Chleba naszego powszedniego daj nam Panie…

20 sierpnia w Biadaszkach gm. Łęka Opatowska odbyły się Dożynki – święto rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Obchodzone jest po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, głównie plonu zbóż.

Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kaplicy w Biadaszkach koncelebrowaną przez ks. Józefa Wachowiaka proboszcza parafii św. Floriana w Opatowie i ks. Piotra Marciniszyna nowego proboszcza parafii św. Idziego w Siemianicach.

Ksiądz Wachowiak w homilii podkreślił kultywowanie tradycji rolniczego święta, ciężką pracę rolnika, problemy rolników w ostatnim czasie związanych z uprawą roli i hodowlą.
Obaj proboszczowie podziękowali rolnikom za ich trud, za to, że codziennie mamy na naszych stołach nasz chleb powszedni. Życzyli im wytrwałości, zdrowia i nadziei na poprawę statusu polskiego rolnika.

Po zakończeniu nabożeństwa uformował się kolorowy, dożynkowy korowód, w którym zaprezentowano m.in. maszyny i urządzenia rolnicze z poprzedniej epoki. Położyć akcent należy na kreatywność i mnogość scenek, które odgrywały się podczas korowodu, ale przede wszystkim na wystrój wsi. Mieszkańcy spisali się na medal, w zasadzie przed każdą posesją była jakaś scenka rodzajowa. Barwne, pomysłowe i zabawne scenki sytuacyjne nawiązywały do sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju, odnosiły się do pracy rolnika, perspektyw i opłacalności rolniczej pracy. Scenki ubarwiały miejscowość, budziły zaciekawienie i jednocześnie wywoływały uśmiech.

,,Grażyna mieszaj głośniej, niech sąsiedzi wiedzą, że cukier mamy,, ツ
,,Wakacje kredytowe,, ツ
,,Na dożynki do naszej wioski przyjechał nawet Robert Lewandowski,, ツ
,,Chrust na zimę przywieziony – widać radość mojej żony,, ツ

Obrzęd wieńca i chleba, przemówienia okolicznościowe gospodarzy gminy i zaproszonych gości oraz super część artystyczna w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Trzebieniu, który uświetnił dożynki odbywały się na placu przy sali OSP.

Starostowie dożynek Pani Katarzyna Goj i Pan Paweł Świerczyński ofiarowali na ręce zastępcy Wójta Gminy Łęka Opatowska Małgorzaty Gąszczak bochen chleba z nowych plonów, a następnie poczęstowali chlebem wszystkich uczestników dożynek.
Na dożynki do Biadaszek przybyli rolnicy, mieszkańcy wsi, władze samorządowe gminne na czele z wspomnianą Małgorzatą Gąszczak zastępcą Wójta Gminy Łęka Opatowska wraz z radni rady gminy, skarbnik gminy Alina Brząkała, sołtys wsi Biadaszki Marek Lubojański, sołtysi z sołectw gminy, strażacy, panie z KGW, starostę kępińskiego Roberta Kieruzala zastępował wiceprzewodniczący rady powiatu Dariusz Gąszczak, ponadto przedstawiciele Policji, oświaty, przedstawiciel Marleny Maląg – Minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz wice marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach życzyli rolnikom lepszych warunków do życia i pracy, by opłacało się gospodarować na roli, by chleba w naszych domach było pod dostatkiem, dziękowali za ich pracę w pocie czoła. Wice marszałek Grabowski podkreślił dobrą współpracę z samorządem gminy Łęka Opatowska. Współpraca ta zaowocowała realizacją różnych inwestycji w gminie. Wspomniał o nowej drodze w Biadaszkach, która kończy się w Kuźnicy- ,,wiadomo, jak się kończy,, – podsumował.

Dożynki były okazją do podziękowania zasłużonym rolnikom z terenu gminy. Wśród wyróżnionych znaleźli się Państwo: Maria i Stanisław Gotfrydowie, Halina i Andrzej Balcerzakowie, Anna i Bolesław Świerczyńscy, Krystyna i Wiktor Kurzawowie.

Organizatorzy Dożynek Gminnych przygotowali moc atrakcji dla najmłodszych oraz coś dla ducha i ciała dla mieszkańców wsi i gminy. W godzinach wieczornych zaplanowano występy: muzycznych talentów z terenu Gminy Łęka Opatowska, Mirosława Szołtyska i KORDIANA, który był gwiazdą wieczoru.

Uroczystość dożynkową rejestrowały lokalne media.

Plony zebrane, wieńce poplecione, dożynki w Biadaszkach udane i zakończone.

Szczęść Boże wszystkim rolnikom.

Anna Świegot

Foto/Film. E. Tomaszek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biadaszki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments