Łódzkie wspiera młodych i zdolnych

Już po raz 17. Samorząd Województwa Łódzkiego przyzna jednorazowe stypendia naukowe dla utalentowanych uczniów i studentów z naszego regionu. W tym roku pula wynosi 150 tysięcy złotych, ale od pierwszej edycji młodzi i zdolni – łącznie prawie 500 osób – z budżetu województwa otrzymali wsparcie w kwocie 1,7 mln zł.

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego to pomoc dla najbardziej utalentowanych uczniów i studentów szkół oraz uczelni działających na terenie naszego województwa.

– Mamy bardzo zdolną i głodną wiedzy młodzież, warto o nią dbać i ją wyróżniać – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Stypendia naukowe to dla nich większe możliwości rozwoju, więc to najlepsza inwestycja w przyszłość, jaką możemy zrobić jako samorząd.

Wsparcie jest przyznawane w dwóch kategoriach. Mogą je otrzymać uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych, policealnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Drugą grupą są studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy kształcą się na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania.

O przyznanie stypendium, w przypadku uczniów, wnioskują dyrektorzy szkół (mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski), dla studentów wnioskodawcami są rektorzy lub prorektorzy uczelni (mogą złożyć maksymalnie do 12 wniosków). W obu kategoriach nie liczy się miejsce zamieszkania stypendysty, ale lokalizacja szkoły i uczelni – muszą działać na terenie województwa łódzkiego. W kategorii „uczeń” pod uwagę brane są m.in. wyniki z olimpiad, konkursów oraz turniejów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym, a także aktywność naukowa, udział w badaniach, wymianie międzynarodowej. Doceniane będą również szczególne uzdolnienia, a także aktywność społeczna i wolontariat

  1. stypendium naukowe pierwszego stopnia – do 10.000 zł;
  2. stypendium naukowe drugiego stopnia – do 7.000 zł;
  3. stypendium naukowe trzeciego stopnia – do 5.000 zł.

Wszyscy zainteresowani, na składanie wniosków mają czas do 17 lutego 2023 roku. Przyjmuje je Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź). Wnioski można też przesłać pocztą na adres Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu). Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja/Konkursy/stypendia/stypendia naukowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl Zakładka: Ogłoszenia/ Stypendia.

Karolina Wojna

Wydział Prasowy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments