Budżet województwa łódzkiego na przyszły rok, uchwalony

Po kilkugodzinnej dyskusji stosunkiem głosów  18 za, 12 przeciw i przy 3 wstrzymujących się  radni sejmiku uchwalili budżet województwa łódzkiego na przyszły rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Wcześniej projekty pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

2022 rok będzie 3 rokiem kiedy spada zadłużenie – tak odnosząc się do przyszłorocznego budżetu mówił Grzegorz Schreiber – marszałek Województwa Łódzkiego. Wbrew obawom radnych opozycji, do budżetu województwa trafią środki unijne, zapewnił marszałek.

Przyszłoroczny deficyt nieznacznie przekroczy 8 milionów złotych. Dochody ustalono w wysokości 1 227 093 557 zł a wydatki 1 236 111 869 zł. W 2022 roku Województwo Łódzkie nie będzie zaciągało żadnych nowych zobowiązań długoterminowych.  Przyjęta również na tej sesji Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada spłatę zadłużenia województwa do 2028 roku.

Mamy najlepszy, wręcz rekordowy budżet województwa – powiedział w trakcie wystąpienie klubowego, Waldemar Wojciechowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość i zapowiedział poparcie projektu przez radnych PiS.

Marcin Bugajski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, chwaląc kontynuację przedsięwzięć poprzedniego zarządu, wyraził szereg uwag krytycznych do projektu przyszłorocznego budżetu. Zapowiedział, iż KO nie poprze tego projektu w przedłożonej przez Zarząd Województwa formie. W imieniu swojego klubu  złożył poprawki do budżetu. W głosowaniu zostały one odrzucone.

Marek Mazur – przewodniczący Klubu Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe – mówił, że budżet w wysokości zaproponowanej w projekcie jest satysfakcjonujący. Dodał, że mimo ambicji zarządu może być go jednak trudno zrealizować. Troje z czworga radnych PSL wstrzymało się od głosowania. Jedna osoba była przeciw.

W przyjętym przez radnych budżecie na 2022 rok oprócz dotychczasowych przedsięwzięć zaprojektowano też szereg nowych. Jednym z nich jest „Fundusz solidarnościowy” przeznaczony na pomoc innym samorządom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub zostały poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych. Do udziału w tym funduszu mogą przystąpić również inne samorządy z naszego województwa, do czego zachęcał marszałek Grzegorz Schreiber. Innym przykładem nowego przedsięwzięcia zaplanowanego w budżecie na przyszły rok są „Ogrody przyjazne naturze”.

Projekt, w formie dotacji dla samorządów, ma przyczynić się do zwiększenia ilości atrakcyjnych  terenów zielonych w uczestniczącym w nim gminach.  Znaczącą część budżetu na 2022 rok stanowią wydatki na ochronę zdrowia oraz na bezpieczeństwo. Są to m.in. programy profilaktyki  zdrowotnej, środki ochrony osobistej dla personelu medycznego walczącego z Covidem, czy też zakup drobnego sprzętu dla OSP.

Rekordową kwotę 8 milionów złotych przeznaczono na „Granty sołeckie”.  Kontynuowana będzie współpraca z uczelniami oraz programy stypendialne dla najlepszych uczniów, doktorantów i sportowców. W budżecie przeznaczono również środki dla seniorów oraz dziedzictwo narodowe. Ponad 2 mln zł. więcej, niż  w tym roku, zapisano na ratowanie zabytków.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej zaplanowano upamiętnienie tej wybitnej pisarki. W Bronowie, z którym autorka Roty była związana, w kompleksie parkowo-dworskim, powstanie  centrum edukacyjne promujące wśród młodzieży jej twórczość. Takich działań w budżecie zaplanowano bardzo wiele.

Do kasy województwa trafią też ponad 94 miliony złotych jakie rząd przyznał Województwu Łódzkiemu z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji na lata 2022-2023. Za te pieniądze zrealizowane zostaną dwa projekty: modernizacja 150 km nawierzchni dróg wojewódzkich wraz z poboczami (wartość całej inwestycji szacuje się na 70 mln zł, rządowy wkład wyniesie ponad 66 mln zł) oraz zakup 20 autobusów hybrydowych i systemu biletowego dla przewoźników. 27-osobowe autobusy mają łączyć małe miejscowości z siecią połączeń kolejowych w Łódzkiem. Przewidywana wartość inwestycji wyniesie 32 mln zł, a rządowe dofinansowanie – 27 mln 200 tys. zł.

Na XL sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego podjęto łącznie 19  uchwał.

Wszystkie uchwały i projekty uchwał dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce Sejmik (https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Łódzkie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments