Solidarność-80 w Helsinkach

Piotr Morta – przewodniczący Krajowego Sekretariatu BDOŚ „Solidarność” -80, Tomasz Podsiedlik – przewodniczący ds. Lasów Państwowych oraz ds. Parków Narodowych

 

 

oraz dr Damian Mordas – sekretarz rady sekretariatu KS BDOŚ NSZZ Solidarność-80 uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Federacji Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (EFBWW) w Helsinkach. 

Krajowy Sekretariat Budownictwa Drzewiarzy Ochrony Środowiska S80 jest członkiem struktury europejskiej EFBWW.

 dr Damian Mordas: W Helsinkach rozmawialiśmy między innymi o celach klimatycznych, co sądzisz na ich temat?

Piotr Morta:

„Moim zdaniem osiągniecie celów klimatycznych przez Unię Europejską za pomocą kapitalistycznych środków powinno mieć charakter przyjazny społeczeństwu obywatelskiemu i nieść za sobą:

# wzmocnienie suwerenności energetycznej
# stworzenie dobrze płatnych miejsc pracy
# zmniejszenie obciążeń podatkowych dla mieszkańców Unii Europejskiej
# inwestycje w energię odnawialną
# zmniejszenie inflacji – pragnę zauważyć, że inflacja jest przerzuceniem kosztów na barki obywateli.

 Konieczne jest nadanie polskiej gospodarce większej witalności, szczególnie poprzez większą dynamikę wzrostu wynagrodzeń i krótszy czas pracy.

Pieniądze nie powinny trafiać na konta oszczędnościowe, ale na rynki – konsumpcyjne i przede wszystkim na kapitałowe w kierunki najlepszych okazji inwestycyjnych. Konieczne są mechanizmy minimalizujące ryzyka inwestycyjne. W tym obszarze przydatna będzie aktywność Unii Europejskiej. Takie działania zmotywują do inwestowania obywateli, gdyż będą mieli gwarancję pomnażania kapitału. Ważne jest także pobudzenie obywateli do zwiększenia konsumpcji. Cel ten można realizować przez wzrost wynagrodzeń. Tam, gdzie rosną oszczędności i spada konsumpcja, blokowany jest rozwój – za przykład mogę podać Niemcy i Stany Zjednoczone. W 2022 roku niemieccy obywatele zaoszczędzili 11,1% swoich dochodów, natomiast w Ameryce oszczędności spadły z 4% do 3,4%. Gospodarka amerykańska dynamicznie się rozwija, a w Niemczech mamy stagnację gospodarczą.

Należy również rozważyć stosowanie zasad państwa opiekuńczego dla imigrantów, ponieważ często dochodzi do nadużyć w tym zakresie. Środki wydawane na ten cel często trafiają poza Unię Europejską, a pochodzą od europejskiego podatnika.

Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest upiec duży tort dobrobytu, a nie cieszyć się z rzekomo sprawiedliwego podziału, który jest coraz mniejszym tortem.”

 Piotr Morta – przewodniczący Krajowego Sekretariatu BDOŚ „Solidarność” -80, Tomasz Podsiedlik – przewodniczący ds. Lasów Państwowych oraz ds. Parków Narodowych oraz dr Damian Mordas – sekretarz rady sekretariatu KS BDOŚ NSZZ Solidarność-80, jako przedstawiciele NSZZ Solidarność-80 reprezentowali Polskę na Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Federacji Budownictwa i Przemysłu Drzewnego, które odbyło się w grudniu 2023 r. w Helsinkach. Z polskich organizacji związkowych delegowano również przedstawicieli ze ZZ Budowlani oraz Solidarności.

Kongres w Helsinkach zgromadził ponad 300 przedstawicieli związków zawodowych z całej Europy. Podczas tego wydarzenia uczestnicy omawiali cele klimatyczne oraz osiągniecia ostatnich czterech lat kadencji. Wybrano nowe kierownictwo oraz ustalono priorytety na kolejną kadencję. Podczas obrad znaczną uwagę poświęcono bezpieczeństwu i higienie pracy, rozwiązywaniu konfliktów z pracodawcą, ale przede wszystkim szeroko pojętej sprawiedliwości na europejskim rynku pracy. Szczególnie zwrócono uwagę na kształtowanie sprawiedliwego rynku wewnętrznego wspólnoty dla pracowników.

Uczestnictwo w Kongresie przedstawicieli Krajowego Sekretariatu BDOŚ stworzyło wyjątkową okazję, by zabrać głos i przedstawić problemy, z którymi borykają się polskie przedsiębiorstwa z takich branż, jak budownictwo, leśnictwo czy przemysł drzewny. Daje to realne możliwości na współpracę w kształtowaniu istotnych rozwiązań realizowanych przez Komisję Europejską w obszarze występujących problemów, szczególnie mając na uwadze pracowników i ich interesy, gdyż wiadomym jest, iż stanowią oni najważniejszy element w każdym z przedsiębiorstw.

Stanowisko prezentowane przez Solidarność-80 jest jednoznaczne. Piotr Morta – przewodniczący Krajowego Sekretariatu BDOŚ „Solidarność” -80, zwraca uwagę na to, że osiąganie celów klimatycznych powinno mieć charakter przyjazny społeczeństwu obywatelskiemu i nieść za sobą zmiany korzystne nie tylko dla środowiska przyrodniczego, ale przede wszystkim dla każdego mieszkańca Unii Europejskiej. Uważa, iż jest to możliwe, a właściwym kierunkiem będzie stwarzanie dobrze płatnych miejsc pracy i zmniejszanie obciążeń podatkowych. Takie działanie oraz prowadzenie inwestycji w energię nada witalności gospodarce poszczególnych krajów członkowskich i tym samym całej Unii Europejskiej. Porusza również stosowanie zasad prawa opiekuńczego dla imigrantów, gdzie zwrócił uwagę na występujące nadużycia w tym zakresie.

Głosem Krajowego Sekretariatu BDOŚ „Solidarność”-80 jest również Tomasz Podsiedlik, przewodniczący ds. Lasów Państwowych oraz ds. Parków Narodowych, który zaprezentował stanowisko w sprawie postępujących zmian w Unii Europejskiej niosących szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki leśnej. Jego zdaniem powstają uzasadnione obawy, które wynikają z nowych wytycznych Parlamentu Europejskiego dotyczących prowadzenia gospodarki leśnej w polskich lasach. Wskazał na negatywny wpływ proponowanych zmian na leśnictwo w Polsce, a także na branże współzależne z Lasami Państwowymi (Przemysł Drzewny, Budownictwo, Rolnictwo, Transport). Wyjaśnia, iż proponowane przez Unię Europejską zmiany w zakresie decydowania o sposobie prowadzenia gospodarki leśnej, które wprowadzają szereg ograniczeń i tym samym stanowią realne zagrożenie dla miejsc pracy pracowników Lasów Państwowych oraz pracowników wszystkich branż współpracujących z Lasami. Jego zdaniem społeczeństwo polskie podjęło już działania, wychodząc z obywatelską inicjatywą ustawodawczą w obronie interesów lasów polskich, jednak uważa za wskazane uzyskanie poparcia dla tej inicjatywy ze strony międzynarodowej. Natomiast zmiany związane z Europejskim Zielonym Ładem należy w taki sposób wprowadzać w życie, aby były przyjazne dla polskich lasów i polskiej gospodarki.

Dr Damian Mordas,

Sekretarz Krajowego Sekretariatu Budownictwa Drzewiarzy i Ochrony Środowiska  – KS BDOŚ NSZZ Solidarność-80

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments