[Galewice] Wójt otrzymał absolutorium

30 lipca 2020 r. odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy w Galewicach. Na sesji obecnych było 12 radnych.

 

 

Wójt Gminy Galewice Pan Piotr Kołodziej w ustawowym terminie przekazał Raport o stanie Gminy Galewice za 2019 r. Radzie Gminy w Galewicach. Raport został również podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Galewicach i na stronie www.galewice.pl. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzono debatę. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Galewice wotum zaufania.

Następnie radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Galewice Panu Piotrowi Kołodziejowi. Radni decyzję podjęli po zapoznaniu się:

1) ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2019 rok;

2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Galewice za 2019 rok;

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Sieradzu o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2019 rok;

4) z informacją o stanie mienia Gminy Galewice;

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Galewicach w przedmiocie wykonania budżetu Gminy Galewice za 2019 rok.

galewice.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Galewice. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments