Wotum zaufania i absolutorium udzielone jednogłośnie

Budżet 2021 roku w zakresie dochodów wykonano w kwocie 30 869 439,01 złotych czyli 102,67% planu. W tym podatki od osób prawnych 2 222 642,90 złotych, od osób fizycznych 1 632 638,81 złotych.

 

Udziały w podatku od osób prawnych 299 550,86 złotych, a od osób fizycznych 5 051 822 złotych. Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca to 7 416 597 złotych, a dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego to 5 565 996,52 złotych.

Natomiast 2 964 615,68 złotych to pozyskane lub otrzymane środki zewnętrzne na różnorodne zadania i inwestycje w tym w postaci refundacji. Dochody w ciągu 2021 roku w stosunku do planowanych wzrosły o 4 329 233,72 złotych. Ponadto w roku 2021 Gmina Trzcinica pozyskała 11 359 078 złotych środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku i następnych.

Wydatki w 2021 roku wyniosły 26 806 439,33 złotych co stanowi 90,98% planu. Rok zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4 062 299,68 złotych. W 2021 roku nie zaciągnięto kredytów, natomiast spłacono je w wysokości 866 062 złotych. W 2021 roku nastąpił wzrost majątku Gminy Trzcinica o kwotę 5 995 979,63 złotych.

Po głosowaniu Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Podziękował też radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcom za wsparcie i zaufanie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments