Dzień profilaktyki w ZSCKR w Lututowie „Zdrowe i bezpieczne życie z całych sił”

W dniu 1.06.2021r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbył się dzień profilaktyki pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne życie z całych sił”.

Wszelkie inicjatywy zorganizowane tego dnia miały na celu zwrócić uwagę uczniów na bezpieczeństwo pracy na co dzień, również pracy w gospodarstwie rolnym oraz na drodze, uświadomić im zagrożenia, jakie płyną ze stosowania środków odurzających i uzależnienia się nie tylko od nich, ale również od mediów społecznościowych czy Internetu.

Wszystko miało formę zabawy edukacyjnej, a zwieńczeniem dnia było wspólne odtańczenie Belgijki na placu szkolnym. Zajęcia odbywały się w sześciu grupach tematycznych: BHP w rolnictwie, zdrowy styl życia i zasady zdrowego odżywiania, pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo na drodze, zagrożenia w sieci i nie tylko, kultura słowa i język jako narzędzie komunikacji. Ważnym celem tej inicjatywy było ułatwienie uczniom powrotu do szkoły po pandemii, ponowna reintegracja zespołów klasowych i wspólna, bezpieczna zabawa.

BHP w rolnictwie.

W pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki nauczyciele przedmiotów zawodowych zapoznali uczniów z tematem „BHP w rolnictwie”.

Korzystając z materiałów edukacyjnych opracowanych przez KRUS i Państwową Inspekcję Pracy nauczyciele starali się uzmysłowić uczniom jakie zagrożenia niesie ze sobą praca w rolnictwie, a szczególnie nieprzestrzeganie przepisów BHP przy pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Pamiętając jednak, że spotkanie odbyło się z młodzieżą w szczególnym dniu – Dniu Dziecka, nie zabrakło również życzeń i odrobiny słodkości, które umilały spotkania z tym trudnym, i jednak dosyć smutnym, tematem.

Zdrowy styl życia i zasady zdrowego odżywiania.

Na tych zajęciach nauczyciele zapoznali uczniów z zasadami zdrowego żywienia, przeprowadzili quiz sprawdzający wiedzę na ten temat, a jego zwycięzcy otrzymali upominki. Uczestnicy spotkania zostali poczęstowani zdrową przekąską w postaci owoców i warzyw. Zorganizowano również wystawę ziół i przypraw kulinarnych, młodzież miała możliwość nabycia umiejętności ich rozpoznawania.

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej młodzież naszej szkoły miała okazję przypomnieć sobie zasady jej udzielania oraz praktycznie przećwiczyć udzielanie niezbędnej pomocy, by być bardziej pewnym siebie, skłonnym podjąć natychmiastowe działanie i potrafić zapanować nad sobą w trudnych okolicznościach.

Zajęcia były podzielone na czynności związane ze stanami zagrożenia życia takimi jak: omdlenie, padaczka, zachłyśnięcie u dzieci i dorosłych i nagłe zatrzymanie krążenia. Uczniowie dowiedzieli się o przyczynach, istocie oraz zasadach i algorytmach postępowania w tych przypadkach.

Najwięcej czasu poświęcono resuscytacji krążeniowo – oddechowej, gdzie uczniowie mogli sami przekonać się jak należy wykonywać masaż serca i sztuczne oddychanie. Wszystkie te czynności wykonywane były na fantomach, również z użyciem szkoleniowego defibrylatora. Ciekawostką dla młodzieży była prezentacja prawdziwego defibrylatora AED, który jest na wyposażeniu szkoły, jako jednej z nielicznych instytucji na terenie Lututowa.

Dzięki takim inicjatywom nasi uczniowie stają się coraz bardziej świadomi i zdają sobie sprawę, że ratować życie trzeba umieć, by nie bać się stawić temu czoła.

Bezpieczeństwo na drodze.

Na szkolnym placu manewrowym odbywały się zajęcia poświęcone bezpieczeństwu na drodze. W części teoretycznej nauczyciele uświadamiali uczniów o zagrożeniach czyhających na wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Nauczyciele opierając się na danych statystycznych informowali, że mimo poprawy jakości dróg w Polsce, ilość wypadków śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych, znacznie przekracza średnią europejską.

W części praktycznej uczniowie mieli możliwość skorzystania z alkogogli i narkogogli. Okazywało się, że wykonanie slalomu i przeniesienie kubka z wodą może stanowić duże wyzwanie. W kolejnej części zajęć uczniowie mieli możliwość spróbowania swoich sił w slalomie rowerowym. Przesłanie było takie, pamiętać o aktywności fizycznej po okresie pandemii. Każdy z uczestników zajęć otrzymał światełko odblaskowe z intencją: „Bądź widoczny na drodze”. Przed zbliżającymi się wakacjami uczniowie mieli możliwość utrwalić sobie wiedzę dotyczącą przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Zagrożenia w sieci i nie tylko.

Kocham życie – nie biorę! – to hasło przewodnie części spotkania profilaktycznego, które przygotowali dla uczniów w sali B3 nauczyciele informatyki, matematyki i pedagog szkolny. Na spotkaniu omawiane były zagadnienia dotyczące zagrożeń w sieci i uzależnień. Uczniowie dowiedzieli się czym jest uzależnienie, jakie są rodzaje uzależnień, jakie skutki wywołują. Utrwalili sobie wiedzę na temat zagrożeń w sieci. Dowiedzieli się również czym różnią się e – uzależnienia od zwykłych uzależnień i czy e- uzależnienia są mniej groźne niż analogowe używki. W jednym z zadań uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego. W konkurencji DOPASUJ PARY – E-ADDICTION mieli za zadanie dopasować angielskie zwroty do ich polskiego tłumaczenia, aby wiedzieć jak to się mówi in English. Poznali również sposoby spędzania wolnego czasu bez uzależnień.

Kultura słowa i język jako narzędzie komunikacji

W tej grupie tematycznej młodzież ZSCKR w Lututowie zaznajomiła się z zagadnieniem kultury języka w relacjach międzyludzkich. Poznała również zasady grzecznościowe i zasady savoir – vivre. Najwięcej jednak uwagi poświęcono problemowi wulgaryzmów i ich obecności we współczesnej polszczyźnie. Młodzież zgodnie przyznała, że człowiek kulturalny powinien poprawnie mówić i pisać, ponieważ sposób wypowiadania się świadczy o jego osobowości i wnętrzu.

Dodatkiem do całości był zdrowy poczęstunek dla uczniów i nauczycieli ufundowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski ZSCKR oraz sponsora Spółdzielnię Dostawców Mleka z Wielunia, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

Podsumowując tą, dość obszerną relację należy stwierdzić, że taki dzień był potrzebny nam wszystkim i młodzieży i nauczycielom. Musieliśmy sobie przypomnieć, że szkoła to nie tylko nauka i ciężka praca w drodze do osiągnięcia celu, ale również relacje międzyludzkie, a tych jednak nam brakowało podczas pracy zdalnej.

Praca zbiorowa nauczycieli ZSCK

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments