Rząd wyrównuje szanse popegeerowskich gmin

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wsparcie otrzyma 17 samorządów z województwa łódzkiego, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). Środki w wysokości 9 320 000,00 zł będą przeznaczone na inwestycje, które są kluczowe z punktu widzenia mieszkańców.

Rządowego wsparcia nie otrzymały gminy z powiatu wieruszowskiego.

W Wielkopolsce na liście pozytywnie zaopiniowanych wniosków znalazły się 94 samorządy. Gminy z budżetu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego otrzymają wsparcie na łączną kwotę 41 mln 450 tys. zł.

4 gminy z powiatu kępińskiego otrzymały następujące wsparcie:

Rychtal Utworzenie centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu. Inwestycja polega na budowie nowego obiektu oświatowego, w którym mieścić się będzie SP im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu. Budynek będzie zapewniał miejsce do nauki i rozwoju dla uczniów klas IV- VIII. Bud. będzie zlok. w sąsiedztwie hali sport. oraz kompleksu boisk sport. Zadanie stanowi dopełnienie inwest. i polegającej na wybudowaniu nowoczesnego kompleksu oświatowego SP w Rychtalu dla dzieci i młodzieży z wiosek w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na ter. gm. Rychtal  – wysokość dotacji – 800 000,00 zł Szacowany koszt inwestycji – 5 000 000 zł.

Łęka Opatowska Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami i odbudową nawierzchni w miejscowości Siemianice. Realizacja inwestycji pozwoli na przyłączenie do zbiorczego systemu ok 85% mieszkańców miejscowości, oraz takich obiektów jak Szkoła, OSP, Klub Sportowy czy Dom Parafialny. Inwestycja pozwoli na skanalizowanie ok 170 indywidualnych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez ok 850 mieszkańców. Długość powstałej sieci kanalizacyjnej wyniesie ok 3248 m, ok. 2380m kanalizacji grawitacyjnej i 868m kanalizacji tłocznej – wysokość dotacji – 600 000,00 zł Szacowany koszt inwestycji  – 4 088 629,00 zł.

Trzcinica Popegeerowskie os. Spółdzielcze w m. Laski zamieszkuje 336 osób, z których wiele czynnie działa w OSP Laski. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa garażu OSP w Laskach. Dotychczasowy garaż, który jest miejscem garażowania wozów bojowych OSP Laski, znajduje się w budynku Domu Ludowego, który pełni również funkcję kulturalną, integracyjną oraz prozdrowotną. W 2020r. z dofinansowania ze środków Komendanta Głównego PSP oraz Gminy Trzcinica zakupiony został nowy średni wóz bojowy dla tej jednostki. Pojawiła się więc konieczność rozbudowy istniejącego garażu. – wysokość dotacji – 150 000,00 zł Szacowany koszt inwestycji – 250 000,00 zł.

Perzów Remont elewacji budynku gminnego w Miechowie, w którym znajduje się m.in. świetlica wiejska oraz remiza strażacka. Inwestycja obejmuje uzupełnienie ubytków tynku, gruntowanie oraz malowanie elewacji o powierzchni około 590 m2. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Na wniosek mieszkańców zadanie zostało ujęte w funduszu sołeckim na 2021 r. – wysokość dotacji – 100 000,00 zł. – Szacowany koszt inwestycji – 200 000 zł.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments