[Czastary] XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 17 września 2021 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czastarach. Zjazd był ukoronowaniem pięcioletniej działalności strażackiej organizacji na terenie Gminy Czastary.

W obradach uczestniczyli delegaci wszystkich OSP z terenu gminy, przedstawiciele do zarządu gminnego, członkowie ustępującego zarządu i zaproszeni goście w osobach: Jan Dudek – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP, Stefan Pietras – Wicestarosta Powiatu Wieruszowskiego, Pan Marek Gwiazdowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie, Pan Marek Dudka – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Magdalena Krzywda – Dyrektor Rejonowego Banku Spółdzielczego w Czastarach.

Otwarcia Zjazdu dokonał druh Dariusz Rejman Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach, który w swym wystąpieniu podkreślał wielką rolę strażaków ochotników w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności.

Obradom przewodniczył druh Grzegorz Wojewoda wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czastarach.

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, w podjętych Uchwałach m.in.: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Zjazd dokonał zatwierdzenia wyboru Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach na lata 2021 – 2026, który ukonstytuował się następująco:

 • Dariusz Rejman (OSP Kąty Walichnowskie) – Prezes
 • Grzegorz Wojewoda (OSP Krajanka) – Wiceprezes
 • Zygmunt Chałupka (OSP Parcice) – Wiceprezes
 • Magdalena Piekielna – Sekretarz
 • Przemysław Matusiak (OSP Krajanka) – Skarbnik
 • Dariusz Górecki (OSP Czastary) – Komendant Gminny Związku
 • Paweł Janik (OSP Czastary) – Członek Prezydium
 • Andrzej Galiński ( OSP Przywory) – Członek Prezydium
 • Wojciech Pietrzak ( OSP Kąty Walichnowskie) – Członek Prezydium
 • Zbigniew Furman (OSP Krajanka) – Członek
 • Marcin Jaśko ( OSP Czastary) – Członek
 • Marek Urbański ( OSP Parcice) – Członek
 • Mariusz Rybka ( OSP Kąty Walichnowskie) – Członek
 • Krzysztof Sut ( OSP Parcice) – Członek
 • Jan Tomalik ( OSP Czastary) – Członek
 • Kamil Woś ( OSP Radostów) – Członek
 • Szymon Woś ( OSP Radostów) – Członek
 • Andrzej Zaustowicz ( OSP Przywory) – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

 • Marcin Patykowski (OSP Krajanka) – Przewodniczący
 • Tobiasz Preder ( OSP Czastary) – Wiceprzewodniczący
 • Jakub Szymanek ( OSP Parcice) – Wiceprzewodniczący
 • Mariusz Perdek ( OSP Kąty Walichnowskie) – Sekretarz
 • Stanisław Nalepa ( OSP Przywory) – członek
 • Paweł Woś ( OSP Radostów) – członek

Delegaci Na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP :

 • Paweł Janik (OSP Czastary)
 • Marek Urbański ( OSP Parcice)
 • Przemysław Matusiak ( OSP Krajanka)
 • Szymon Woś ( OSP Radostów)

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP :

 • Paweł Janik (OSP Czastary)
 • Marek Urbański ( OSP Parcice)

Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czastarach Dariusz Rejman podziękował za aktywną pracę wszystkim uczestnikom zjazdu, a szczególne słowa podziękowania druh Dariusz Rejman skierował do nieobecnej na zjeździe z przyczyn zdrowotnych druhny Marii Chrzan, która przez ponad 40 lat pełniła funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach.

czastary.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Czastary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments