Archiwum kategorii: Trzcinica

Biblioteka w Trzcinicy z ostatnim sprawozdaniem

18 lutego 2021 r. zostało zaakceptowane przez dyrektora Instytutu Książki ostatnie sprawozdanie (po kontroli zdalnej), jakie Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy była zobowiązana corocznie składać od 2015 r. w związku z utrzymaniem parametrów zadania „Budowa Biblioteki w Trzcinicy”… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Zakrętkowe serce

Przy Urzędzie Gminy Trzcinica został umieszczony pojemnik na nakrętki… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

„Mała książka – wielki człowiek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy oraz Filia Biblioteczna w Laskach realizują kolejną edycję projektu… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Dotacje na zadania publiczne w 2021 roku rozdysponowane

Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik dokonał wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotację z budżetu Gminy Trzcinica na rok 2021 na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zadań edukacyjnych i kulturalnych… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] „Zakochaj się w książce”

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy i Filia Biblioteczna w Laskach przygotowały specjalną akcję dla swoich czytelników… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Podsumowanie czytelnictwa w 2020 roku

W 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy i Filii Bibliotecznej w Laskach najaktywniejszymi czytelnikami były dzieci oraz młodzież do 12 lat… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Gmina Trzcinica] Kontynuacja prac modernizacyjnych oświetlenia ulicznego

Wizja terenowa dotycząca planowanych w 2021 roku prac modernizacyjnych i inwestycyjnych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Trzcinica… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] IX Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

W tegorocznej odsłonie festiwalu udział wzięło 31 uczniów z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz z Zespołu Szkół w Laskach… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

101. rocznica powrotu terenów Gminy Trzcinica do Macierzy

17 stycznia 2021 roku minęła 101. Rocznica powrotu terenów Gminy Trzcinica do Macierzy. To wydarzenie uczczono zapalając znicze w miejscu pamięci wszystkich walczących o wolność naszej Ojczyzny… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Nowe oświetlenie

Na ulicy Pocztowej w Trzcinicy zostało zamontowane nowe oświetlenie LED… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Rozliczono przyznane dotacje na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku

Organizacje i podmioty, którym przyznano dotację w 2020 roku z budżetu Gminy Trzcinica na wsparcie realizacji zadań publicznych rozliczyły swoje działania i projekty… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy

Podsumowanie konkursu
bożonarodzeniowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Rozliczenie projektu Lokalny Animator Sportu w Trzcinicy

W okresie od czerwca do końca listopada wypracowano łącznie 741 godzin zajęć dla różnych grup zorganizowanych i nieformalnych w różnych kategoriach wiekowych… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Podsumowanie projektu „SKS 2020” w Gminie Trzcinica

Gmina Trzcinica w 2020 roku uczestniczyła w programie Szkolny Klub Sportowy w ramach upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych Gminy Trzcinica.   W edycji 2020 zajęcia odbywały się w … Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Gmina Trzcinica] Obserwacje meteorologiczne

W Zespole Szkół w Laskach i w Zespole Szkół w Trzcinicy działają stację meteorologiczne.. Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania wyniosła 3 000 000 złotych… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Paczki mikołajkowe dla dzieci

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy również nie zapominała o najmłodszych czytelnikach, jak i osobach współpracujących z placówką… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Rozstrzygnięcie konkursu 11 listopada – moja niepodległość

W Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych przez Wójta Gminy Trzcinica z okazji Święta Niepodległości… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Gmina Trzcinica] Środki na drogi

Wniosek złożony przez Gminę Trzcinica w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został ujęty na liście podstawowej przeznaczonej do dofinansowania… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Trzcinica] Wyróżnienie w ramach „Wielkopolska Odnowa Wsi”

4. edycja konkursu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Folder promujący „Przygodę z książką”

Wydany folder traktujący o literackich warsztatach twórczych dla dzieci jest już ostatnim elementem zadania pn. „Przygoda z książką” zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy została nagrodzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

XXI edycja Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj

[Gmina Trzcinica] Kolejne prace wykonane

Na terenie gminy Trzcinica zakończono kilka prac modernizacyjnych i remontowych… Czytaj dalej

Opublikowano Trzcinica | Skomentuj