13 dróg na Osiedlu Murator

Dzięki umowie zawartej 16 lutego 2020 r. w Baranowie pomiędzy Gminą Baranów a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym LARIX sp. z o.o. z Lublińca, na osiedlu Murator w Baranowie powstanie trzynaście dróg, o łącznej długości 2 518,33 m. Inwestycja zostanie zakończona 30 czerwca 2022 r. Jej koszt to 7 589 504,68 zł.

Trzon przewidzianego do przebudowy układu komunikacyjnego stanowią dwie równolegle położone względem siebie ulice tj. ul. Geodetów i ul. Piękna. Pomiędzy nimi usytuowanych jest jedenaście pozostałych ulic: tj. ul. Poziomkowa, Malinowa, Dębowa, Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Cicha, Jagodowa. Ulica Geodetów, jako jedyna z całego zakresu, posiada nawierzchnię bitumiczną z widocznymi spękaniami siatkowymi oraz znacznymi ubytkami w nawierzchni. Pozostałe ulice posiadają nawierzchnie utwardzone kruszywem.

W ramach uzbrojenia terenu wykonana zostanie budowa następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przejść poprzecznych pod ul. Przy Torach oraz pod nasypem PKP. Ponadto przedmiot umowy obejmuje wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów rosnących na działkach drogowych (nr 1632, 1656, 1595) stanowiących fragment ulicy Pięknej.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania całości zamówienia ustalono na dzień 30 czerwca 2022 roku. Inwestycja zamknie się kosztem brutto 7 589 504,68 zł, (słownie: siedem milionów pięćset.

Opr. (ems)
www.baranow.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Baranów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments