Archiwum kategorii: Trzcinica

[Trzcinica] Finansowanie trudnego roku

W Urzędzie Gminy Trzcinica dokonana została analiza sytuacji finansowej, zarówno tej obecnej jak i w przyszłości, chociaż całkowicie nie jest ona przewidywalna… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Maseczki dla mieszkańców

Gmina Trzcinica zakupiła partie maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Prezes RBS w Lututowie: Depozyty bankowe naszych klientów są bezpieczne

Kilka informacji na temat bezpieczeństwa depozytów klientów Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Przebudowa drogi Laski – Laski Borek – Trzcinica

Realizacja zadania inwestycyjnego możliwa jest dzięki pozyskanym przez Powiat Kępiński środkom w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Czytaj dalej

Opublikowano Laski, Trzcinica | Skomentuj

Nasadzenia drzew w gminie Trzcinica

W ramach trwającej inwestycji Powiatu Kępińskiego przy współudziale Gminy Trzcinica na drodze Laski – Trzcinica zaplanowano wycinkę drzew, które rosną w nowym pasie drogowym obejmującym jezdnię i dodatkową ścieżkę pieszo-rowerową… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

III etap inwestycji w Trzcinicy

Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Dzień Kobiet w Piotrówce

W czwartek, 5 marca 2020 roku, w Domu Ludowym w Piotrówce miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Czytaj dalej

Opublikowano Piotrówka, Trzcinica | Skomentuj

Szkolenie dla rolników z terenu gminy Trzcinica

W Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kępnie… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Kolejne wnioski o dofinansowanie

Łączna wartość powyższych wniosków to 144 297,59 złotych, a wartość wnioskowanego dofinansowania to 103 972,46 zł… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Trzcinica zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Dotacje na usuwanie azbestu

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Trzcinica, a realizowany będzie od czerwca do października 2020 roku… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W niedzielę 23 lutego 2020 roku, w sali Domu Ludowego w Pomianach odbyły się XLIII Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” Czytaj dalej

Opublikowano Pomiany, Trzcinica | Skomentuj

Budowa Posterunku w Laskach

Trwa realizacja zadania „Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach”. Czytaj dalej

Opublikowano Laski, Trzcinica | Skomentuj

W Trzcinicy uroczyście otwarto nowy żłobek

Nowa placówka dla najmłodszych na terenie gminy Trzcinica… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Kontynuacja inwestycji telekomunikacyjnych

Do Urzędu Gminy w Trzcinicy wpłynęła dokumentacja projektowa „Budowa przyłączy telekomunikacyjnych wraz z wolnostojącymi szafami telekomunikacyjnymi w miejscowości Dzierżążnik gmina Trzcinica, powiat kępiński… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Ferie w bibliotece

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy oraz w Filii Bibliotecznej w Laskach, w trakcie ferii zimowych, od 27 stycznia do 7 lutego br., odbywały się warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci z cyklu „Ferie w Bibliotece”… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Będzie III etap inwestycji

W Urzędzie Gminy w Trzcinicy nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Gmina Trzcinica w projekcie Akademia Chóralna – edycja 2020

Gmina Trzcinica  po raz kolejny przystąpiła do Projektu Akademii Chóralnej – „Śpiewająca Polska”. W projekcie, który rozpoczął się 2 stycznia 2020 roku i będzie trwał do 30 listopada 2020 r., Czytaj dalej

Opublikowano Laski, Trzcinica | Skomentuj