Informacja w sprawie terminów składania wniosków na stypendia szkolne!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 02 września 2019 r. do 15 września 2019 r.

 

Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna. W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udziela:

Alicja Jerczyńska – pracownik socjalny
e-mail: alicjajerczynska@mgops.pl
tel. 62 78 41 554 wew. 23
tel. 62 78 41 199 wew. 23

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów (pdf)

Klauzula informacyjna – stypendium szkolne – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów (pdf)

Klauzula informacyjna – zasiłek szkolny – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Szczegółowe informacje na zakładce Stypendia szkolne

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.