Ponad 107 milionów dla gmin na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową

W gminie Widawa powstaną przydomowe oczyszczalnie, w rejonie poddębickim przebudowana zostanie kanalizacja, a w rejonie Błaszek pojawi się nowa oczyszczalnia ścieków. To tylko przykłady inwestycji w Łódzkiem, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu funduszy unijnych.

 

To ponad 107 mln zł, które Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej w regionie. Pieniądze – w ramach zadania  „Gospodarka wodno-ściekowa” – trafią do 34 samorządów, związków międzygminnych oraz spółek, w których jedynymi udziałowcami są JST.

– To bardzo duże wsparcie, które przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Inwestowanie w poprawę jakości wody oraz w budowę sieci kanalizacyjnych to jeden z naszych priorytetów – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Warto podkreślić, że jest to pomoc, która nie wymaga od samorządów wkładu własnego. Zwiększyliśmy również limit dofinansowania z 2 mln zł na beneficjenta do 5 mln zł  na obszar gminy – podkreśla marszałek.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków oraz zakup czy montaż urządzeń kanalizacyjnych lub wodociągowych. Nowością jest możliwość wykorzystania dotacji na inwestycje w podziemne zbiorniki retencyjne o pojemności minimum 100 metrów sześciennych z możliwością budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej.

Wsparcie otrzymała także  Gmina Sokolniki
Na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś,
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup wyposażenia obiektu służącego
do odprowadzania i oczyszczania  ścieków na terenie Gminy Sokolniki

Kwota udzielonej pomocy – 2 998 800,00 23

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments