Jak działają urzędy w czasie pandemii?

Jak działają urzędy w powiecie wieruszowskim i kępińskim z uwagi na trwającą pandemię COVID-19?  Czy petent może wejść do urzędu i załatwić swoją sprawę?

 

Jakie są zasady wizyty w urzędzie – zapytaliśmy osoby decyzyjne we wszystkich gminach w obydwu powiatach oraz starostwach powiatowych.

Powiat wieruszowski

Urząd Gminy w Sokolnikach

Petenci mają udostępnione wejście na holl na parterze. Przy stoliku mogą wypełnić dokumenty lub poprosić urzędnika z danego wydziału, który zejdzie do obywatela. Nie ma możliwości poruszania się po całym urzędzie. W ważnych sprawach interesant może wejść na piętro w maseczce i przy dezynfekcji rąk.

Urząd Miejski w Lututowie

Urząd jest czynny. Przyjmowani są petenci w każdym wydziale. Mieszkańcy bez problemu mogą wejść do urzędu aby załatwić sprawę. Po ogłoszeniu pandemii urząd był zamknięty kilkanaście dni. Po tym czasie został otwarty i funkcjonuje, tak jak przed pandemią. Należy oczywiście pamiętać o maseczce i dezynfekcji rąk.

Urząd Gminy Czastary
Urząd jest czynny od godziny 7.00 do 15.00. Mieszkańcy załatwiają swoje sprawy na parterze urzędu. Obowiązuje reżim sanitarny. Apelowano do mieszkańców, aby ograniczyli wizyty w urzędzie. Nie ma możliwości poruszania się po całym urzędzie.

Urząd Gminy w Łubnicach
Urząd dostosował się do zaleceń Premiera. Zadbano o to, aby petenci wchodzili w maseczkach i dezynfekowali ręce. Wcześniej wejście petentów było ograniczone, urzędnik schodził do danej osoby, w chwili obecnej urząd jest udostępniony dla interesantów.

Urząd Gminy w Galewicach
Petent jest przyjmowany w maseczce po dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo przy zachowaniu odstępu. Drzwi urzędu otworzono od poniedziałku. Wcześniej dana osoba kontaktowała się przez domofon, pracownik schodził. Jeżeli sprawa wymagała obecności petenta, wchodził w maseczce.

Urząd Gminy w Bolesławcu
Do korytarza można wejść, jest dzwonek, pleksa – pracownicy schodzą na dół do petenta. Nie ma możliwości poruszania się po całym urzędzie.

Urząd Miejski w Wieruszowie
Petenci czekają na zewnątrz, przed drzwiami urzędu, są wpuszczani pojedynczo, ale tylko na parter. Nie ma możliwości poruszania się po całym urzędzie.

W okresie wakacji Urząd Miejski jest czynny od 7:00 do 15:00. Obowiązuje Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Wieruszowa z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie. ..

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców zaleca się załatwianie spraw pisemnie:
  • za pośrednictwem poczty polskiej lub bezpośrednio składając pismo do pojemnika wystawionego w holu Urzędu w godzinach 7:00 – 15:00
  • poprzez pocztę elektroniczną oraz e-Puap, zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie internetowej gminy w zakładce „Kontakt”.
  1. Niezbędne druki są dostępne do pobrania ze strony internetowej urzędu.
  2. W razie potrzeby uzyskania informacji, wyjaśnień lub porad zaleca się kontakt telefoniczny z pracownikami zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie internetowej gminy w zakładce „Kontakt”.
  3. Interesanci, których obecność jest niezbędna w Urzędzie obsługiwani będą na parterze w Punkcie Obsługi Klienta. Załatwianie interesantów koordynują pracownicy Punktu, którym należy zgłosić sprawę będącą przedmiotem wizyty w Urzędzie i ewentualnie podać nazwisko pracownika prowadzącego. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny celem przedstawienia sprawy co pozwoli na przygotowanie się pracownika do rozmowy i skrócenie czasu oczekiwania.
  4. Wejście do pomieszczeń biurowych Urzędu możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym. Nie dopuszcza się swobodnego przemieszczania interesantów po Urzędzie.
  5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w Punkcie Obsługi Klienta lub w innych pomieszczeniach Urzędu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi….

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Petenci czekają na zewnątrz, przed drzwiami urzędu, są wpuszczani pojedynczo, ale tylko na parter. Nie ma możliwości poruszania się po całym urzędzie.

Obowiązuje Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszów
§1. 1. Od dnia 8 czerwca 2020 roku uruchamia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Interesanci obsługiwani będą w Wydziale Komunikacji i Dróg, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz w Biurze Podawczym Urzędu (pokój Nr 18).
3. Interesanci korzystający z możliwości bezpośredniej obsługi, po wejściu do Urzędu będą kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy.
4. Nie dopuszcza się swobodnego przemieszczania interesantów po Urzędzie.
5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz przypadków wskazanych w § 14 ust. 3 powołanego na wstępie rozporządzenia.
§2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:
zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
zachowania dystansu 2 metrów od innych osób.
§3. 1. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Wydziały Urzędu, inne niż wskazane w § 1 ust. 2, zaleca się nadal kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP …..

Powiat kępiński

Przy wejściu do Urzędu Gminy w Bralinie zainstalowano dzwonek, którym petent wzywa pracownika. Do obsługi zobowiązany jest ten pracownik, który w tym czasie znajduje się najbliżej drzwi. Petent nie ma możliwości przemieszczania się po urzędzie.

Zamknięty jest również Urząd Gminy w Baranowie. Mieszkańcy kontaktują się mailowo, przez dzwonek lub domofon zainstalowane przy wejściu.

Kępiński Magistrat obsługuje petentów jedynie na parterze swojego budynku, gdzie są obsługiwani przez pracowników. Górne piętra pozostają zamknięte.

W Łęce Opatowskiej główne wejście do Urzędu Gminy zostało zamknięte. Przy wejściu bocznym zostało zorganizowane biuro podawcze i to tam załatwia się wszystkie sprawy.

Urząd Gminy w Perzowie jest zamknięty. Utworzony punkt obsługi.

W Urzędzie Gminy w Rychtalu również utworzono punkt obsługi. Zainstalowane zostały dzwonek i domofon. Przy wejściu znajduje się również płyn do dezynfekcji. Nie ma możliwości poruszania się po urzędzie dla petentów.

W Urzędzie Gminy w Trzcinicy aktualne warunki lokalowe nie pozwalają na utworzenie punktu obsługi. Choć jest planowane jego powstanie. Obecnie kontakt z urzędnikami odbywa się przy pomocy dzwonka i domofonu, które pozwalają na poinformowanie merytorycznego pracownika.

Które urzędy są przyjazne petentowi? Które pracują pełną parą?  Czy mieszkańcy są zadowoleni z załatwienia spraw w urzędzie pomimo stanu epidemii?

Zapraszamy do komentowania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Powiat Kępiński, Powiat Wieruszowski. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments