Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z RFRD. W ramach ogłoszonego w marcu 2021 r. naboru dofinansowanie w całym kraju przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 239,5 mln zł, co pozwoli na modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych.

W województwie łódzkim dofinasowanych zostanie 183 zadania (272 przejścia) na kwotę 18 034 673,00 zł, a wszystkie zadania otrzymają maksymalne dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadania.

Dzięki rządowemu wsparciu samorządy mogą realizować inwestycje:
1) wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa),
2) poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania),
3) skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

Podział środków na dofinansowanie zadań w poszczególnych województwach
Informacje dot. list zadań rekomendowanych do dofinansowania liczba zadań liczba przejść dla pieszych
Lp. Województwo Limit środków 2021 Wykorzystanie środków powiatowych gminnych powiatowych gminnych
1 Dolnośląskie 24 821 498,25 12 664 308,80 26 68 39 90
2 Kujawsko-Pomorskie 29 870 992,18 8 585 647,00 40 51 40 79
3 Lubelskie 49 810 299,46 1 199 928,00 7 7 7 10
4 Lubuskie 16 107 598,65 422 564,00 3 0 5 0
5 Łódzkie 27 770 183,15 18 034 673,00 102 81 149 123
6 Małopolskie 34 822 962,16 10 169 939,00 42 42 55 61
7 Mazowieckie 58 052 554,25 44 621 472,00 138 104 222 201
8 Opolskie 11 031 245,54 5 022 351,55 53 18 62 24
9 Podkarpackie 31 861 940,75 27 404 719,36 40 34 147 101
10 Podlaskie 38 512 498,42 20 563 534,64 77 32 144 92
11 Pomorskie 24 304 786,80 13 009 555,00 50 78 62 90
12 Śląskie 27 477 199,85 6 931 114,40 20 13 38 28
13 Świętokrzyskie 28 017 279,50 33 945 279,00 142 91 164 105
14 Warmińsko-Mazurskie 32 230 597,88 11 722 400,22 75 50 91 56
15 Wielkopolskie 44 107 982,49 23 661 506,62 112 128 142 182


16 Zachodniopomorskie 19 761 659,70 1 523 062,34 9 6 9 11
RAZEM 498 561 279,03 239 482 054,93 910 804 1 343 1 254

Obecnie prowadzony jest nabór uzupełniający, który potrwa do 5 sierpnia br.
Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach naboru 9 735 510,15 zł w tym na:
1. Zadania powiatowe – 4 867 755,08 zł
2. Zadania gminne – 4 867 755,07 zł

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments