XII sesja Rady Gminy w Lututowie

W dniu 3 października 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lututowie odbyła się XII sesja Rady Gminy.

 

Po otwarciu i stwierdzeniu prawidłowości obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Zgadzaja w obecności Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości, przystąpiono do uroczystego wręczenia statuetek.

Podziękowania trafiły na ręce Posła Piotra Polaka za szczególne zaangażowanie i pomocną dłoń przy realizacji lokalnych inicjatyw służących społeczeństwu. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie w dowód uznania za aktywną działalność i podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Statuetkę w imieniu OSP w Lututowie odebrał Prezes Druh Marcin Klimas. Natomiast na ręce ks. Kanonika Waldemara Gruszki została przekazana statuetka z podziękowaniem za udostępnienie wieży kościelnej i kościoła oraz czynny udział i zaangażowanie w tworzeniu Izby Pamięci Ziemi Lututowskiej na rzecz rozwoju i promocji Gminy Lututów.

Z kolei przedstawiciele zarządu Piłkarskiej Akademii Lututów wręczyli Panu Wójtowi Markowi Pikule statuetkę w ramach podziękowania za nieustanne wspieranie i zaangażowanie w działalność Piłkarskiej Akademii Lututów, dzięki czemu jest ona w stanie rozwijać młode talenty.

Następnie głos zabrały osoby, które otrzymały podziękowania.
Poseł Pan Piotr Polak chciał podziękować za te minione 4 lata kadencji sejmu, bowiem wiele godzin spędził na terenie ziemi wieruszowskiej m. in. biorąc udział w różnych uroczystościach. Podkreślił, że wzajemna współpraca w realizacji przedsięwzięć jest potrzebna wszędzie, jak i w gminie, parafii czy w szkole.
Ks. Kanonik Waldemar Gruszka powiedział, że realizacja określonych zadań w lututowskiej parafii była możliwa dzięki wsparciu Posła Pana Piotra Polaka. Podziękował również Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Markowi Zgadzajowi za udzielaną pomoc i podejmowanie wielu inicjatyw, a Panu Wójtowi za ogromną otwartość i pozytywne załatwienie spraw. Słowa podziękowań skierował również w kierunku lokalnego społeczeństwa, GOK-u, OSP i innych instytucji.

Prezes P. Marcin Klimas podziękował za to, że praca wykonywana przez jednostkę OSP w Lututowie jest doceniana. Otrzymana statuetka jest nagrodą dla całej jednostki, której członkowie czynnie brali udział przy organizacji I Biegu strażaka na wieżę kościelną , jak i w innych przedsięwzięciach. Zwrócił się z podziękowaniem do Posła Pana Piotra Polaka za wsparcie udzielone tej i innym jednostkom OSP. Natomiast Przewodniczącemu za wkład własnej pracy przy tworzeniu siłowni zewnętrznej za salą OSP.
Poseł P. Polak podkreślił jak olbrzymi potencjał drzemie w społeczeństwie, jak jest duże wsparcie ze strony tej Rady Gminy. Natomiast Pan Wójt w sposób operatywny podejmuje działania. Zaznaczył również, że cieszy się ze współpracy z tymi osobami.
W dalszej części posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do omawiania kolejnych punktów i podejmowania uchwał.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.