Ogłoszenie licytacji nieruchomości

OGŁOSZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW KZ1E/00005591/6 oraz KZ1E/00004383/8.

Przedmiotem licytacji są dwie nieruchomości gruntowe zabudowane kompleksem budynków zakładu przetwórstwa mięsnego położone w Bralinie, gmina Bralin (działka nr 416 o powierzchni 4400 m2, KW KZ1E/00004383/8; działka 417 o powierzchni 5100m2, KZ2E/0005591/6). Działki o łącznej powierzchni 9500 m2 położone są obok siebie i stanowią jedną całość gospodarczą. Nieruchomości są ogrodzone wspólnym płotem z siatki metalowej oraz mają wspólny wjazd – przesuwana brama. Teren w części frontowej jest utwardzany kostką i stanowi plac manewrowy oraz miejsca parkingowe. Opaska wokół zabudowań jest utwardzona. Teren wokół budynków częściowo zagospodarowany zielenią. Na działkach znajduje się budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową oraz mieszkalną, przeznaczony do prowadzenia działalności związanej z ubojem i przetwórstwem zwierząt. Budynek jest w kształcie zbliżony do litery „L”, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekty zostały zrealizowane w technologii tradycyjnej murowanej pod koniec lat 90-tych XXw., w latach późniejszych były rozbudowywane i modernizowane. W obiekcie nie ma prowadzonej działalności w dziedzinie przedtwórstwa mięsnego. Budynek posiada fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne skonstruowane są z cegły i pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową, dach częściowo przecieka. Obróbki blacharskiej i opierzenia z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spadowe z blachy ocynkowanej i PCV. Stolarka okienna drewniana oraz stalowa. Tynki wewnętrzne są cementowo-wapienne, natomiast elewacja wykonana jest z tynku mineralnego. Ściany (w zależności od przeznaczenia pomieszczenia) malowane farbą, wyłożone płytkami ceramicznymi, tapetą lub w części pomieszczeń produkcyjno-magazynowych: tynki cementowo-wapienne. W budynku jest instalacja elektryczna, siła, gazowa, wodna, kanalizacyjna (oczyszczalnia ścieków), CO (tradycyjne miałowe). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 152,70 m2, w tym część mieszkalna 73,90 m2, część produkcyjno-magazynowa 1 078,80 m2. Stan budynku przyjęto jako średni. Budynek jest częściowo zamieszkiwany, natomiast część produkcyjna jest nieużytkowana. W niektórych pomieszczeniach byłego zakładu przedtwórstwa mięsnego mieszczą się chłodnie. Brak możliwości sprawdzenia prawidłowego działania poszczególnych urządzeń. Na terenie nieruchomości znajduje się także stacja transformatorowa typu TNOSNG 250/20.

Suma oszacowania wynosi 1 877 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 251 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 187 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Kępnie 37 1020 2241 0000 2602 0012 9791.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przez rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Łukasz Sójka
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments