Sesja Rady Miejskiej Gminy Rychtal: Zmiany na Stanowisku Skarbnika

Dzisiejsza LXXI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rychtal (26.02) przyniosła istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal. W trakcie sesji podjęto uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowej Skarbnik Gminy Rychtal Krystyny Skiby-Liebner, która pełniła tę funkcję przez prawie 20 lat. Uchwała została jednomyślnie przyjęta przez obecnych na sesji radnych.

Decyzja o odwołaniu Krystyny Skiby-Liebner została poprzedzona jej własnym wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy z powodu planowanego przejścia na emeryturę. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Gminy Rychtal Adama Staszczyka, który w dniu 08 lutego br. wystąpił do Rady Miejskiej Gminy Rychtal z formalnym wnioskiem o jej odwołanie ze stanowiska Skarbnika Gminy.

Jednakże, aby zapełnić powstały wakat, Rada Miejska Gminy Rychtal podjęła kolejną uchwałę w sprawie powołania nowego Skarbnika Gminy. Na to stanowisko wybrano Alicję Hojeńską, której nominację poparto zgodnie z przepisami prawa oraz z wnioskiem Burmistrza, który podkreślił, że osoba ta spełnia wszystkie formalne wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

W trakcie uroczystej sesji nie mogło zabraknąć wręczenia kwiatów dla obu Pań ze strony Przewodniczącej Rady Miejskiej Aleksandry Olejnik oraz Burmistrza Gminy Rychtal Adama Staszczyka. W imieniu własnym, jak również społeczności lokalnej, złożyli życzenia kierowane zarówno w stronę ustępującej Skarbnik, jak i słowa gratulacji skierowane do nowej Skarbnik.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments