Narodowe Święto Niepodległości w Lututowie

 Niepodl (15)W dniu 11 listopada 2013 r. o godz 8.30 zorganizowano zbiórkę uczestników uroczystości na placu przed Remizą Strażacką w Lututowie.

Uformowana kolumna pochodu składała się z pocztów sztandarowych; Gminne Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Koło Pszczelarzy w Lututowie, Zespołu Szkół Rolniczych, Gimnazjum Publicznego, Szkoły Podstawowej w Lututowie, Szkoły Podstawowej w Niemojewie. Poczty sztandarowe prowadził Komendant Gminny OSP w Lututowie druh Henryk Pichlak. Za pocztami w pochodzie uczestniczyli; Rada Gminy i Urząd Gminy, zaproszeni goście, kombatanci, przedstawiciele partii, stronnictw i organizacji, młodzież szkolna.

Kolumna udała się do Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła gdzie Msza Św. „Za ojczyznę” została odprawiona przez proboszcza parafii Lututowskiej ks. Dziekana Piotra Szkudlarka.

Po przejściu uczestników uroczystości pod obelisk „Pamięci Mieszkańców Gminy Lututów” Poległych, Zamordowanych, Zaginionych i Prześladowanych” nastąpiło ustawienie się delegacji z wieńcami i wiązankami a szpalery po bokach utworzyły poczty sztandarowe. Następnie odśpiewano hymn państwowy a poczet flagowy dokonał wciągnięcia flagi na maszt. Referat okolicznościowy wygłosił Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara. Pierwszą czynnością było symboliczne wypuszczenie gołębia w powietrze a na ten znak wzleciały 95 gołębie z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości.

Szanowni Państwo! Czcigodni Księża ! Koleżanki i Koledzy, Radni i sołtysi, szanowne grono pedagogiczne, droga młodzieży, mieszkańcy Lututowa i gminy Lututów!

Jest tradycją naszej gminy, że rokrocznie spotykamy się tutaj przed naszym obeliskiem aby uczcić Narodowy Dzień Niepodległości. Jest to okazja aby oddać hołd wszystkim tym, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość. Tym którzy zginęli w powstaniu styczniowym (w bitwie w lesie na Koziołku w pobliżu Piasków) Tym, którzy zginęli w czasie I wojny światowej, Tym którzy zginęli na frontach II wojny światowej, jak również Tym którzy zostali bestialsko pomordowani w obozach niemieckich i sowieckich.

Szanowni Państwo! Lututów liczy ponad 600 lat. Tutaj na naszym Rynku stał kiedyś pomnik Józefa Piłsudskiego – został zburzony w czasie II wojny światowej. Dzisiaj są tu dwa obeliski, jeden poświęcony tym którzy ginęli za naszą wolność, drugi tym którzy Lututów budowali, w rynku i jego okolicach są również kamienie poświęcone tym, którzy nie mają swoich grobów, którzy zginęli w Katyniu. Nasz Rynek to miejsce szczególne sądzę, że jest bliskie każdemu kto z Lututowem jest związany.

Szanowni Państwo! 95 lata temu, po stu dwudziestu trzech latach niewoli, wolna Rzeczypospolita znowu pojawiła się na mapach Europy. Ziściły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń.

Nasi przodkowie walkę o wolność i niepodległość ojczyzny okupili własną krwią, a czasem nawet życiem. Jak pamiętamy w wyniku trzeciego rozbioru w 1795 roku pierwsza Rzeczypospolita została całkowicie wymazana z mapy świata, ale nie z serc Polaków, w których wciąż tkwiła nadzieja.

Patriotyzm i przekonanie że Polska wkrótce wyzwoli się spod jarzma zaborców towarzyszyły twórcom

i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom insurekcji kościuszkowskiej, żołnierzom doby napoleońskiej i powstań narodowych – listopadowego i styczniowego, a także biorącym udział w zrywach narodowowyzwoleńczych w Wielkopolsce i na Śląsku.

