Szkoła w Popielinie

Szkoła w Popielinie powstała w 1920 r. Jednoklasową Publiczną Szkołę Elementarną powołał Inspektor Szkolny Wieluński.

 

Podobno przed wojną była w folwarku Popielina jakaś szkoła ale działała krótko. Długo szukano pomieszczenia i w końcu wynajęto salę w domu Frankowskiej Marianny.
W latach 1920/21 pracowała Janina Robaczyńska. Prowadziła ożywioną pracę.
Dla młodych był kurs wieczorowy. Na Plebiscyt na Górnym Śląsku zebrano 348 marek.
W 1920/21 nauczycielem był Antoni Petrykowski.
1922/23 obowiązki nauczycielki pełniła Anna Balcerska.
Lata 1923/24 roczna przerwa w nauce.
W 1924/25 roku w szkole pracował Józef Sroczyński.
W roku 25/26 Janina Mazurowska.
W 1926/ 30 stanowisko objęła Janina Piwowarska. Prowadziła kursy dla dorosłych, urządzała z dziećmi przestawienia, na zebraniach rodziców mówiła
o potrzebach szkoły i wychowaniu dzieci. Jej nazwisko po latach wspominano
z szacunkiem.
W latach 1930/31 uczył Stanisław Plaskacz. Chciał skomasować szkoły
w Piaskach i Popielinie ale się to mu nie udało.
W latach 1931/193 uczyła Julianna Krupianka. Podniosła klasy pod względem intelektualnym, uradziła kilka przedstawień z dziećmi. Planowała urządzić pododdział Związku Strzeleckiego. Kupiła kilkanaście bajek do Biblioteczki szkolnej. Po śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa |Piłsudskiego udostępniono dzieciom i ludności swoje radio.
6 stycznia 1936 r. Marian Baranowski. Popielina to druga moja posada
i drugi rok pracy. Przyszedłem z chęcią do pracy dla Polski i środowiska.
Czy trudności nie podetną mi skrzydeł? Czy wykonam to co zamierzałem? Wioski biedne. Niski poziom intelektualny i materialny. Poziom moralny trochę wyższy. Ludzie jeszcze nie popsuci. Chcę zająć się szkołą, jest bardzo biedna
i wygląda nieestetycznie. Chciałbym również poprawić stan dróg. Żal bierze gdy widzę dzieci topiące się w piaskach. Również uświadomić ludzi, że wspólnymi siłami mogą zrobić coś dla siebie. Trzeba wybudować szkołę.
3 sierpnia 1935 r. rok szkolny zaczął się nabożeństwem w Lututowie. Przy szkole powstała. Komisja oświatowo- społeczna na której postanowiono:
1. Zebrania rodzicielskie w szerokim zakresie.
2. Czytanie czasopism i książek.
3. Kurs wieczorowy systematycznego kształcenia młodzieży.
W dziale gosdpodarczo – społecznym postanowiono:
1. Glinowanie, prostowanie i rozszerzenie drogi.
2. Apteczka weterynaryjną.
3. Bibliotekę oświatowa.
11 listopada 17 rocznica odzyskania niepodległości, Akademia i referat nauczyciela, śpiewy, deklamacje i obrazek sceniczny. Odbyły się uchwały na wsi Popielina. Porządek dzienny:
1. Prostowanie, poszerzenie i glinowanie drogi.
2. Wynajęcie prawa polowań na gruntach wsi.
3. Odwodnienie pól.
Punkty 1 i 3 przeszły jednogłośnie. Drugi upadł po paru starych gospodarzy sprzeciwiło się.
19 stycznia odegrano dwie jasełki i inscenizacja kolęd. Potem były jeszcze kolędy przy choince szkolnej. Św, Mikołaj rozdał dzieciom paczki a potem był opłatek dla dzieci i rodziców z udziałem ks. Glassa.
1 lutego nabożeństwo żałobne w Lututowie i akademia o skromnym
i poważnym przebiegu. Pierwsze Imieniny Wielkiego marszałka po jego odejściu do chwały wielkich przodków.
30.IV. Budowa ganku przed budynkiem szkoły.
12 maja msza żałobna za dusze Pierwszego Marszałka Polski.
Przystąpiono do budowy drogi, ale niezgoda i kłótnie pracę przerwały.
O jacy ludzie są dziwnie głupi. Nie chcą sobie poprawić warunków, bo zdaniem „mądrali” za dziadka i pradziadka tak było, to niech i teraz tak zostanie. Głupota i niezgoda nie ma granic.
Rok 1936/37
Pomalowano ławki, wytynkowano ściany, sufit podbito trzciną, kupiono portret generała Śmigłego Rydza. We wsi Popielina przystąpiono do budowy drogi i przekopania kanału odwadniającego. Najbardziej zasłużył się Marcin Kobiela.
11 lipca 18 rocznica odzyskania niepodległości. Nabożeństwo
w Lututowie. Wieczorem wieczornica: akademia w szkole przy licznej frekwencji. Przemówienie nauczyciela, śpiewy, deklamacje i inscenizacje.
Rejonowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej z udziałem gospodarzy postanowiła zakupić: 0,56 ha ziemi na budowę przyszłej szkoły od Michała Szustra za 550 zł. Wybrano też opiekunów szkoły: 1. Ślęzaka Michała 2. Matuszka Józefa 3. Misiowskiego Stanisława.
Na zastępstwo: 1. Nowaka Szczepana, 2. Musialskiego Pawła,
3. Kasendrę Andrzeja.
17 stycznia Św. Mikołaj rozdał dzieciom paczki. 23 stycznia odbyła się
w Popielinie rejonowa konferencja nauczycielska rejonu Lututów.
1 lutego poranek z okazji imienin pana Prezydenta. 3 maja nabożeństwo, pochód i przemówienia. Szkoła zakupiła maszt do wywieszenia flagi. \
12 maj: druga rocznica zgonu Wielkiego Marszałka: nabożeństwo, złożenie wieńców i flaga na każdym domu we wsi. Po żniwach prostowanie i poszerzenie drogi. 21 maj Wizytacja Inspektora Franciszka Nizyńskiego i egzamin praktyczny Mariana Baranowskiego.
6 czerwiec w Wieluniu Święto Pieśni i Wychowania Fizycznego.
Rok 1937/38
Szkoła liczy 77 dzieci w czterech klasach. 30 stycznia zebranie w świetlicy: referaty o powstaniu styczniowym i polakach za granicą i o Prezydencie Rzeczpospolitej. Jeden z referatów wygłosił p. Stanisław Kurnatowski kier. szkoły w Piaskach.
1 luty poranek z okazji Imienin pana Prezydenta. 18 marca dzień imienin Wielkiego Marszałka. Wpisy do księgi pamiątkowej. Marszałek Edward Śmigły Rydz jest Wielkim Polakiem. Cała Polska obchodzi 18 IV dzień jego Imienin. Marszałek Kocha Polskę a my dzieci polskie kochamy Pana Marszałka i Polskę.
Pan Marszałek niech żyje!!!!
Ludność i dzieci były oburzone występkiem Litwy: zamordowaniem żołnierza polskiego. Punktem kulminacyjnym był pochód w Lututowie i okrzyki, „Żądamy Kowna”, „Wodzu prowadź na Litwę”. Pewne odprężenie wywołała wiadomość, że Litwa bez zastrzeżeń przyjęła ultimatum Polski.
3 maja nabożeństwo i uroczystość.
12 maja msza żałobna w trzecią rocznicę zgonu Wielkiego marszałka.
29 maj wspólna praca przy naprawie drogi. Nawieziono glinę i piasek.
Z niektórych domów wyszło po kilkanaście osób. Glinę udostępnił dr. Kurnatowski Wojciech i gospodarz Kupis Walenty. Pracami kierował Kobiela Marcin. Dużo pracy wykazali sołtysi: Sobiela Andrzej, Musialski Paweł i zmarły już Szlawski Michał.
22 czerwiec wycieczka do Wielunia: obejrzenie filmu, zwiedzanie muzeum i wystawy rękodzieła.
Wiem jedno, ze odchodzę z Popieliny i wiem jeszcze to, że cząstka mnie tutaj zostanie na zawsze. Dlatego odchodząc żegnam wszystkich i wszystko. Strony te wraz bogactwem i biedą pokochałem. 31 sierpnia 1938 r. Marian Baranowski. (Został zamordowany w Katyniu).
Rok 1938/39
Rok szkolny rozpoczął się nabożeństwem szkolnym w Lututowie. Na stanowisko nauczyciela kierującego został mianowany p. Wagrowski Stefan.
2-8 października V Tydzień Szkoły Powszechnej.
11 listopada 20 rocznica odzyskania Niepodległości: nabożeństwo w Lututowie, po południu: przemówienia, deklamacje, śpiewy.
1 luty uroczysty poranek z okazji imienin Pana Prezydenta, nabożeństwo w Lututowie.
Marzec: spowiedź wielkanocna i Komunia święta.
2 kwietnia zebranie rodzicielskie: omówiono postępy w nauce i sprawowanie uczniów, występujące przypadki kradzieży. Zebrani uchwalili: poprawić piaszczyste odcinki drogi, obsadzenie jej drzewkami, poprawić stan sadów i domów, poprawić wyposażenie szkoły w pomoce naukowe. Największą aktywność wykazali: Kobiela Marcin, Staroń Franciszek, Paweł Musialski.
3 Maja: nabożeństwo i obchody zorganizowane przez całą gminę rocznicy uchwalenia konstytucji.
12 maja: nabożeństwo, złożenie wieńców pod pomnikiem i uroczysty poranek.
21 czerwca: nabożeństwo i zakończenie roku szkolnego.
10 lipca 1939 p. Magiera Antoni rozbudował swój dom o salę na szkołę. Pomieszczenia sali 46m2, korytarz 10,90, kancelaria 5,75.
14 luty 1945 r.
W dniu 1 września 1939 r. rozpętała się straszna zawierucha wojenna. Niemcy wkroczyli w granice Polski rozpoczynając tym wojnę z Polską i prawie całym światem. Od tej chwili nauka w tut. szkole została przerwana. Nauczyciel Wągrowski Stefan został powołany pod broń. Po powrocie z niewoli podjął naukę prowadząc ją od 21 października do końca listopada. Niemcy wszystkie szkoły zamknęli na 5 lat. Nadszedł wreszcie dzień, którego Niemcy zostali przepędzeni z ziem polskich przez wojska sowieckie. Od tej chwili następuje powolne odprężenie a Rząd narodowy zaczyna uruchamiać szkoły polskie.
14 lutego wrócił nauczyciel Wągrowski Stefan
3 marca szkoła u p. Magiery posiada 3 okna zwrócone na południe. Okna i drzwi niepomalowane. Wstawiono piecyk żelazny.
19 marca rozpoczęto szkołę wieczorowa.
25 marca: Święto szkoły Polskiej: akademia, przemówienia, deklamacje, śpiewy.
15 kwietnia zebranie rodzicielskie, wybrano nową opiekę społeczna:
Kasendra Andrzej, Gonera Józef, Misiowski Stanisław.
28 kwietnia Święto Lasu. Wycieczka na Młynek. Pogadanki leśników, gry i zabawy.
1 maja udział w obchodach święta ludowego w Lututowie.
3 maja: uroczystości z okazji zdobycia Berlina.
8 maja: cała Polska święci kapitulację Niemiec.
20.VI do 12.VII przerwa w nauce z powodu epidemii szkarlatyny i dyfterytu.
31 lipca zakończenie roku szkolnego.
Wśród ludności wsi Popielina małe uspołecznienie, lenistwo, skłonność do swarów. Potrzeby to naprawa drogi. W szkole należy założyć podłogę, sufity, pobudować piec, przygotować dubeltowe okna. Mimo nawoływań niektórych gospodarzy gromada nie chce się zabrać do pracy. Twierdzą, że to sprawa p. Magiery. Ten jednak twierdzi, że wydał wszystkie pieniądze. Pomocy odmawia również gmina.
1 września Wągrowski Stefan na własną prośbę odchodzi z pracy.
21 września 1948 r. szkołę obejmuje Jędraszczyk Mieczysław.
16 stycznia 1949 r. sprowadzono do szkoły flagę i maszt.
15 kwietnia sprowadzono do szkoły szyld i portrety. 1 września 1950 r. objąłem obowiązki. Dzień miał być dniem rozpoczęcia nauki ale do szkoły przyszło zaledwie dziewięcioro dzieci. Komitet Szkolny również nie przyszedł.
W latach 1950-55 w tut. Szkole pracowała kol. Hadryś Stefania,
1955-56 1 września objęła pracę Ignatowska Danuta. Szkoła stała się szkołą filialną Szkoły Podstawowej w Lututowie.
1957-58 szkoła została przemianowana na szkołę samodzielną. Kierownictwo szkoły objął Nolbert Jan, drugim nauczycielem była Ignatowska Danuta.
W Popielinie utworzono V klasę. 1958-59
Od 1 września na Kierownika tut, szkoły został zamianowany Józef Głąb drugą siłą jest żona Kierownika Maria Głąb. Szkoła tut. Jest słabo wyposażona w pomoce naukowe. Ma 3 mapy, 1 globus, cyrkiel, kątomierz i ekierkę do matematyki. Biblioteka to 62 stare zniszczone bajki.
14 stycznia zabawa taneczna i choinka noworoczna.
1 luty zebranie rodzicielskie, zebrani poparli wniosek o zorganizowanie szkoły siedmio klasowej. 25 czerwca zakupiono mikroskop, 8 map. Biblioteczka liczy 170 woluminów.
1959-60
1 września szkoła staje się szkoła pełną siedmio – klasową o trzech siłach nauczycielskich. Naucza kol. Zofia Szkudlarek. Początek roku szkolnego. Przybyło 70 uczniów. Nauczycieli powitano kwiatami i bogatymi występami artystycznymi. Do klas V,VI, VII uczęszczają również dzieci z Klonowy, Leliwy i Lututowa.
16 lipca zebranie rodzicielskie, Zebrani poparli wniosek budowy szkoły.
Ob Leon Kupis zadeklarował bezpłatnie 17 arów na budowę szkoły. Zadeklarowano dniówki na wykop gliny i wypalanie cegły. 22 stycznia choinka noworoczna, występy artystyczne i zabawa taneczna,
16 luty powstaje ZMW. Liczy 16 członków a przewodniczącym jest Bronisław Matuszek. 30 czerwca zakupiono rzutnik, 75 filmów, 15 map, pomoce naukowe z fizyki i chemii. Księgozbiór uzupełniono do 420 woluminów.
Wykopano gliny na około 60 tys. szt. cegły. Koło ZMW w czynie społecznym wykopało na 10 tysięcy. 26 lipiec przywieziono węgiel do wypału cegły.
1960-61
Nowy rok szkolny: przemówienia i występy artystyczne. Nauczycieli powitano wiązankami kwiatów. 10 październik ob. Antoni Magiera wydzierżawił na boisko szkolne 0,25 ha ziemi. Koło ZMW przekazuje do biblioteki 102 książki. Ob Kasendra Lucjan przekazał siatkę do piłki. Zakupiono narzędzia do prac ręcznych. Urządzono boisko szkolne i zawieszono domki lęgowe dla ptaków.
1961-65
Udział społeczeństwa w naprawie drogi. Przy poparciu Prezydium GRN wykopano trzy baseny przeciwpożarowe na wyróżnienie zasługują nauczyciele i ob. Czesław Gaj. Rolnicy Popieliny przystąpili na członków Spółdzielni Mleczarskiej.
W sierpniu 1964 zabłysły pierwsze żarówki. Pojawiły się pierwsze radia
i pralki elektryczne. Do szkoły zakupiono nowe ławki, tablicę, telewizor, gramofon
i aparat projekcyjny.
Uczyli: Teresa Księżarek, Mieczysław Księżarek, Żbik Jan, Jerzy Mrugała, Maria Łuczyńska. Wyróżnić należy obywateli: Buchla Stefan, Wincenty Kanturski, Kupis Józef, Gaj Klara, Filipiak Edward, Magiera Józefa.
Odchodząc z tutejszej szkoły pozostaje mi wiele wspomnień, miłej i serdecznej współpracy z rodzicami. 10.VIII. 1965 r. Kierownik szkoły Mieczysław Księżarek.
1965/66
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: odśpiewanie Hymnu Państwowego, przemówienie nauczyciela ob. Ignacego Kałuży. W bieżącym roku, wskutek spadku ilości dzieci poniżej 60. Władze obniżyły stopień szkoły do jednoklasowej czterema klasami nauki początkowej. Powołano nowy Komitet Rodzicielski w składzie: Wincenty Kanturski, Józef Słaby, Józef Kupis i Marcin Majda z Kopanin, Józef Kupis z Kupisów i Józef Smug z Popieliny. Szkoła posiada dostateczne pomoce naukowe, radioodbiornik, telewizor Koral, rzutnik i gramofon. Działają: SKO i PCK.
23 stycznia urządzono choinkę noworoczną z prezentami od Dziadka Mroza i zabawę taneczna.
1966/67
Uroczyste otwarcie roku szkolnego z udziałem rodziców. 15 stycznia choinka, prezenty od Dziadka Mroza, na koniec zabawa taneczna. 29 stycznia wystawiono z dorosłymi farsę „Poseł czy kominiarz”. Brali w niej udział: Krystyna Kupis, Halina Szubert, Szwagrzak Czesław, Magiera Jan, Golec Stanisław, Felczerek Andrzej i Wrzosek w Wron. 4 czerwca obchodzono MDD. Była całodzienna wycieczka do lasu i po cukierków. Stan księgozbioru wynosi 855 tomów. Mamy 60 czytelników tak uczniów jak i osoby starsze. Już drugi rok istnieje Kurs Przysposobienia Rolniczego, prowadzony przez kierownika szkoły, nadzór ma agronom gromadzki ob. Czesław Białek. 24 czerwca zakończenie roku szkolnego. W programie: przemówienie kierownika, recytacje wierszy, inscenizacja, piosenki i układy taneczne „Klasiak” oraz „Kupiłem se pawich piór”..
1967/68
Choinkę zorganizowano 21 stycznia. Były upominki od Dziadka Mroza oraz przedstawienie „Opowiadania babuni o roku 1863” na koniec zabawa taneczna.
W grudniu szkoła wystawiła ze starszą młodzieżą sztukę Moliera „Skąpiec”. Sztukę wystawiono w dniach 25 i 26 w Popielinie a ponadto w Owieczkach, Leliwie i Lututowie. 12.X. Poranek związany z Dniem Wojska Polskiego. 5.XI. 50 rocznica Rewolucji Październikowej. 30 kwietnia akademia ku uczczeniu Święta Pracy.
30 kwietnia całodniowa wycieczka na „Smok”z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Działały: SKO, PCK, Kurs Przysposobienia Rolniczego. Otwarto linię telefoniczną i zainstalowano aparaty u Stanisława Błaszczyka i Bednarka.
1968/69
Do Komitetu Rodzicielskiego dokooptowano Stanisława Błaszczyka i Józefa Filipiaka. 26 stycznia choinka noworoczna, zabawa dla dzieci a potem dla dorosłych. Orkiestrę stanowili Rył z Niemojewa i Jerzy Kobiela z Popieliny.
12.X. Apel w związku z 25 leciem Ludowego Wojska Polskiego.
7.XI. Apel w 51 rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej.
7.VI. Wycieczka do lasu w związku Międzynarodowym Dniem dziecka.
8.I. Zakupiono szyld do szkoły, godło i prenumerata Świerszczyka.
Wyróżnienie dla szkoły w powiatowym konkursie plastycznym w 30 rocznicę najazdu hitlerowskiego.
1969/70
Komitet Rodzicielski: Błaszczyk Stanisław, Smug Józef, Majda Marian, Kupis Józef i Słaby Józef z Wron. Choinka noworoczna i prezent dla dzieci ufundowane przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Działa PCK i SKO.
26 grudnia wystawiono sztukę „Wuj z Ameryki”. Artyści to członkowie KZMW i ZMW: Halina Szubert, Maria Magiera, Kobyłt Halina Felczerek Andrzej, Majda Marian z żoną, Lipka Maria i Henryk z Wron, Kupis Teresa, Wysota Balbina. 11.X. Apel dzień Wojska Polskiego.
18.X. Powiatowa Konferencja Nauczycieli Szkół jednoklasowych.
25 maja wycieczka do cementowni „Warta”.
1970/71
Choinka noworoczna , prezenty i zabawa. Działają: PCK i SKO. 27 grudnia zespól ZMW wystawił pod kierunkiem Ignacego Kałuży krotochwilę „Do wynajęcia” oraz skecz „Poradnia świadomej prawdy”.
