Ogłoszenie o pierwszej licytacji udziału dłużnika w wysokościach 3/56 w nieruchomościach

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690-584-888, (062) 781-87-98) ogłasza, że: dnia 03-112-2018 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja udziału dłużnika w nieruchomościach
należących do:
Jan Lis
położonych;
63-630 Rychtal, Skoroszów

dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: KZ1E/00044739/1 oraz KZ1E/00044739/1.

1) Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący 3/56 niewydzielonej części w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 10, położonego na parterze  budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Skoroszów nr budynku 35E, w gminie Rychtal. Lokal mieszkalny nr 10 jest położony na parterze wyżej wymienionego budynku. Lokal mieszkalny składa się z kuchni, łazienki, toalety, trzech pokoi, skrytki i korytarza o łącznej powierzchni 78,5 m2. Mieszkanie posiada balkon. Do mieszkania przynależy piwnica. Opis wykończenia mieszkania: stolarka okienna drewniana i PCV, stolarka drzwiowa drewni8ana oraz płytowa, ściany malowane farbami lub wyłożone płytkami, podłogi wyłożone wykładzina PCV lub płytkami ceramicznymi, ogrzewanie z kotłowni wspólnej w piwnicy. stan techniczny lokalu mieszkalnego; średni.
Budynek mieszkalny został wybudowany w technologii murowanej w latach 80-tych ubiegłego wieku. Jest trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z dachem płaskim. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie (kotłownia wspólna).
Z prawem własności do lokalu mieszkalnego związany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynoszący 512/10000.
Dla nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 10 prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta o numerze KW: KA1E/00044739/1.

Suma oszacowania wynosi 4 339,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 892,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 433,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 81 10202241 20004 0000 2004 1917 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2) Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący 3/56 niewydzielonej części w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skoroszów, w gminie Rychtal. nieruchomość składa się z dwóch niezależnych działek:
– działki niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 389/18 o powierzchni 500 m2, stanowiącej ogródek działkowy. Działka położona jest w otoczeniu innych ogródków. Przedmiotowa działka posiada regularny kształt prostokąta, jest niezabudowana i nieogrodzona.
Teren działki jest niezagospodarowany i nieutwardzony, porośnięty dziko rosnącą trawą i kilkoma drzewkami.
– działki zabudowanej budynkiem gospodarczym (garażem) w zabudowie szeregowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 449/32 o powierzchni 32 m2. budynek jest jednokondygnacyjny w zabudowie szeregowej. zo9stal wniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków i cegły, z dachem p0łaskim. Działka jest nieogrodzona. Teren niezabudowany jest nieutwardzony. stan techniczny budynku niski.
Przedmiotowe działki dzieli odległość. 280 metrów w linii prostej. Łączna powierzchnia działek wynosi 532 m2.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta o numerze KW: KA1E/00044740/1.

Suma oszacowania wynosi 316,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 210,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 81 10202241 20004 0000 2004 1917 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego a zezwolenia tego nie przedstawił oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Asesor Komorniczy                                                          Komornik Sądowy
Łukasz Kozioł                                                                       Łukasz Sójka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.