Zostali zamordowani, lecz pamięć o nich żyć będzie

Siedmiu mieszkańców gminy Lututów, którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 r. upamiętniono kamiennymi obeliskami. Te małe pomniki rozmieszczone na lututowskim rynku oraz na ulicy Stalskiego, zostaną przeniesione. W wyniku porozumienia burmistrza Marka Pikuły, ks. kan Waldemara Gruszki i Marka Zgadzaja Przewodniczącego Rady Parafialnej oraz rodzin pomordowanych i fundatorów, powstała inicjatywa przeniesienia ich w inne miejsce.

Nowa lokalizacja to plac przykościelny obok krzyża, przy kościele parafialnym w Lututowie. To nowe miejsce pozwoli na bardziej efektowne ich wyeksponowanie a także utrwali pamięć o tych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny i zostali zamordowani przez okupanta radzieckiego.

Ppor. MARIAN GWIAZDOWSKI, ur. 25 sierpnia 1912 r. w Niemojewie. Gimnazjum ukończył w Lututowie. Był nauczycielem w Publicznej Szkole Powszechnej w Telemachach na Polesiu. W 1939 r. został zmobilizowany do Wojsk Ochrony Pogranicza. W wigilię w grudniu 1939 r. został aresztowany przez NKWD. Osadzony został w twierdzy w Brześciu Litewskim. W lutym 1940 r. jako jeniec został wywieziony w kierunku wschodnim. Zastrzelony przez sowietów jako oficer Wojska Polskiego.

St. przodownik Policji Państwowej WALENTY KUBASIEWICZ, ur. w 1898 r. w Lututowie. Był funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej w Łucku. Zamordowany został w 1940 r. w miejscu dotychczas nieustalonym. Figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.

Ppor. JAN PAWEŁ STALSKI, ur. 9 czerwca 1900 r. w m. Cierno. W latach 1918-1922 uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie. Maturę uzyskał w 1924 r. w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Tomaszowie Mazowieckim i w Publicznej Szkole Powszechnej w Lututowie. Brał udział – jako ochotnik – w wojnie z bolszewikami. Uczestniczył w bitwach pod Kowlem i Sarnami w woj. wołyńskim. Od września 1924 r. był nauczycielem publicznych szkół powszechnych, m.in. w Strzebiniu i w Lututowie. Nauczał przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego. Z dniem 1 września 1929 r. został mianowany podporucznikiem rezerwy piechoty i przydzielony do pułku piechoty w Kaliszu. Był aktywnym działaczem takich organizacji jak: Związek Obrony Kresów Zachodnich, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Państwa, Ochotnicza Straż Pożarna oraz komendantem „Strzelca” w Lututowie. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r., dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie w Starobielsku. Zamordowany wiosną 1940 r. w Charkowie.

Ppor. MARIAN BARANOWSKI, ur. 7 maja 1912 r. w Naramicach. Był nauczycielem, a zarazem kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Popielinie w latach 1935-1938. Zmobilizowany został w 1939 r. Dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony został w obozie w Kozielsku. Zamordowany wiosną 1940 r. w Katyniu.

Rotmistrz kawalerii EMIL PENNO, ur. 19 września 1900 r. w Tomiszewie, pow. słupecki. Pracował jako administrator majątku Ciemniewskich w Świątkowicach. Zmobilizowany w roku 1939. Do niewoli sowieckiej dostał się na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Osadzony został w obozie w Starobielsku i wiosną 1940 r. zamordowany w Charkowie.

St. posterunkowy ANTONI SOŁTYSIAK, ur. 25 lipca 1882 r. w Bolkowie. Od 16 marca 1937 r. pełnił funkcję komendanta Posterunku Policji Państwowej W Lututowie. Do niewoli sowieckiej dostał się na wschodnich terenach Polski. Osadzony został w obozie w Ostaszkowie. Wiosną 1940 r. został zamordowany w siedzibie Zarządu Obwodowego NKWD w Kalininie. Pochowany został w Miednoje.

Por. FRANCISZEK SUŁKOWSKI, ur. 16 czerwca 1900 r. w Piaskach Lututowskich. Pracował w Sieradzu jako mierniczy przysięgły. W 1939 r. został zmobilizowany do 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Sieradzu. Do niewoli sowieckiej dostał się na wschodnich ziemiach Polski. Przewieziony został do obozu w Kozielsku. Zginął w Katyniu wiosną 1940r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.