ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

23 czerwca w trakcie XVIII Sesji Rady Gminy Trzcinica Wójt Gminy Trzcinica otrzymał wotum zaufania a także absolutorium. Za uchwałami głosowało jednocześnie 15 radnych.

Dochody na plan 29 799 627,17 złotych wykonano w kwocie 29 609 562,91 złotych, czyli 99,36%. Wśród dochodów znalazły się dochody własne w kwocie 8 408 300,71 złotych, wśród których największe pozycje to udział w podatku od osób fizycznych 3 318 920 złotych, wpływy z podatku od osób prawnych 1510801,58 złotych oraz wpływy z podatku od osób fizycznych 1 342 623,89 złotych.

Kolejne źródła dochodów to subwencje w kwocie 7 524 002 złotych i dotacje w kwocie 7 465 084,90 złotych. Znaczącą pozycją dochodową były pozyskane środki zewnętrzne w kwocie 6 212 175,30 złotych, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 379 797,95 złotych. Wśród nich były refundacja I etapu i zaliczka na II etap zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego w Trzcinicy. Ponadto dotacja do budowy dróg gminnych. Otrzymano także środki na budowę i funkcjonowanie przedszkola w Laskach, budowę i funkcjonowanie Gminnego ŻŁobka w Trzcinicy oraz refundację kompleksowej modernizacji Zespołu Szkól w Laskach. Ponadto wpłynął zwrot poniesionych wydatków na rozwój bazy rekreacyjnej a także środki dotyczące innych mniejszych zadań. Wydatki zrealizowano w kwocie 29 789 289,57 złotych. , w tym wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 8 286 342,18 złotych i stanowiły prawie 28% wszystkich wydatków. Na koniec 2019 roku pozostały środki finansowe stanowiące tzw. wolne środki w wysokości 2 918 554,53 złotych, które zostały przeznaczone na wsparcie inwestycji oraz finansów trudnego 2020 roku. W 2019 roku majątek Gminy Trzcinica wzrósł o 9 888 202,40 złotych, czyli o ponad 17%.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.