OGŁOSZENIE o przetargu

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Miasto Wieruszów,


gmina Wieruszów, oznaczonych, jako działki nr 10.144/1, 10.144/2 o łącznej powierzchni
0,1821 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00103169/1 oraz działka nr 10.145/1 o pow. 0,1229  ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest księga wieczysta SR1W/00106093/8, stanowiących własność Powiatu
Wieruszowskiego.


Cena wywoławcza wynosi: 1 462 000,00 złotych (słownie złotych: jeden
milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100)
Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 219 300,00 złotych (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta 00/100), najpóźniej do dnia 11 stycznia 2022 r. na rachunek bankowy:


Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

O/ Wieruszów
33 9256 0004 2600 0169 2000 0030

Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1 7, pok. nr 5.


Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym

w Wieruszowie ul. Rynek 17 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami oraz zapoznać się z regulaminem

przetargu /parter, pok. Nr 5 / telefon nr 062 78 13 396 /.Ten wpis został opublikowany w kategorii Powiat Wieruszowski. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments