Pan Czesław Grzana z Parcic ukończył 100 lat!

Pan Czesław Grzana z Parcic
gm. Czastary, pow. wieruszowski, woj. łódzkie 15 sierpnia 2019 r. ukończył 100 lat!!! Na prośbę pana Zbigniewa Machelaka, który przeprowadzał liczne rozmowy z panem Grzaną i które były publikowane na łamach naszej gazety i portalu przypominamy o tym jakże pięknym jubileuszu.

 

 

 

Redakcja Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego Wieruszów/Kępno i portalu www.powiatowy.pl składa Jubilatowi moc serdecznych i ciepłych życzeń, przede wszystkim zdrowia na dalsze lata życia, ciepła rodzinnego i radości z każdego dnia.
Setne urodziny Pana Czesława Grzany są okazją do złożenia podziękowań za publikacje, które przez szereg lat udostępnialiśmy w gazecie drukowanej i w Internecie.
Jubilat cieszy się wielkim szacunkiem i sympatią w swojej miejscowości, gminie i powiecie.
Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy długich lat życia.
ITP i powiatowy.pl

 

Życiorys Pana Czesława Grzany

„Urodziłem się w miejscowości Calitz (Kalitz) koło Magdeburga w Niemczech w dniu 15.VIII.1919 roku. Ochrzczony zostałem w dniu 17.VIII.1919 roku w Niemieckim Kościele Rzymsko – Katolickim w Luburgu. Do szkoły podstawowej uczęszczałem w miejscowości Hobeck. W latach 1926-1930 wróciłem do Polski, do Parcic w dniu 16.XII.1930 r. Szkołę podstawową w Parcicach ukończyłem w czerwcu 1933 roku kończąc pięć klas. Świadectwo szkoły pełnej (7 klasowej ) uzyskałem w roku 1946 w wyniku dalszego kształcenia się w Czastarach.
Po szkole podstawowej w 1933 roku do chwili wybuchu wojny 1.IX.1939 r. pracowałem w gospodarstwie rodziców w Parcicach ( 14 mórg).
1.IX.1939 r. ucieczka do Warszawy przed Niemcami. Powrót do Parcic 2.X.1939 r.
Moja praca zawodowa w czasie okupacji Niemieckiej i po wojnie:
od III.1941 do VI.1942 w Firmie Budowalnej Alberta Kupke w Walichnowach i Sokolnikach;
od VI.1942 r. do 18.I.1945 r. w Niemieckiej Firmie Handlowej pod nazwą „Aüffanggezellszaft für Krigskateilnel, mer betriebe ales Handell im Reichsgari Wartheland, Handel Węglem w Sokolnikach, a później w Józefowie.
Praca zawodowa po wojnie:
w firmie prywatnej Jana Morasa w Józefowie od III.1945 r. do VI.1946 r.;
w Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska w Czastarach, w Białej k/Wielunia plus P.Z.G.S. w Wieluniu na stanowisku Główny Księgowy w czasie od VII.1945 r. do XII.1952 r.;
Szpital Powiatowy w Oleśnie – księgowy od I do VII 1953 r.;
Spółdzielnia „Las” w Józefowie i Kątach Walichnowskich od VIII.1953 do VIII.1979 r. czyli do emerytury w wieku 60 lat.
Dalej praca w gospodarstwie rodziców w Parcicach, a przy tym napisałem kilka książek i wspomnień, a mianowicie:
„Nasza Szkoła” – o szkole w Parcicach – 2008 r.;
„ Kronika Budowy Kościoła w Parcicach” – 2005/2007;
Wspomnienie Dziejów majątku dworskiego w Parcicach – 2015 r.;
Druga wojna światowa, osobiste przeżycie 1-go miesiąca wojny ( wrzesień 1939 ) – 2016 r.;
„Brzeziny (opis dziejów) rok 2017 r.;
„Mała Kolonia ( ul. Rzemieślnicza) – 2018 r.;
„Grądzik” – opis dziejów dzielnicy – „Grądzik”
Historia budowy Banku Spółdzielczego w Czastarach;
„Parcice” – Najnowszy opis dziejów Parcic środkowych, rok wydania 2019 sierpień.
„Dzieciństwo” moje lata dziecięce – 1919/1930;
Życiorys z lat młodzieżowych – 1930 – 1939;
Życiorys za jeden miesiąc wojny – wrzesień 1939 r.
Życiorys za lata X.1939 r. do VIII.1953;
58-lecie pożycia małżeńskiego – Czesław –Wanda
inne
Historia Polski;
Historia Świata 19 wiek w skrócie encyklopedycznym.”

Parcice, dnia 6.VII.2019 r.
Czesław Grzana
źródło: UG w Czastarach

foto: -„-

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czastary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.