Zakupiono: troje sanek, piłkę skórzaną, 10 piłek gumowych, zaprenumerowano Świerszczyka i Płomyczka. Księgozbiór liczy 830 woluminów a korzysta z niego 60 osób. Całodniowa wycieczka do Łodzi. Właściciel zaorał boisko i posadził ziemniaki. Prowadzono kurs na kartę rowerową.
1971/72
W szkołach jednoosobowych zlikwidowano klasy IV. Była choinka noworoczna. Liczba woluminów wzrosła do 853, liczba czytelników 60. Zakupiono piłkę nożną, ręczna, album pod tytułem „Polska”. Zakończenie roku szkolnego przełożono na niedzielę żeby społeczeństwo obejrzało występy dzieci.
1972/73
Otwarcie roku szkolnego wieloletni nauczyciel przedstawił nowa nauczycielkę. Dzieci uczęszcza trzynaścioro. Oddział przedszkolny 10 dzieci. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny. Zorganizowano ciepłe mleko dla dzieci. Wybrano Komitet Rodzicielski: Stanisław Błaszczyk, Czesław gaj, Kobiela Czesław
Zorganizowano choinkę noworoczną i zabawę karnawałową. Uroczyste było zakończenie roku szkolnego, dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki, było dużo rodziców i kwiatów.
1973/74
Dzieci w szkole jest 11 i 6 w ognisku przedszkolnym. Sama muszę umyć okna bo nie ma sprzątaczki. Droga zniszczona i piaszczysta ale nikt nie planuje naprawy. Uczę dzieci higieny, mycia rąk i pakowania śniadań w czysty papier. Zostaje ogrodzony ogródek szkolny a potem z dziećmi uporządkowany. Pani Błaszczykowa darowała do ogródka kwiaty i sadzonki krzewów. Od Urzędu Gminy dostaliśmy 20 róż i duże tuje. Wydział Oświaty podniósł stan organizacyjny szkoły do IV klas. Po dwóch latach pracy zostałam przeniesiona do pracy w Słowikowie.
1974/75
Reforma w oświacie idzie w kierunku likwidacji szkół podstawowych na wsiach.
W tym roku będzie istniała mała szkółka jednoklasowa o jednym nauczycielu. Od 1 września objął pracę Zygmunt Bartoszek. Ludność przez dziesiątki rożnych lat i trudnych i tragicznych miała blisko siebie swoją szkołę, swoich nauczycieli. Rodzice zawsze pomagali szkole, snuli plany rozbudowy i poprawy warunków. Pomimo wszystko pamięć o szkole pozostanie na długie lata. Kronika pokazuje realia tamtych czasów, warunków nauki i życia ludzi we wsi Popielna. Ludzie obdarzali szkołę wielkim szacunkiem, nauczyciele stanowili wielki autorytet w środowisku a uczniowie cechowali się grzecznością, posłuszeństwem i pragnieniem nauki. Autorzy-nauczyciele kroniki pisali o budowie drogi we wsi, o marzeniach pięknych domów i zagród. O tak! W r. 2007 można z radością napisać-jest w Popielinie droga asfaltowa, nawet oświetlona, rolnicy mają wspaniałe zabudowania. Latem kwiaty i zieleń. Lampy naftowe stanowią zabytek. Tylko nie ma już wielu tamtych nauczycieli, którzy tutaj pracowali, odeszli na zawsze. Szkoły jako placówki organizacyjnej już nie ma, ale w rzeczywistości to szkoła jest, bo są jej uczniowie, którzy dobrze wspominają, lata szkolne i nauczycieli. I tak też p. Zygmunt Bartoszek był ostatnim wychowawcą dzieci Szkole Podstawowej w Popielinie. Wspominał tę pracę, uczniów i społeczeństwo z wielkim szacunkiem i sentymentem.
Nie ma już szkoły w Popielinie!
Dzieci są dowożone autobusem do Szkoły Podstawowej w Lututowie. Czy p. Baranowski w 1920 r. pomyślał, że kiedyś, kiedyś dojdzie do takich zmian, bo i elektryczność i droga i wodociąg i samochody itp.

Opr. W. Zabłocki

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments