XVI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Radni przyjęli 12 uchwał. Najwięcej dyskusji wywołały dwa projekty: w sprawie wspólnego, wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzenia przez Województwo Łódzkie Teatru Wielkiego w Łodzi oraz „Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie opinii dla przebiegu projektowanej Linii Kolejowej KDP nr 85 Warszawa – CPK – Łódź – Poznań/Wrocław zaprezentowanej w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny”.

Radni opozycyjni obawiali się, że umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wspólne prowadzenie Teatru Wielkiego ograniczy wpływ samorządu województwa m.in. na sprawy kadrowe i repertuar Teatru. W ocenie Marszałka Grzegorza Schreibera umowa ta wspomaga a nie ogranicza Województwo w prowadzeniu Teatru. W uzasadnieniu uchwały wskazano, iż dzięki umowie z MKiDN Teatr Wielki uzyska m.in.: większe pieniądze, możliwość poszerzenia oferty artystycznej, zapraszania artystów o światowej renomie, czy podniesienia wynagrodzeń.

Więcej emocji towarzyszyło uchwalaniu „Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie opinii dla przebiegu projektowanej Linii Kolejowej KDP nr 85 Warszawa – CPK – Łódź – Poznań/Wrocław zaprezentowanej w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny”. W ocenie opozycji proponowane przez radnych
z PiS stanowisko nie było jednoznacznie krytyczne wobec propozycji poprowadzenia linii Kolei Dużych Prędkości w nowym tzw. północnym wariancie. Radni z PiS argumentowali,
że konsultacje w sprawie przebiegu KDP trwają, wskazane przebiegi tras mają charakter jedynie wstępnych propozycji i żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Radni z klubu PiS podkreślali również, że w projekcie stanowiska wyraźnie zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z tego wariantu trasy KDP.

W tej części Sesji głos zabierali też poseł, były minister infrastruktury Cezary Grabarczyk (KO) oraz aktualny wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP – Marcin Horała. Poseł Cezary Grabarczyk krytycznie odniósł się
do propozycji północnego przebiegu trasy KDP wskazując na jego wysokie koszty finansowe i społeczne.

W ocenie ministra Marcina Horały, poprzedni, południowy wariat trasy m.in: wymaga „przejścia na ukos”, podzielenia osiedla Retkinia.
Nowy, północny wariant m.in: nie wymaga tak daleko idącej ingerencji w tkankę miejską w Łodzi, jest krótszy, a zwłaszcza o połowę krótszy jest tunel, w samej tylko Łodzi zmniejszy koszt budowy o około półtora do dwóch miliardów zł.
Na sesji przyjęto też uchwały w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 za rok 2019. Radni uchwalili również program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” a także uchwały zmieniające statuty szpitali wojewódzkich w Bełchatowie i Łodzi (im. dr Wł. Biegańskiego), jak również:

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku na terenie województwa łódzkiego,
w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.

Wszystkie przyjęte uchwały i projekty uchwał dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce Sejmik (https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa).

foto. Sebastian Sołtyszewski

https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/xvi-sesja-sejmiku-województwa-łódzkiego#prettyPhoto

Ten wpis został opublikowany w kategorii Łódzkie, województwo łódzkie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments