Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

W dniu 10 czerwca 2021 r. Pan Tomasz Klimecki po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 maja 2021 r. został przez Radę Nadzorczą powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

Także w dniu dzisiejszym o godz.10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Po otwarciu  i dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z formalno-prawnym umocowanie legalności zebrania przystąpiono do przedstawienia sprawozdań:

– Rady Nadzorczej za 2020 rok, w tym:
a)oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego w RBS w Lututowie”,
b)oceny funkcjonowania  „Polityki wynagradzania w RBS w Lututowie”.
– Zarządu z działalności Banku w 2020roku,

Informacje w tym zakresie prezentujemy na filmie oraz poglądowych slajdach.

– finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania niezależnego  biegłego rewidenta.
– przedstawienie protokołu z lustracji pełnej RBS w Lututowie za okres od 01.10.2016 roku do 30.06.2020 roku.

Kolejny blok dotyczył prezentacji dokumentów, które będą determinowały dalszą działalność banku”.

Przedstawiono:
„Kierunki rozwoju działalności Banku na 2021 rok”
Propozycje zmian do „Statutu RBS w Lututowie”
„Politykę Ładu Korporacyjnego w RBS w Lututowie”.
„Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
„Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”

Przed kolejnym blokiem dotyczącym podejmowania niezbędnych uchwał, złożono podziękowania byłemu prezesowi Panu Marianowi Ficie oraz złożono gratulacje nowo powołanemu prezesowi Panu Tomaszowi Klimeckiemu.

W zestawie kilkunastu uchwał mi.in. postanowiono :

– o udzielaniu absolutorium zarządowi oraz poszczególnym jego członkom,
– o podziale nadwyżki bilansowej za 2020 rok
– oraz przyjęciu kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok.
Krótką, ale bardzo dynamiczną cześć artystyczną wykonała  – Grupa taneczna MENTAL
Po kilku godzinach intensywnej pracy zakończono obrady .

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments