[Sokolniki] Wójt Skrzypek z absolutorium

W dniu 30 czerwca, podczas XXXIII sesji, odbyła się debata nad raportem o stanie gminy Sokolniki za 2020 rok. Wójt Gminy przedstawił komentarz do obszernego opracowania, a następnie głos zabrali Radni Rady Gminy Sokolniki.

Po zakończeniu debaty – Rada Gminy Sokolniki udzieliła Wójtowi Gminy Sylwestrowi Skrzypkowi wotum zaufania. Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i informacją o stanie mienia Gminy. Rada Gminy po zapoznaniu się z całokształtem spraw związanych z wykonaniem budżetu Gminy w 2020 roku, postanowiła udzielić Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tego tytułu.

W trakcie sesji postanowiono o zmianach w tegorocznym budżecie: zwiększono plan wydatków na inwestycje dotyczące między innymi przebudowy ulicy Zielonej w Sokolnikach, budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walichnowy, czy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sokolniki.
Wprowadzono do budżetu nowe zadania, w tym zadanie dotyczące modernizacji stacji uzdatniania wody w Starym Ochędzynie, czy zakup nieruchomości przy OSP w Walichnowach i oczyszczalni ścieków w Sokolnikach.
Zwiększono również plany wydatków bieżących z przeznaczeniem między innymi na remonty OSP w Pichlicach i Walichnowach oraz elewację GOKSiT w Sokolnikach.

Tuż przed zakończeniem sesji głos zabrał Wójt, kierując do pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach, BPGS, GOKSiT oraz GOPS w Sokolnikach, a także Rady Gminy, podziękowania za współpracę i zaangażowanie, które wpłynęły na pozytywną ocenę wykonania budżetu.

sokolniki.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Sokolniki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments