Gmina Rychtal z nowym Herbem i Flagą

 

Od miesiąca listopada w Gminie Rychtal obowiązuje nowy herb, flaga i pieczęci. Zmiana dotychczasowego herbu spowodowana jest obowiązkiem zaopiniowania symboli przez właściwego ministra do spraw administracji publicznej, które z kolei winny być ustanowione zgodnie z zasadami heraldyki i miejscową tradycją historyczną. Uchwała w sprawie nowych symboli została podjęta podczas XIII Sesji Rady Gminy Rychtal, która odbyła się 25 października 2019 r.
Herb Gminy Rychtal przedstawia w polu błękitnym srebrny (biały) baran zwrócony w prawą stronę tarczy z głową zwróconą w lewą stronę tarczy, ze złotą (żółtą) aureolą wokół głowy, dzierżący złoty (żółty) drzewiec zwieńczony krzyżem, ze srebrną (białą) chorągwią z czerwonym krzyżem. Baran wspięty na zielonym wzgórzu.
Flagę Gminy Rychtal stanowi prostokątna, dwudzielna płachta materiału o proporcjach boków wysokości do szerokości 5:8. Kolorystyka flagi Gminy Rychtal związana jest z przeważającymi barwami występującymi w herbie. Tworzą ją dwa kolory: biały i błękitny ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego a dolny błękitnego. Na środku flagi umieszczony jest herb Gminy Rychtal aby nadać indywidualny charakter.
Pieczęciami Gminy Rychtal są 3 pieczęcie z godłem Gminy i majuskułowym napisem otokowym: Gmina Rychtal, Wójt Gminy Rychtal, Rada Gminy Rychtal.
R.A. – UG Rychtal

Ten wpis został opublikowany w kategorii Rychtal. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.