Funkcjonowanie szkół w gminie Czastary od 25 maja 2020 r.

Najnowsze wytyczne wydane przez Ministra Edukacji wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym nakładają na dyrektorów szkół i samorządy nowe zadania związane ze stopniowym otwieraniem placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży.

Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek. Szkoły i przedszkole zostały wyposażone w środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej. Dyrektorzy przygotowali już procedury bezpieczeństwa uwzględniające zalecenia MEN, GIS i MZ.

Zgodnie z ww. wytycznymi we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czastary od 25 maja br. nastąpi powrót do szkoły, jednak tylko w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie w domach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla dzieci, które nie mają możliwości pozostania w domu, zostaną otworzone świetlice, ze specjalnymi obostrzeniami sanitarnymi. Rodzice uczniów, którzy chcą, aby ich dzieci korzystały z zajęć opiekuńczo – wychowawczych proszeni są o kontakt z dyrektorem lub wychowawcą klasy.

Należy pamiętać, że w przypadku wszystkich placówek, z uwagi na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 25 maja br. również uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Od 25 maja br. zaczną również funkcjonować w ograniczonym zakresie wynikającym z rygorów sanitarnych publiczne przedszkole oraz odział przedszkolny.

Ponadto informujemy, iż do końca roku szkolnego 2019/2020 nie będzie organizowanego transportu dzieci do szkół.

Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności, stąd wspólnie z dyrektorami szkół podjąłem decyzję o organizacji dla podopiecznych tylko ciepłego napoju (herbaty). Posiłek dla dziecka rodzice organizują we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć będą sukcesywnie umieszczane na stronach poszczególnych placówek od najbliższego poniedziałku.

Powyższe uzgodnienia dokonano w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych gminy Czastary.

Wójt Gminy Czastary
Dariusz Rejman
Ten wpis został opublikowany w kategorii Czastary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments