[RBS Lututów] Zmiana Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Zmiany dotyczą niektórych opłat i prowizji pobieranych za czynności związane z funkcjonowaniem w Banku wybranych produktów.

Wykaz zmian dokonanych w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych, załączony został do niniejszego pisma. Z pełną treścią nowej Taryfy prowizji i opłat, obowiązującej od 1 lipca 2020 r. można zapoznać się w Placówkach Banku.

Mamy nadzieję, że zmiany dokonane w Taryfie spotkają się z Państwa akceptacją, jednak w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian mają Państwo możliwość:

1) złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiecie Państwo umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;

2) wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Jeżeli w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., nie zostanie złożony przez Państwa sprzeciw wobec zmian wprowadzanych przez Bank ani nie zostanie wypowiedziana umowa, uznaje się, że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

Z poważaniem:
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Klimecki
Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.