Kontynuacja budowy pasywnego budynku edukacyjnego

Na przełomie maja i czerwca zakończono murowanie ścian konstrukcyjnych ostatniej kondygnacji budynku. Następnie zamontowano płyty filigran na stropodachu budynku. Wykonano zbrojenia i szalowanie stropodachu.

 

Natomiast w minionym tygodniu zabetonowano stropodach oraz wykonano ściany działowe ostatniej kondygnacji budynku.

Aktualnie na budowie trwają prace związane z wykonaniem attyki stropodachu budynku.

Projekt pod nazwą „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś.PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.