ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający
SP ZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w
Wieruszowie”, ul. Kępińska 53, 98400 Wieruszów


Zaprasza do złożenia ofert cenowych

na remont schodów wejściowych do budynku Ośrodka


2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usuniecie istniejącej glazury

Ułożenie płytek antypoślizgowych i mrozoodpornych

Wywóz gruzu i prace porządkowe


3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

SP ZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia w Wieruszowie”, ul. Kępińska 53, 98400 Wieruszów

Zamówienie należy wykonać w terminie do 31 października 2022 r.


4. Termin płatności:

do 14 dni od daty dostarczenia faktury


5. Kryterium wyboru oferty:

Cena

Okres gwarancji


6. Forma złożenia oferty:

Konieczna jest osobista wizyta w celu wykonania szczegółowego pomiaru robót,
wobec tego proszę o wcześniejszy kontakt na nr 668 628 890 lub 62 7840017.

Następnie ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 sierpnia 2022r. w formie:

pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Miejski Ośrodek Profilaktyki,
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie, ul. Kępińska 53, 98
400 Wieruszów.

w wersji elektronicznej na adres e mail:
moptuiw@gmail.com

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.