Przekonanie o konieczności odrodzenia bytu państwowego inspirowało również działalność dyplomatyczną na emigracji polskich intelektualistów skupionych wokół Księcia Adama Czartoryskiego w Paryżu czy później Romana Dmowskiego w Szwajcarii. Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid czy Henryk Sienkiewicz przypominali Polakom, Europie i całemu światu o wielkości ducha polskiego. Księża uczący języka polskiego, zachowując polską tradycję, kulturę i wiarę oraz przekazując te wartości kolejnym pokoleniom, przyczynili się do obrony Narodu przed rusyfikacją. i germanizacją. Mimo niewoli wszystkie warstwy społeczne trwały uparcie przy polskości, nie godząc się na podporządkowanie obcej władzy i kulturze.

11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa, a równocześnie rządząca Królestwem Polskim Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległymi wojskami Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu

– przywódcy który w owym czasie był dla wielu tysięcy Polaków symbolem niezłomnej walki o wolność. Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Przywołajmy wspomnienia z tamtych czasów:

Niepodobna oddać tego upojenia – pisze świadek tamtych wydarzeń – tego szału radości jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (…)

Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów.” (cytat pochodzi z opracowania „Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów”

Szanowni Państwo! Zróbmy wszystko, aby dzień 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym

dla każdego Polaka. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Celebrujmy go, by stał się prawdziwym świętem, a motywem przewodnim uroczystości niech będzie porozumienie – ponad wszelkimi podziałami w imię dobra Narodu. Nikt nie ma monopolu na patriotyzm, nie jest on ani prawicowy ani lewicowy, jest wartością samą w sobie.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę skierować słowa podziękowania dla wszystkich, którzy biorą udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie i przyczynili się do jego organizacji.

Dziękuję Księdzu za sprawowanie ofiary mszy świętej i piękne kazanie. Dziękuję pocztom sztandarowym, dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz mieszkańcom. Cieszą nas wszystkich coraz ciekawsze uroczystości patriotyczne organizowane w Domu Kultury i naszych szkołach. Dziękuję za wywieszenie flag i symboli państwowych.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę nam satysfakcji z rozwoju naszego Państwa, mądrego korzystania z daru wolności, osiągania wspólnych celów na poziomie całego kraju i naszej małej Ojczyzny – Gminy Lututów. Niech mottem naszych działań będą słowa wielkiego rodaka błogosławionego Jana Pawła II skierowane do nas w liście z okazji 25-tej rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”

Dziękuję za uwagę”.

Następnie złożono kwiaty i wiązanki pod obeliskiem „Pamięci Mieszkańców Gminy Lututów”.

Kwiaty odbierali harcerze ze Szkoły Podstawowej w Lututowie;

Wiązankę od społeczeństwa złożył Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara

w asyście; ks. Dziekana Piotra Szkudlark – proboszcza Parafii Lututowskiej, Wiceprezesa Zarządu Gminnego Oddziału OSP w Lututowie druha Sławomira Wolniewicza i ks. Wojciecha Deresińskiego

W imieniu radnych, kwiaty złożyła delegacja Rady Gminy w Lututowie z Przewodniczym

Panem Dariuszem Szyszką.

Wiązankę od pracowników złożyła delegacja Urzędu Gminy w Lututowie z Sekretarzem

Panią Magdaleną Kaźmierską

Następnie wiązanki złożyły delegacje; sołtysów z Gminy Lututów,

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie z Prezesem Panem Marianem Fitą,

Rada Gminna Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Lututowie,

Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego z Panem Kazimierzem Jadwiszczakiem,

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Lututowie z Panem Michałem Krzakiem,

Publiczne Przedszkole w Lututowie, Szkoła Podstawowa w Niemojewie, Szkoła Podstawowa w Lututowie, Gimnazjum Publiczne w Lututowie, Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie.

Wartę przy pomniku pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej oraz strażacy z OSP Lututów. Po odśpiewaniu „Roty”Komendant Gminny OSP uformował szyk i odprowadził poczty sztandarowe i uczestników uroczystości na miejsce zbiórki.

Uczestnicy zostali zaproszeni do Gminnego Ośrodka Kultury na Akademię okolicznościową z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Akademię przygotowali uczniowie Gimnazjum Publicznego w Lututowie. W programie były recytacje, piosenki legionowe, wspomnienia. Za udział, wkład pracy wszystkim serdecznie podziękował Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara.

Podsumowanie tego dnia było wspólne spotkanie aktorów i opiekunów akademii z kombatantami przy pączkach i herbatce.

Relacja i zdjęcia Wacław Zabłocki

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments