Samorządowy program „Deszczówka” umożliwiający pozyskanie środków na gromadzenie wody opadowej

Województwo wielkopolskie od kilku lat nawiedzają silne i długotrwałe susze. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegając narastający problem postanowił uruchomić program „Deszczówka umożliwia on pozyskanie dofinansowania na budowę instalacji gromadzenia i późniejszego wykorzystania cennych wód opadowych. Środki zaplanowane na realizację tego zadania to 2 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 17 lipca 2020

Wielkopolska jest regionem o charakterystycznych specyficznych warunkach hydrologicznych. Występujące w ostatnich latach susze bardzo mocno wpłynęły na wiele dziedzin gospodarki zwłaszcza rolnictwo i turystykę. W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi ważne jest aby racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi i stale dążyć do poprawy stanu środowiska. Jednym z kierunków w realizacji tego celu jest właściwe zarzadzanie wodami opadowymi.

Samorządowy program „Deszczówka” to inicjatywa Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który wprowadza możliwość uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji związanej z gromadzeniem wody deszczowej. Program skierowany jest do samorządów terytorialnych oraz podległych im jednostek. Celem programu pn. „Deszczówka” jest retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej obiektów służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego.

Samorządowy program ”Deszczówka” daje możliwość zagospodarowania wód opadowych, które bardzo często bezpowrotnie odprowadzane były do gruntu lub cieków i zbiorników wodnych bez wcześniejszego ich zretencjonowania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegając zachodzące zmiany klimatu i towarzyszące temu skrajnych zjawisk pogodowych widzi konieczność realizacji programów łagodzących skutki zachodzących zjawisk. Pokrycie do 70% procent planowanej inwestycji związanej z gromadzeniem wody opadowej to ogromne wsparcie i zachęta dla samorządów na budowę pojemnych systemów magazynowania i późniejszego wykorzystania zebranej deszczówki, która wykorzystana w okresie suchym złagodzi brak opadów – mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 70 % poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, które zostały ujęte we wniosku, jednak nie więcej niż 50 tys. zł. Pozostała kwota zadania musi być zabezpieczona przez wnioskodawcę.

Dofinansowanie obejmuje zadania inwestycyjne polegające na zbudowaniu systemu magazynowania wody (podziemnego lub nadziemnego) opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zastosowanie (zbiorniki magazynujące wodę systemy rozprowadzające i nawadniające). Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in.: zakup zbiornika magazynującego wodę, wykonanie usług budowlanych, zakup materiałów budowalnych, wykonanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz z sterownikami czy zakup materiałów do wykonania systemów nawadniających.

Wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy składać do 17 lipca 2020. Szczegóły znajdują się na stronie:
https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wielkopolska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments