IV Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny

W sobotę 21 września br. zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Integracyjnym Biegu Ulicznym.

 

Cała impreza składa się z trzech działań tj.:

W godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się Impreza Integracyjna tj. konkurencje sportowo-rekreacyjne z nagrodami, pucharami i medalami dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością – mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Impreza ta odbędzie się na Rynku w Wieruszowie lub w hali namiotowej (lodowisko) przy parku na ul. Sportowej w zależności od pogody.

Imprezie towarzyszyć będzie wiele atrakcji, w tym Integracyjny Plac Zabaw dla dzieci, stoiska wystawiennicze i informacyjne, występy artystyczno-wokalne, kawiarenka integracyjna, stoisko „Swojskie Jadło”, Fortuna Szczęścia itp.

Następnie między godziną 14.00- 14.40 odbędzie się uroczyste odsłonięcie kolejnych tablic paraolimpijczyka i olimpijczyka na Rynku w Wieruszowie. W tym roku odsłonięte zostaną tablice Anity Włodarczyk- lekkoatletki, dwukrotnej Mistrzyni Olimpijskiej w rzucie młotem oraz Pawła Piotrowskiego- złotego medalisty Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach w pchnięciu kulą.

O godzinie 15.00 – rozpocznie się IV Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny na dwóch dystansach tj. na 10 km oraz na 2,5 km.

• Dystans: 10 km ( 2 pętle)
• Dystans : 2,500 km (1/2 pętli) dla Zespołów z ŚDS, DPS, WTZ, Grup Wsparcia, Zakładów

Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej będącej beneficjentami placówek oświatowych w tym oddziałów integracyjnych przedszkoli i szkół, Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Rodzinnych Domów Dziecka oraz osób indywidualnych, legitymujących się niepełnosprawnością.

Celem wszystkich powyższych działań jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością w zakresie funkcjonowania w środowisku. Poprzez działania integracyjne zaplanowane w projekcie zwiększy się też świadomość i wrażliwość społeczna na problemy osób z niepełnosprawnością. Celem imprezy jest również popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu, promocja Miasta i Gminy Wieruszów, propagowanie drużynowej rywalizacji biegowej, zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie, oraz Wieruszowski Klub Sportowy „Prosna”.

Honorowym patronatem imprezę objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starosta Wieruszowski, Burmistrz Gminy Wieruszów.

Patronat medialny nad imprezą objęli: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, ŁĄCZNIK, TVP 3 Łódź, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Łódź, ,Radio SUD, Maratony Polskie.pl
Partnerzy przedsięwzięcia to m.in.: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta w Wieruszowie, Wieruszowski Dom Kultury, TPD OM Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, Zakład Aktywności Zawodowej i Spółdzielnia Socjalna „Green Service” w Wieruszowie, Fundacja RECAL.

Zapisy na IV Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny:
Kontakt:
GMINNY OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W WIERUSZOWIE
98-400 Wieruszów ul. Sportowa 4
biuro@gosit-wieruszow.pl, dyrektor@gosit-wieruszow.pl
tel. biuro –62 6262030
Zapisy on-line na bieg

Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do dnia 18 września 2019 r., do godz. 24.00, natomiast pozostałe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4; 98-400 Wieruszów, e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl w dniu imprezy: 21.09.2019 r. od godz. 13.30 do 14.30 w biurze zawodów: Wieruszowski Dom Kultury: ul. Rynek 8/9 98-400 Wieruszów.

Serdecznie zapraszamy!!!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.