Regulacja stosunków wodnych na użytkach zielonych w obrębie rzeki Prosny

W dniu 14 stycznia 2020 r. na zaproszenie Pani Wójt Gminy Bolesławiec o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Panem Leszkiem Kawczyńskim.

 

Uczestnikami spotkania byli: poseł na Sejm RP – Pan Paweł Rychlik, Burmistrzowie: Byczyny – Pani Iwona Sobania oraz Wieruszowa- Pan Rafał Przybył, Wójtowie Gmin: Bolesławiec- Pani Dorota Makówka, Łęki Opatowskiej – Pan Adam Kopis, Sekretarz Gminy Łubnice – Pani Ewa Borkowska, dr Pani Ewa Boryczka – specjalista ds. rewitalizacji i rozwoju miast, Uniwersytet Łódzki , Pani Anna Marecka – dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu, Pan Adam Nowak zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu , inspektorzy ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Bolesławcu – Pani Bożena Brząkała i Łęki Opatowskiej Pan Jędrasiak Łukasz, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie- Pan Andrzej Małys oraz kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sokolniki – Pan Ryszard Griiner.
Tematem przewodnim były sprawy związane z regulacją stosunków wodnych na użytkach zielonych w obrębie rzeki Prosny. Kolejnymi omawianymi tematami były:
– projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, przy którym skupiono się na konieczności budowy zbiorników o funkcji retencyjnej i przeciwpowodziowej,
– zagrożenia wynikające z budowy odkrywkowej kopalni węgla w Złoczewie ( w wyniku robót wydobywczych nastąpi odpompowanie wód podziemnych co spowoduje obniżenie lustra wody nawierzchniowej i podziemnej ).
W wyniku prowadzonych rozmów ustalono, że koniecznym jest zatrzymanie wody w obrębie przyległych terenów do rzeki Prosny poprzez ponowne uzbrojenie urządzeń piętrzących w zasuwy, jak również wybudowanie zbiorników retencyjnych i przeciwpowodziowych, których zadaniem będzie wyrównanie przepływów wody w rzekach i zapobieganie powstawaniu jej niedoboru.
W tym celu włodarze gmin uczestniczących w spotkaniu zobowiązali się do zgłaszania tych potrzeb w planach Strategii Rozwoju Województw, jak również prowadzenia rozmów z Marszałkami.
Kolejny termin spotkania dotyczący dalszych działań ustalono na dzień 03 marca 2020 r.o godz.10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Bolesławcu.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bolesławiec. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.