Otwarcie salki rehabilitacyjnej

W dniu 22 lutego o godzinie 10-tej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się oficjalne otwarcie salki do zajęć rehabilitacyjnych. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły Pan Marian Kazuś witając zaproszonych gości i wszystkich obecnych: zastępcę burmistrza Wieruszowa Renatę Świeściak, radnych Rady Miejskiej w Wieruszowie przewodniczącego Mirosława Jakubczaka, Leszka Mieszałę i Marka Gotfryda, Ks. Proboszcza Karola Galewskiego, przedstawicieli społeczności uczniowskiej z wychowawcami.

Na wstępie dyrektor szkoły przypomniał okoliczności zabiegów o utworzenie salki rehabilitacyjnej. Starania o salkę rozpoczęto już w roku 2014 i przez kolejne trzy lata wnioski składane do PFRON-u nie uzyskiwały akceptacji. Z powodu pilnej potrzeby w 2015 r. utworzono salkę zastępczą i kupiono niezbędny sprzęt do zajęć. Po raz kolejny złożony w 2017 r. wniosek uzyskał akceptację i dofinansowanie z PFRON-u w wysokości 24 000 zł.

Wkład własny Gminy wynosił 40 830 zł., pozostała kwota 37 460 zł. została wygospodarowana z budżetu szkoły. Powstała salka wymagała jeszcze wyposażenia w specjalistyczny sprzęt. Pod koniec 2017 r. zakupiono urządzenia i sprzęt do zajęć rehabilitacyjnych. Po wystąpieniu dyrektora szkoły dzieci i uczniowie wręczyli gościom po pięknej róży. Dokonano także symbolicznego przecięcia wstęgi przez najmłodsze dziecko Adasia oraz uczennicę klasy gimnazjalnej Weronikę Fiołka – byłą radną I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Następnie wszystkich obecnych zaproszono do zwiedzania nowego pomieszczenia, a młodzi uczestnicy chętnie przetestowali sprzęt i urządzenia. Salka została również poświęcona przez Ks. Proboszcza Karola Galewskiego. Na zakończenie uczestnicy spotkania podzielili się uwagami i opiniami.

Otwarta salka była placówce bardzo potrzebna, korzystać z niej będzie na dzień dzisiejszy 19-oro dzieci i uczniów. W naszych planach jest utworzenie punktu wczesnego wspomagania dzieci z terenu gminy i powiatu. W salce odbywać się będą zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna.

Placówka posiada przygotowaną kadrę: rehabilitanta, psychologa, pedagoga, logopedów, pedagogów specjalnych i oligofrenopedagogów. W szkole funkcjonują dwa Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne, a w klasach ciągu masowego uczą się dzieci z dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi. Nowo otwarta salka stwarza możliwość poszerzenia współpracy i wymiany doświadczeń w omawianych działaniach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „KOS” w Wieruszowie oraz innymi instytucjami.

Już dzisiaj zapraszamy rodziców dzieci i uczniów z różnymi niepełnosprawnościami zarówno ruchowymi jak i intelektualnymi na konsultacje z naszymi nauczycielami- specjalistami.

Składamy podziękowania dla instytucji i osób, które przyczyniły się do utworzenia salki: dla władz gminnych – burmistrzom i radnym Rady Miejskiej, dla pracowników Gminy z Wydziału Promocji Pani Sylwii Olbińskiej, z Wydziału Inwestycji Panom Piotrowi Kołodziejowi i Tomaszowi Jezierskiemu, nauczycielom, pracownikom obsługi szkoły, a w szczególności Pani Katarzynie Drzonkowskiej – rehabilitantowi i Pani Paulinie Przybylskiej – sekretarzowi szkoły.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów-Podzamcze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments