Apel do mieszkańców gminy Lututów

Szanowni mieszkańcy gminy Lututów, zwracam się do Was z ogromną prośbą o nie dokonywanie składowania, magazynowania, a tym bardziej spalania w kotłowniach drewnianych podkładów kolejowych.

Informuję, że prawo krajowe i unijne zakazuje przekazywania i sprzedawania podkładów kolejowych osobom fizycznym do jakiegokolwiek wykorzystania. Klasyfikuje się je jako odpady niebezpieczne, które podlegają szczególnemu nadzorowi i obowiązkowi ewidencji.

Zasady postępowania ze zużytymi podkładami wynikają z obowiązującej ustawy o odpadach.

Drewniane podkłady kolejowe nasączone zostały wysoce toksycznym impregnatem kreozotowym, który dla człowieka jest wysoce toksyczny i zawiera substancje rakotwórcze. Niestety w Internecie i prasie pełno jest ogłoszeń z atrakcyjnymi ofertami sprzedaży podkładów kolejowych oraz ilustracjami przedstawiającymi sposoby wykorzystania ich w ogrodach. O zagrożeniach, które mogą stwarzać, oczywiście nikt ze sprzedających Państwa nie ostrzega. Nie dajmy się jednak skusić niską ceną starych podkładów kolejowych, a nawet nie bierzmy ich za darmo, tylko poszukajmy innych zdecydowanie bezpiecznych materiałów do urządzenia ogrodu oraz budowy w nim obiektów małej architektury. W końcu ma on być dla nas przede wszystkim miejscem zdrowego wypoczynku i rekreacji.

W związku z powyższym Tych z Państwa, którzy niestety weszli już w posiadanie odpadów niebezpiecznych w postaci podkładów kolejowych proszę o jak najszybsze usunięcie ich z nieruchomości. W przeciwnym razie konieczne będzie wszczęcie postępowania i przeprowadzenie kontroli, które mogą skutkować nałożeniem kar środowiskowych.

Zadbajmy wspólnie o środowisko
i przestrzeń, w której mieszkamy.

Burmistrz Lututowa
Marek Pikuła
Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.