Europejski Zielony Ład

Obradował Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, działający przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Z ramienia Forum Związków Zawodowych i NSZZ Solidarność-80 w posiedzeniu uczestniczył Piotr Morta.

Co było przedmiotem obrad Zespołu Trójstronnego- zapytałem przedstawiciela FZZ i NSZZ Solidarości-80?

Piotr Morta w rozmowie ze mną powiedział miedzy innymi.

Powołanie Grup roboczych Zespołu i określenie ich zakresu działania – to zadanie, które zostało zrealizowane na kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Zespół działa przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.  Wszystkie strony Zespołu, zgłaszały swych przedstawicieli do nowo utworzonych grup roboczych.

Oprócz tego miały miejsce prezentacje:

– Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w temacie „Działania organów nadzoru rynku wyrobów budowlanych, wraz z przedstawieniem wyników kontroli wyrobów budowlanych w roku 2020”.
– Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która dotyczyła – „Przeglądu programów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków UE, wspierających inwestycje w sektorze budownictwa”

Ponadto, już na samym wstępie gorącym tematem był Europejski Zielony Ład, który posiada znaczący wpływ na interesy Polski i polskich przedsiębiorstw oraz na polskie środowisko naturalne czyli miedzy innymi na gospodarkę Lasów Państwowych.

Co oznacza Europejski Zielony Ład dla branży budowlanej? – pytam mojego rozmówcę.

 Piotr Morta – Europejski Zielony Ład to proces zmierzający do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej. Dzieją się rzeczy wielkie i ważne, które posiadają ogromne znaczenie z perspektywy interesu Polski. Dużo się ostatnio mówi o  Zielonym Ładzie i o zmianach klimatycznych, którym Zielony Ład ma zapobiegać. Wprowadza on bardzo duże ograniczenia w działalności Lasów i nakłada zobowiązania środowiskowe dla emitentów CO2. Niesie to za sobą określone konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze. Polska branża cementowa pracuje nad możliwościami maksymalnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na każdym etapie produkcji cementu, jednakże należy wziąć pod uwagę, że około 63% emisji CO2 w przemyśle cementowym to emisja procesowa, którą trudno wyeliminować. A jej dalsze zmniejszenie to wielkie nakłady inwestycyjne. Cement jest podstawowym materiałem budowlanym, bez którego nie powstałaby potrzebna infrastruktura drogowa czy kolejowa. Bez cementu i betonu nie można także zaspokoić potrzeb mieszkaniowych polskiego społeczeństwa.

Dziękuję za rozmowę.
Eugeniusz Tomaszek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments