bez mała 13 000 000 zł., to z pewnością łatwo go będzie powiększyć o  milion czy dwa, wystarczy podnieść rękę a następne pokolenie będzie go spłacać. I tego obawiają się mieszkańcy, którzy z nami rozmawiają.

E. Tomaszek

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

8 odpowiedzi na „Burmistrz Wieruszowa kupił „relikt” za duże pieniądze?!

 1. emeryt pisze:

  Znowu chcą wcisnąć emerytów do lokalu z grzybami i ich truć. Tego się nigdy nie wypleni. Trzeba zburzyć mury i postawić nowe.

  • baranek shauun pisze:

   Panie autorze tekstu.trzeba było punkty co jest do remontu wyartykułować na samej górze.aby ludzie najpierw przeczytali.macie jakiegoś rzeczoznawce co określi koszt tego remontu?a co z pdk? czy tam nie ma miejsca dla emerytów?myślenie nie kosztuje.

 2. mieszkaniec pisze:

  Przewodniczący rady natychmiast do dymisji. jak można dopuścić do podejmowania decyzji na grube pieniądze bez dokumentów a opierać się na kłamliwej relacji burmistrza. Przewodniczący tej komisji też.

 3. Anonim pisze:

  kolejny doskonały interes naszego Nikodema Dyzmy – brawo Rafał , po tobie choćby potop

 4. Taki sobie pisze:

  nasuwa sie pytanie: w jakim celu dokonuje sie takiego zakupu?… Jeśli chodzi o radnych tego miasta, to mamy takich, jakich ludzie wybrali, przykre bo niektórzy z nich nie potrafią czytać, więc co dobrego można robić w ciemno. Seniorzy to ludzie którzy zasługują na nowy obiekt w tym mieście z udogodnieniami dla nich. To dzięki nim przecież nasz „karierowicz ” się świetnie bawi

 5. Anonim pisze:

  Wiceminister coś tam podyskutował z jakąś panią w internecie dymisja, dwóch pracowników MS wywalonych. Burmistrz z Wyszanowa bluzga na jednym z portali mieszkańca Wieruszowa bo ten raczył przedstawić swoją opinię. Posądza go o niestworzone rzeczy i nic. Jakby przewodniczący Śpigiel miał jaja to by mu powiedział żeby się podał do dymisji a jak nie to są inne procedury odwołania tego pana. Gdzie się nie pojedzie to na hasło Wieruszów jest jedna reakcja. To tam gdzie ten ……. burmistrz. Wstyd i nic więcej.Mam nadzieję ze ten pan który został tak mocno sponiewierany nie zostawi tego i wytoczy mu proces.

 6. Leon pisze:

  Ale na sąsiednim portalu ktoś trafnie zauważył, że jego miejsce to co najwyżej zbieranie butelek, chociaż nie wiem, bo ostrzega że ma hemoroidy to może też niewłaściwe zadanie.

 7. Paweł pisze:

  Przy hemoroidach nie jest wskazane siedzenie, więc przeciwwskazań nie ma