Sesja Rady Miejskiej w Kępnie

W czwartek odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Najbardziej istotne uchwały w zaplanowanym porządku obrad, dotyczyły gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Kępno.

Podczas posiedzenia radni podjęli uchwałę, na mocy której gmina Kępno udzieli pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego. Kwota 28 262, 00 zł zostanie przekazana na zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb medycznych świadczonych przez SP ZOZ w Kępnie. Na tym jednak nie koniec. Gmina Kępno przekaże także środki finansowe dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego” w kocie 8 459, 00 zł. 

Radni debatowali nad ustaleniem szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ze szczegółowym jej opisem można zapoznać się TUTAJ.

Podjęto także uchwałę dotyczącą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszty będą niższe o około 3 zł miesięcznie od mieszkańca, kompostującego bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

pwr., 
foto. PK
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.