[Lututów] Burmistrz Marek Pikuła z absolutorium

W dniu 24 czerwca 20210 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej Lututowie. Otwarcia i stwierdzenia prawidłowości obrad dokonał Przewodniczący Rady Marek Zgadzaj, przywitał zebranych oraz przedstawił ramowy porządek obrad.

Jednym z punktów obrad było wystąpienie burmistrza Lututowa – Marka Pikuły. Włodarz szczegółowo przedstawił raport o stanie Gminy Lututów za 2020 rok oraz sprawozdanie z wykonanie budżetu za miniony rok sprawozdawczy zwracając szczególną uwagę na wartość i zakres wykonanych przedsięwzięć.

Planowane dochody na 2020 r. wg. uchwały budżetowej wyniosły 23 236 000,00 zł. Na koniec 2020 r. plan dochodu wyniósł 25 334 382,23 zł, natomiast dochody zostały zrealizowane na poziomie 23 280 208,08 zł, co stanowi 99,79% planu.

Według uchwały budżetowej wydatki w 2020 r. miały wynieść 24 406 527,00 zł. Na dzień 31. grudnia 2020 r. plan wyniósł 25 007 255,23 zł, a realizacja wyniosła 23 688 160,51 zł, co stanowi 94,61% planu.

Planowane rozchody wyniosły 420 tys. zł. Spłata łączna kredytów i pożyczek to 417 232,68 zł. Ostateczne zadłużenie na ostatni dzień 2020 r. wyniosło 4 309 933,12 zł.

Dowodem na dobrą współpracę władz i organów gminy oraz na to, że Lututów ciągle się rozwija był wynik głosowania, zgodnie z którym wszyscy obecni (12 na 15) na posiedzeniu Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Lututowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments