[Trzcinica] Finansowanie trudnego roku

W Urzędzie Gminy Trzcinica dokonana została analiza sytuacji finansowej, zarówno tej obecnej jak i w przyszłości, chociaż całkowicie nie jest ona przewidywalna.

 

Pierwszym obszarem jest zredukowanie wydatków do tych niezbędnych, w tym rezygnacja z organizacji różnorodnych imprez i uroczystości. Kolejnym jest racjonalizowanie wydatków w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych. Gmina Trzcinica po zakończeniu 2019 roku posiada rezerwę w postaci tzw. wolnych środków w wysokości około 30 % dochodów własnych 2019 roku, których pierwotne przeznaczenie dotyczyło zadań inwestycyjnych i utworzenia 500 000 złotych rezerwy.

Obecnie przy niepewnej sytuacji gospodarczej znaczna część wolnych środków musi zostać przeznaczona na uzupełnienie strat w dochodach Gminy Trzcinica. Realizowane będą inwestycje z zewnętrznym dofinansowaniem oraz te, które dotyczą bezpieczeństwa mieszkańców, a także dotyczące Funduszu Sołeckiego, ale tylko te, które obejmują wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych z pominięciem finansowania imprez kulturalnych i sportowych.

Kolejnym obszarem, który został przeanalizowany to rodzaje pomocy dla przedsiębiorstw w celu zachowania jak największej liczby miejsc pracy.

Całość sytuacji finansów Gminy Trzcinica będzie przedmiotem wideo debaty z udziałem radnych w przyszłym tygodniu. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy Trzcinica zgodnie z Art. 15p może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19. Natomiast zgodnie z Art. 15q może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynności finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments