[Gmina Trzcinica] Kolejne inwestycje wodno – kanalizacyjne

W gminie Trzcinica rozpoczęły się kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne. Zawarta została umowa na realizacje zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Trzcińska. Wartość inwestycji to 20 500 złotych brutto, a termin wykonania to 30 października 2020 roku.

Trwają prace na Stacji Uzdatniania Wody w Laskach polegające na renowacji studni głębinowych nr 1 i 2 na ujęciu wody w celu poprawy wydajności i sprawności hydraulicznej. Wartość prac to 25 200 złotych brutto, a termin wykonania to 10 września 2020 roku.

Natomiast do 30 września 2020 roku także na tym obiekcie zostanie zamontowana instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego w przypadku przerw w dostawie prądu. Tutaj wartość prac to 59 040 złotych brutto.

Reklama

W Trzcinicy rozpoczęła się druga część gminnej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”. Obejmującą ulice Lipową i Pocztową. Gmina Trzcinica na powyższe zadanie pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości 3 184 967,44 złotych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.