Umowa na usługi elektroniczne w gminie Trzcinica zawarta

26 stycznia 2023 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Trzcinica a CPU ZETO Sp. z o. o Jelenia Góra na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego . Wartość całkowita projektu to 1 878 721,18 złotych w tym 1 596 913 złotych dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Działania w ramach projektu realizowane będą w Urzędzie Gminy Trzcinica i jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcinica. W Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie organizacyjne w celu omówienia sposobu wdrożenia tego projektu oraz spotkanie online z jednostkami organizacyjnymi.

Projekt przewiduje adaptację pomieszczenia na potrzeby nowej serwerowni, wykonanie linku światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Gminy, montaż wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem oraz scentralizowanej instalacji LAN.

Zakupione zostaną komputery, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, czytniki kodów wraz z odpowiednim oprogramowaniem. W ramach pakietu e-Usług zakupione zostały formularze  ePUAP, platforma zamówień publicznych, Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańców, Portal Gminny, Elektroniczne Dzienniki, BIP zintegrowany z platformą zamówień publicznych oraz EOD.

Modernizowane będą systemy dziedzinowe dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych i dostosowanie ich do realizacji e-usług publicznych. Kolejnym elementem jest przeprowadzenie szkoleń i instruktaży w obsłudze wdrożonych systemów związanych z e-usługami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments