Sytuacja oświaty w gminie Kępno

W kępińskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów. Tematem spotkania było przygotowanie samorządu kępińskiego do roku szkolnego 2019/2020.

 

Od 1. września Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 10 szkół podstawowych. Jest także organem dotującym 1 niepubliczne przedszkole.

Wprowadzenia do tematu dokonała naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Kępnie – mgr Małgorzata Frala-Kędzior.  W tej strukturze nie ma już oddziałów gimnazjalnych, które dla uczniów funkcjonowały do czerwca b.r., ale dla budżetu funkcjonowały do sierpnia. To są podstawowe zmiany, które rzutują na resztę liczb.

Porównując rozpoczynający się rok szkolny z poprzednim można zauważyć pewien wniosek. Zarówno wzrost miejsc przedszkolnych w przedszkolach samorządowych jak i w oddziałach przy szkołach podstawowych wzrósł o 4,2%. Natomiast ogólna liczba uczniów w szkołach podstawowych zmalała z 3490 na 2941. Jest to spadek o ponad 18%. To niepokojący wskaźnik, ponieważ subwencja oświatowa, która jest przekazywana do samorządów uzależniona jest głównie od liczby uczniów. Należy spodziewać się, że w przyszłości subwencja oświatowa dla gminy Kępno będzie niższa.

Wbrew powszechnym teoriom, mniejsza ilość uczniów w klasie wcale nie przekłada się na lepsze wyniki w nauce. Pokazują to przeprowadzane sprawdziany zewnętrzne. Im większa liczebność w klasach tym ten wskaźnik po 8. latach przy sprawdzaniu wcale nie jest gorszy. Okazuje się wręcz lepszy. – powiedziała naczelnik Małgorzata Frala-Kędzior.

Od kilku lat gmina Kępno zmaga się z niedokładnością danych. Przepisy prawne wprowadziły wymóg, że brana pod uwagę jest informacja o zamieszkaniu a nie o zameldowaniu. Taka sytuacja sprawia, że nie da się dokładnie przewidzieć ilu uczniów będzie uczęszczać do danej szkoły.

W związku z likwidacją gimnazjów gmina Kępno ograniczyła dowóz uczniów. Liczba kilometrów znacznie spadła, lecz nie przekłada się to na mniejsze koszty. Okazuje się, że stawki, które przedstawiły firmy przy organizowaniu przetargu są niewspółmiernie wyższe do lat ubiegłych. Kwoty są na tyle duże, że gmina Kępno na niektóre trasy musiała ponownie ogłosić przetargi.

Od 1. września rząd zapowiedział podwyżki dla nauczycieli na poziomie 9,6%. Prócz zmiany wynagrodzenia zasadniczego wzrosnąć ma dodatek za wychowawstwo do kwoty 300 zł, a także mają pojawić się jednorazowe dodatki dla nauczycieli stażystów w kwocie 1000 zł.

Według obliczeń placówek oświatowych gminy Kępno miesięczny skutek podwyżek dla nauczycieli wyniesie w skali gminy około 185 tys. zł. Do końca roku gmina Kępno musi znaleźć w budżecie dodatkowo około 750 tys. zł.

Rząd pracuje nad rozporządzeniem mającym na celu wsparcie samorządów, poprzez zwiększenie subwencji oświatowej.

We wrześniu 2016 r. do placówek oświatowych gminy Kępno uczęszczało 14 uczniów nieposiadających obywatelska polskiego. Dzisiaj ta liczba wynosi już 135 osób. Dotyczy to zarówno przedszkoli jak i szkół podstawowych. – Każdy obcokrajowiec trafiający do szkoły podstawowej może skorzystać z nauki języka polskiego – stwierdziła naczelnik Małgorzata Frala-Kędzior.Na mocy przepisów prawnych gmina Kępno realizuje to w 100%. Jest to dodatkowy koszt. Nie mamy przygotowanych nauczycieli do nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Nie może tego uczyć nauczyciel języka polskiego, który ma zupełnie inną metodykę pracy. (…) W jednym z przedszkoli miejskich w jednym z oddziałów na 23 osoby mamy 9 obcokrajowców i nikt z nich nie potrafi powiedzieć słowa po polsku. (…) Mimo, że prawo nas do tego nie zobowiązuje to pan burmistrz postanowił wprowadzić na kilka miesięcy naukę języka polskiego dla tych osób żeby to nie odbywało się kosztem innych dzieci.

W dalszej części konferencji przedstawiono inwestycje oświatowe. Zarówno te zrealizowane jak i te w trakcie realizacji.

red.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.