Zebranie sprawozdawcze strażaków ze Żdżar

25 stycznia 2020 r. strażacy z OSP w Żdżarach zgromadzili się na dorocznym spotkaniu sprawozdawczym. Komendant Klemens Cierkosz rozpoczął zebranie i przywitał druhów oraz gości. Po wprowadzeniu sztandaru jednostki, uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w 2019r. honorowego druha Teodora Cygę.

W minionym roku jednostka w Żdżarach liczyła 46 członków zwyczajnych, 3 – honorowych i 4 wspierających. Brała udział tylko w jednej akcji pożarniczej i akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Zabezpieczała powiatowe zawody orienteeringowe, organizowane w Żdżarskim Lesie oraz uczestniczyła w ćwiczeniach pożarniczych na obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie.

Po wieloletniej, sumiennej pracy na stanowisku kierowcy-konserwatora dh Wiesław Jakubczyk przekazał swoje obowiązki dh Kamilowi Cydze.

W 2019 r. strażacy koncentrowali się również na dbaniu o posiadany sprzęt oraz obiekty strażnicy i pozyskiwaniu środków na zakup wielu, nowych urządzeń. W znacznym stopniu prowadzenie działalności umożliwiły środki pozyskane przez jednostkę. Dotacje z Lokalnej Grupy Działania ,,Między Prosną a Wartą’’ pozwoliła na budowę altanek przy obiektach strażackich w Żdżarach, Chróścinie i Goli oraz doposażenie i wymienienie sprzętu AGD w kuchni Sali OSP. Dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pozwoliła na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Żdżarach oraz zakup sprzętu pożarniczego. Pomoc Zarządu Gminnego OSP w Bolesławcu umożliwiła zakup nowego umundurowania.

Strażacy ponadto wyremontowali budynek gospodarczy, wymienili bojler w kuchni w strażnicy, zamontowali nową bramę wjazdową, zainstalowali ławki i kosze na placu przed jednostką, zamontowali grill obrotowy w pobliżu altanki. Te zadania wykonali dzięki otrzymanym środkom pieniężnym pozostałym po likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Bolesławcu, wsparciu Gminy Bolesławiec, z Funduszu Sołeckiego wsi Żdżary, z wynajmu Sali OSP, od darowizn mieszkańców i ze składek członkowskich (w 2019 r. wszyscy członkowie OSP w Żdżarach uiścili składki).

W planach na kolejny rok działalności druhowie skoncentrują się na wyposażeniu strażnicy w nagrzewnice, dbaniu o posiadany już sprzęt i obiekty ora w przygotowania zbliżającej się 100-tnej rocznicy powstania jednostki.

Zebranie Walne poparło prawidłowość działań Zarządu w 2019 r. i udzieliło mu absolutorium.

Goście: Wójt Gminy Bolesławiec Pani Dorota Makówka, Komendant Gminny ZOSP RP w Bolesławcu dh Arkadiusz Kaczmarzyk, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie dh Krystian Owczarek podziękowali strażakom ze Żdżary za trud, zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz jednostki. Komendant Arkadiusz Kaczmarzyk dodatkowo omówił udział wszystkich jednostek z terenu Gminy Bolesławiec w akcjach bojowych w minionym roku. Honorowy Prezes Krystian Owczarek przypomniał o 100 –tnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i dużym zaangażowaniu w tych działaniach strażaków i ludności cywilnej, również z terenu naszej gminy.

Po części oficjalnej strażacy rozpoczęli wspólny poczęstunek, a Orkiestra Dęta ze Żdżarach, pod przewodnictwem kapelmistrza dh Tadeusza Pietrasa zaprezentowała przygotowane utwory muzyczne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Żdżary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments