Ogromna szansa dla Bolesławca

Ogromną szansą dla mieszkańców Bolesławca w powiecie wieruszowskim  jest skorzystanie z możliwości, jaką daje nasz  obecny rząd a mianowicie przywrócenie miejscowości praw miejskich. /Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, DzU z 29 lipca 2022 r., poz. 1597/

W 2021 roku Premier RP wręczył 10 aktów nadania praw miejskich. W 2022 roku na mapie Polski pojawiło się 10 kolejnych miejscowości ze statusem miasta. Dzięki tym dorocznym zmianom  w 2023 r. liczba miast w naszym kraju wzrośnie do 979. Aby uzyskać prawa miejskie, miejscowość musi mieć   miejski układ architektoniczny, odpowiednią infrastrukturę, natomiast  liczebność miasta nie jest najważniejsza.

Uzyskanie statusu miasta to ogromna szansa na rozwój miejscowości, jego zmianę wizerunkową, wyższy prestiż, szybszy postęp, pozyskanie nowych inwestorów i lepszą infrastrukturę. To także szansa na  pozyskanie funduszy związanych z rozwojem obszarów miejskich. Warto podkreślić, że to nadzieja na sprawiedliwość dziejową.

Założony w roku 1266 przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego Bolesławiec do dziś posiada miejski układ urbanistyczny z basztą królewską zamku obronnego Kazimierza Wielkiego, rynkiem o charakterze miejskim i uroczymi wąskimi uliczkami przypominającymi dawną świetność grodu nad Prosną.

Większość z miejscowości, które  odzyskują  utracone prawa miejskie utraciły je w wyniku przeprowadzonej  reformy administracyjnej w 1870 r. Ze źródeł i opracowań nie wynika, jakoby w Bolesławcu i okolicy rozegrała się  potyczka bądź większa bitwa  w okresie powstania styczniowego.

Położenie Bolesławca na Prosną, która była rzeką graniczną pomiędzy zaborami: rosyjskim i pruskim  sprzyjało przerzutowi broni i ochotników przez granicę z Prus do Królestwa Polskiego. Natomiast, kiedy ten największy w dziejach naszego kraju zryw niepodległościowy chylił się ku upadkowi granicę do Prus  przekraczali  skazańcy za udział w powstaniu i ci, którym pozostała jeszcze iskierka nadziei na doczekanie  niepodległej Polski.

Bolesławiec utracił prawa miejskie  w roku 1870 w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym. Dawne miasto posiada ogromną historię dziejową. Wiele argumentów pretenduje Radę Gminy Bolesławca i wójta Panią Dorotę Makówkę do dołożenia wszelkich starań aby przywrócić utracone prawa miejskie.

22 marca br. gościliśmy w Bolesławcu, gdzie na zaproszenie Pani Wójt i Rady Gminy przybyły osoby, które przypomniały dawną świetność miejscowości oraz zachęcały mieszkańców do  udziału w wymaganych w tej procedurze konsultacjach  społecznych, które przeprowadzone będą w dniach;  22-29 marca 2023 r.  Na bolesławieckim rynku miała miejsce konferencja prasowa. Lokalne media przeprowadziły rozmowę z zaproszonymi gośćmi:

Panem Janem Książkiem dyrektorem Muzeum w Wieluniu, starostą wieruszowskim Stefanem Pietrasem, przewodniczącym Arturem Dulskim i radnymi Rady Gminy, radnym powiatowym Andrzejem Dratwą, przedstawicielem Bractwa Prasalskiego Sylwestrem Dulskim, lokalnym historykiem Piotrem Zawadą i przedstawicielami młodego pokolenia – uczniami Szkoły Podstawowej w Bolesławcu im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Sekretarz Gminy Pani Agata Maślanka wyjaśniła udział w konsultacjach, poinformowała o rozesłaniu kart do wszystkich mieszkańców i ostatecznym terminie ich złożenia.

Następnie w Gminnym Centrum Kultury w Bolesławcu odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Bolesławiec  Pani Wójt Doroty Makówki, radnych gminnych i powiatowych oraz zaproszonych gości. Mieszkańcy zadawali  nurtujące ich pytania związane ze zmianą statusu ich miejscowości, chcieli dowiedzieć się o dobrych i złych stronach tego przedsięwzięcia.

Tych pierwszych jest wiele a wizja miasta zapewne zachęci ich do udziału w konsultacjach i wyrażenia pozytywnej opinii, do czego z całego serca ich namawiamy, ponieważ pomijając tak ważny aspekt gospodarczy i historyczny powiedzenie ,,Jestem z miasta,, jest tym elementem przekonywującym. Informacje  dot. konsultacji znajdą mieszkańcy i zainteresowani na stronie boleslawiec.net.pl i BIP Gminy Bolesławiec.

Co zaś do obaw, to najlepszym przykładem korzyści, jakie wynikają ze zmiany statusu miejscowości jest Lututów, które prawa miejskie odzyskał 1 stycznia 2020 roku, i jako miasto pozyskuje duże środki na rozwój miasta.

Mamy nadzieję, iż wkrótce powitamy Bolesławiec, jako trzecie miasto w naszym powiecie.

A.Świegot/ E.Tomaszek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Bolesławiec. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments